Autoryzacja wypowiedzi - Joanna Taczkowska

Autoryzacja wypowiedzi

Joanna Taczkowska

53,78 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-264-1836-5
Data wydania 2008
Język: Polski
Liczba stron: 320
Rozmiar pliku: 1,6 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
53,78 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Instytucja autoryzacji wypowiedzi nie była dotąd przedmiotem opracowania monograficznego, niewiele jest także wypowiedzi na jej temat w doktrynie i piśmiennictwie prawniczym. Prezentowana praca przynosi więc pierwszą wyczerpującą wykładnię nałożonego na dziennikarzy prawnego obowiązku autoryzacji, a także defi nicję pojęcia wypowiedzi w odniesieniu do werbalnych i niewerbalnych form ekspresji. Autorka charakteryzuje prawne i pozaprawne aspekty korzystania przez prasę z wypowiedzi pod kątem intensywności przyznanej im w aktach prawnych ochrony, omawia również kryteria, zakres i rodzaje obowiązków ciążących na dziennikarzach posługujących się w materiałach prasowych cytatem.
Wywody natury teoretycznej uzupełniają uwagi na temat redakcyjnej praktyki, popartej analizą konkretnych dziennikarskich zachowań, zasad etyki zawodowej dziennikarzy, a także wyników badań przeprowadzonych wśród dziennikarzy prasy drukowanej, radia i telewizji na temat zasad korzystania przez prasę z wypowiedzi i respektowania obowiązku autoryzacji.
Książka adresowana jest do praktyków - prawników, redaktorów i dziennikarzy, a także do osób publicznych udzielających wypowiedzi dla prasy oraz studentów dziennikarstwa i politologii.

Spis treści

Wykaz skrótów 7
Przedmowa 9
Rozdział 1 Status prawny autoryzacji 11
1. Autoryzacja w systemach komunikowania wybranych państw 11
1.1. Francja 14
1.2. Niemcy 24
1.3. Wielka Brytania 35
1.4. Stany Zjednoczone 45
2. Autoryzacja w Polsce 56
2.1. Aktualny stan prawny 56
2.2. Autoryzacja w ujęciu historycznym 68
2.3. Autoryzacja w prawie porównawczym 77
Rozdział 2 Funkcje autoryzacji 85
1. Funkcje konstruktywne 86
1.1. Funkcja zabezpieczająca realizację praw politycznych 86
1.1.1. Prawo do prezentacji poglądów i przekonań 90
1.1.2. Prawo do uzyskiwania i rozpowszechniania informacji 98
1.2. Funkcja dystynkcyjna 105
1.2.1. Kreator 106
1.2.2. Informator 113
1.2.3. Odbiorca 116
1.3. Funkcja kontrolna 118
1.3.1. Kontrola konsensualna 118
1.3.2. Kontrola agresywna 123
2. Funkcje destruktywne 128
2.1. Wykorzystywane przez respondentów 129
2.1.1. Sterowalność 129
2.1.2. Szantaż 135
2.1.3. Dezorganizacja pracy redakcji 141
2.2. Wykorzystywane przez dziennikarzy 146
2.2.1. Selekcjonowanie rozmówców 146
2.2.2. Omówienie 150
2.2.3. Manipulacja 153
Rozdział 3 Prawna ochrona wypowiedzi 161
1. Rodzaje wypowiedzi 161
1.1. Wypowiedź publiczna 162
1.2. Wypowiedź prywatna (off the record) 184
2. Wypowiedź jako przesłanka ochrony dóbr osobistych 217
2.1. Uwarunkowania semantyczne 217
2.2. Uwarunkowania formalne 221
3. Odpowiedzialność prawna 227
3.1. Odpowiedzialność cywilna 232
3.1.1. Wydawca 239
3.1.2. Redaktor naczelny 245
3.1.3. Dziennikarz 250
3.1.4. Autor wypowiedzi 258
3.2. Odpowiedzialność karna 266
3.2.1. Przestępstwa przeciwko czci 267
3.2.2. Przestępstwa przeciwko wypowiedzi 271
Podsumowanie 276
Bibliografia 279
Źródła 295
Materiały 299
Orzecznictwo 305
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »