Autyzm dziecięcy. Zagadnienia diagnozy i terapii - Lucyna Bobkowicz-Lewartowska

Autyzm dziecięcy. Zagadnienia diagnozy i terapii

Lucyna Bobkowicz-Lewartowska

17,07 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, MOBI

Wydawnictwo Impuls
ISBN 978-83-7850-713-0
Data wydania 10 września 2014
Język: Polski
Liczba stron: 145
Rozmiar pliku: 1,5 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
Język: Polski
Liczba stron: 145
Rozmiar pliku: 2,6 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment MOBI
17,07 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, MOBI

Opis

Prezentowana praca zawiera m. in. badania autorki dotyczące wpływu procesu terapeutycznego na stopień autyzmu i rozwój psychoruchowy. Celem badań było także określenie związku między stopniem autyzmu a poziomem i profilem rozwoju psychoruchowego dzieci. Wyniki tych badań mogą być zastosowane przez terapeutów w ich pracy z osobami dotkniętymi autyzmem, a także w diagnozie i profilaktyce tej choroby. Książka adresowana do specjalistów zajmujących się problematyką autyzmu, studentów oraz rodziców dzieci dotkniętych tą chorobą.

Spis treści

Wstęp

1. Wprowadzenie

2. Epidemiologia autyzmu

2.1. Częstość występowania zaburzeń autystycznych

2.2. Status socjoekonomiczny rodziców dzieci autystycznych

2.3. Badania longitudinalne nad autyzmem

3. Koncepcje dotyczące przyczyn autyzmu

3.1. Koncepcje psychoanalityczne

3.1.1. Autyzm jako zaburzenie procesu separacji-indywidualizacji

3.1.2. Współczesne teorie autyzmu w nurcie psychoanalitycznym

3.1.3. Ewolucja poglądów na temat roli rodziców w genezie autyzmu wczesnodziecięcego

3.2. Autyzm w koncepcjach etologicznych

3.2.1. Biologiczne mechanizmy tworzenia się przywiązania.     Teoria Bowlby’ego

3.2.2. Koncepcja N. Tinbergena

3.2.3. Teoria przywiązania a poznawcze modele rozwoju

3.3. Biologiczne przyczyny zaburzeń autystycznych

3.3.1. Poszukiwanie deficytu biologicznego w autyzmie a zasada ekwifinalności i multifinalności w neurorozwoju

3.3.2. Zaburzenia neurologiczne, neurochemiczne, neuroanatomiczne i genetyczne obserwowane w autyzmie

3.3.3. Autyzm jako zaburzenie procesów integracji sensorycznej

4. Charakterystyka osób z autyzmem

4.1. Funkcjonowanie społeczne osób autystycznych

4.2. Komunikacja osób autystycznych

4.2.1. Charakterystyczne cechy mowy dzieci autystycznych

4.2.2. Komunikacja niewerbalna w autyzmie

4.3. Rozwój poznawczy

4.3.1. Specyficzny deficyt poznawczy w autyzmie — koncepcja S. Barona-Cohena

4.3.2. Ogólny poziom rozwoju psychoruchowego. Stabilność funkcjonowania poznawczego w autyzmie

4.3.3. Stopień autyzmu a poziom rozwoju psychoruchowego

4.3.4. Stopień autyzmu a profil rozwoju psychoruchowego

4.3.5. Stopień autyzmu a poziom i profil rozwoju psychoruchowego w przebiegu procesu terapeutycznego. Badania własne

5. Wybrane formy terapii osób autystycznych

5.1. Niedyrektywne formy terapii

5.2. Terapia „Holding”

5.3. Terapia zaburzeń sensorycznych w autyzmie wczesnodziecięcym

5.3.1. Ogólne zasady terapii sensorycznej

5.3.2. Techniki stosowane w terapii zaburzeń sensorycznych

5.3.3. Autoterapia dziecka autystycznego

5.4. Zmodyfikowana forma metody dobrego startu

5.5. Metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne

5.6. Terapia behawioralna

5.6.1. Założenia teoretyczne

5.6.2. Ocena behawioralna

5.6.3. Cele i techniki terapii behawioralnej

5.7. Model TEACCH jako program kompleksowej pomocy osobom autystycznym

5.7.1. Koncepcje i zasady terapeutyczne leżące u podstaw TEACCH

5.7.2. Formy świadczonych usług w ramach modelu TEACCH

ANEKS

A. Diagnoza w autyzmie dziecięcym

A.1. Model postępowania diagnostycznego

A.2. Wybrane metody diagnostyczne

A.2.1. Kryteria diagnostyczne według ICD-10

A.2.2. Kryteria diagnostyczne według DSM-IV

A.2.3. Diagnostyczna Lista Kontrolna (E-2) B. Rimlanda

A.2.4. Kwestionariusz Autyzmu w Okresie Poniemowlęcym (CHAT), S. Barona-Cohena, J. Allen, C. Gillberga

A.2.5. CARS — Childhood Autism Rating Scale (Skala Oceny Autyzmu Dziecięcego) E. Schoplera, R. Reichlera, B. Renner

A.2.6. PEP-R — Psychoeducational Profile Revised (Profil Psychoedukacyjny) E. Schoplera, R. Reichlera, A. Bashford

A.2.7. Southern California Sensory Integration Tests J. Ayres

A.2.8. Obserwacja kliniczna ukierunkowana na diagnozowanie zaburzeń sensorycznych

Bibliografia

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »