Bariery w zarządzaniu międzykulturowym. Perspektywa filii zagranicznych korporacji transnarodowych - Małgorzata Rozkwitalska

Bariery w zarządzaniu międzykulturowym. Perspektywa filii zagranicznych korporacji transnarodowych

Małgorzata Rozkwitalska

70,85 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-264-0897-7
Data wydania 2011
Język: Polski
Liczba stron: 292
Rozmiar pliku: 1,9 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
70,85 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

W warunkach ekspansji biznesu międzynarodowego i wzrostu liczby filii zagranicznych, w których zachodzą interakcje międzykulturowe, istnieje potrzeba rozwoju wiedzy i prowadzenia badań w zakresie zarządzania tymi interakcjami. Dyscyplina zarządzania międzykulturowego znajduje się przy tym we wstępnej fazie rozwoju i obszar ten jest stosunkowo słabo opisany w literaturze, zwłaszcza w odniesieniu do zarządzania interakcjami międzykulturowymi w korporacjach. Głównym celem tej książki jest poszerzenie wiedzy na temat zarządzania międzykulturowego w filiach zagranicznych korporacji transnarodowych w aspekcie barier kulturowych.
Główne obszary tematyczne to:
 • zarządzanie międzykulturowe jako dyscyplina badawcza - jego definicja, fazy rozwoju, znaczenie i przedmiot zainteresowań,
 • klasyfikacja barier kulturowych, skuteczne mechanizmy ich przełamywania, w tym metody adaptacji w otoczeniu wielokulturowym,
 • model efektywności kulturowej korporacji transnarodowych, determinanty zarządzania międzykulturowego, czynniki tworzące efektywność kulturową,
 • problemy metodologiczne związane z badaniem filii zagranicznych korporacji transnarodowych w Polsce,
 • analiza barier kulturowych w zarządzaniu filiami zagranicznymi korporacji w Polsce - typów, obszarów występowania i ich istotności, mechanizmów przełamywania barier wraz z propozycją usprawnień w wybranych obszarach zarządzania międzykulturowego.
 • Adresaci:
  Książka może być źródłem pogłębionej wiedzy dla studentów wyższych lat studiów magisterskich, słuchaczy studiów doktoranckich oraz kadry naukowo-dydaktycznej kierunków związanych z zarządzaniem i ekonomią. Wyniki badań i propozycje usprawnień są również adresowane do osób uczestniczących w interakcjach międzykulturowych w filiach zagranicznych korporacji.

  Spis treści

  O autorce 7
  Wstęp 9
  Rozdział 1. Zarządzanie międzykulturowe w filiach zagranicznych korporacji transnarodowych 19
  1.1. Zarządzanie międzykulturowe jako dyscyplina naukowa 19
  1.2. Stan badań nad filiami zagranicznymi korporacji transnarodowych 30
  1.3. Znaczenie i zakres zarządzania międzykulturowego w filiach zagranicznych korporacji transnarodowych 44
  Rozdział 2. Bariery kulturowe w zarządzaniu filiami zagranicznymi korporacji transnarodowych 57
  2.1. Źródła barier w interakcjach międzykulturowych związane z kulturą narodową 57
  2.2. Organizacyjne źródła barier kulturowych w zarządzaniu filiami zagranicznymi 71
  2.3. Zakorzenione w jednostce źródła barier kulturowych w zarządzaniu filiami zagranicznymi 90
  Rozdział 3. Model efektywności kulturowej w zarządzaniu filiami zagranicznymi korporacji transnarodowych 100
  3.1. Pojęcie i koncepcja efektywności kulturowej korporacji transnarodowej 100
  3.2. Poziomy efektywności kulturowej korporacji transnarodowych 117
  Rozdział 4. Filie zagraniczne korporacji transnarodowych w Polsce - aspekty metodologiczne 131
  4.1. Charakterystyka podmiotów z kapitałem zagranicznym i filii zagranicznych w Polsce 131
  4.2. Koncepcja badań własnych filii zagranicznych korporacji transnarodowych w Polsce 143
  4.3. Charakterystyka próby badawczej i uczestników badania 151
  Rozdział 5. Interakcje międzykulturowe w filiach zagranicznych korporacji transnarodowych w Polsce - wyniki badań własnych 162
  5.1. Rodzaje barier kulturowych w badanych filiach zagranicznych korporacji transnarodowych 162
  5.2. Obszary występowania barier kulturowych i ich istotność 178
  5.3. Mechanizmy rozpoznawania i przełamywania barier kulturowych w badanych filiach zagranicznych korporacji transnarodowych 188
  Zakończenie 199
  1. Podsumowanie rozważań teoretycznych 199
  2. Podsumowanie wyników badań własnych 201
  3. Propozycje usprawnień w obszarze zarządzania międzykulturowego w filiach zagranicznych korporacji transnarodowych 206
  Załącznik 1. Charakterystyka typów filii zagranicznych 211
  Załącznik 2. Postrzeganie dystansu kulturowego 215
  Załącznik 3. Teorie biznesu międzynarodowego - streszczenie głównych koncepcji 218
  Załącznik 4. Zalety i wady zastosowanej w pracy metodologii badań własnych 225
  Załącznik 5. Bariery kulturowe w filiach zagranicznych korporacji transnarodowych w Polsce - przykłady z badań własnych 227
  Załącznik 6. Tabele uzupełniające charakterystykę badanych filii zagranicznych korporacji transnarodowych 272
  Bibliografia 275
  Wykaz skrótów 287
  Indeks 289
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »