Bankowość detaliczna w Polsce. Wydanie 3 - Janina Harasim

Bankowość detaliczna w Polsce. Wydanie 3

Janina Harasim

61,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo CeDeWu
ISBN 978-83-7941-208-2
Data wydania 2011
Język: Polski
Liczba stron: 277
Rozmiar pliku: 3,2 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
61,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Książka Janiny Harasim to bardzo rzetelna monografia o bankowości detalicznej w Polsce. Kompleksowe dane o bankowości detalicznej okażą sie przydatne dla wszystkich którzy interesują się bankowością detaliczną. Analiza usług dla klientów detalicznych banków jest pełna, uczciwa i rzetelna. Każdy kto weżmie tą książkę do ręki może mieć nowe spojrzenie na usługi sektora bankowego, zarówno specjaliści bankowi i osoby profesjonalnie zaj­mujące się bankowością, jak i klienci banków detalicznych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę.

Spis treści

Wstęp

Rozdział 1
Sektor bankowości detalicznej w Polsce 
1.1. Istota bankowości detalicznej i jej specyfika 
1.2. Rozwój bankowości detalicznej na tle zmian w otoczeniu rynkowym 
1.3. Identyfikacja sektora bankowości detalicznej w Polsce 

Rozdział 2
Czynniki wpływające na rozwój bankowości detalicznej w Polsce 
2.1. Sytuacja gospodarcza a rozwój bankowości detalicznej 
2.2. Wpływ regulacji prawnych na prowadzenie bankowości detalicznej 
2.3. Kształtowanie się popytu na detaliczne usługi bankowe 
2.3.1. Czynniki demograficzne i stopień „ubankowienia” ludności 
2.3.2. Ocena potencjału rynku usług depozytowych 
2.3.3. Ocena potencjału rynku kredytów konsumpcyjnych 
2.3.4. Ocena potencjału rozwoju produktów rozliczeniowych 
2.4. Analiza konkurencji na rynku detalicznych usług bankowych w Polsce 

Rozdział 3
Ocena zasobów materialnych i niematerialnych najważniejszych uczestników rynku detalicznych usług bankowych w Polsce 
3.1. Wyposażenie kapitałowe banków i efektywność ich działania 
3.1.1. Wielkość zasobów finansowych 
3.1.2. Efektywność wykorzystania zasobów finansowych 
3.1.3. Ocena poziomu wypłacalności banków 
3.2. Ocena zasobów rzeczowych niezbędnych do prowadzenia bankowości detalicznej 
3.2.1. Rozwój sieci stacjonarnej 
3.2.2. Zasoby technologiczne banków 
3.3. Zasoby ludzkie i ich jakość 
3.3.1. Wielkość zatrudnienia w bankach 
3.3.2. Wydajność i poziom kwalifikacji personelu bankowego 
3.4. Aktywa rynkowe i inne zasoby niematerialne banków 
3.4.1. Ocena pozycji rynkowej i wizerunku banków 
3.4.2. Inne zasoby niematerialne banków 

Rozdział 4
Czynniki przewagi konkurencyjnej na krajowym rynku detalicznych usług bankowych 
4.1. Istota przewagi konkurencyjnej i kwestia jej trwałości 
4.2. Czynniki przewagi konkurencyjnej w bankowości detalicznej na świecie i w Polsce 
4.3. Rola wizerunku banku w osiąganiu przewagi nad konkurencją 
4.4. Wysoka jakość usług bankowych jako źródło trwałej przewagi konkurencyjnej 
4.5. Wykorzystanie nowoczesnej technologii w osiąganiu przewagi konkurencyjnej w bankowości detalicznej 
4.5.1. Obszary zastosowania IT w bankowości detalicznej i warunki jej efektywnego wykorzystania 
4.5.2. Rola nowoczesnych kanałów dystrybucji w osiąganiu przewagi konkurencyjnej w bankowości detalicznej 
4.6. Cena jako instrument osiągania przejściowej przewagi na rynku 

Rozdział 5
Podstawowe obszary wyboru strategicznego w bankowości detalicznej w Polsce 
5.1. Pola wyboru strategicznego banków w sferze bankowości detalicznej 
5.2. Decyzje strategiczne dotyczące wielkości banku i zasięgu jego działania 
5.2.1. Drogi powiększania rozmiarów banku 
5.2.2. Wielkość banku a korzyści skali i zakresu 
5.2.3. Geograficzny zasięg prowadzenia bankowości detalicznej 
5.3. Celowość i zakres dywersyfikacji działalności banków 
5.3.1. Bankowość uniwersalna czy specjalistyczna 
5.3.2. Konglomerat finansowy czy koncentracja na kluczowej działalności banku połączona z outsourcingiem 
5.4. Decyzje strategiczne dotyczące wyboru docelowych grup klientów 

Rozdział 6
Strategie konkurencyjne na rynku detalicznych usług bankowych w Polsce 
6.1. Zmiany strategiczne w bankach w świetle badań 
6.2. Wyzwania strategiczne dla sektora bankowego i bankowości detalicznej w Polsce i na świecie 
6.3. Możliwość zastosowania wybranych strategii konkurencyjnych na krajowym rynku detalicznych usług finansowych 

Zakończenie 
Bibliografia
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »