Auto/biograficzne aspekty praktyk poznawczych - Marcin Kafar

Auto/biograficzne aspekty praktyk poznawczych

Marcin Kafar

19,95 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN 978-83-8088-223-2
Data wydania 2016
Język: Polski
Liczba stron: 312
Rozmiar pliku: 2,2 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
19,95 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Książka poświęcona jest podmiotowym aspektom praktyk poznania, znajdującym swoje językowe uzewnętrznienie w formach auto/biograficznych. Przedstawione rozważania mieszczą się na przecięciu wymiarów teoretycznego i metodologicznego, głównym punktem odniesienia czyniąc pozostające zwykle na drugim planie doświadczenia indywidualne badaczy. Ponadto zawiera treści skoncentrowane na biografiach naukowych, będących w centrum zainteresowania kilkorga badaczy, analizujących je w różnych ramach teoretycznych i z różnych perspektyw, m.in. pedagogicznej, antropologicznej, socjologicznej, kulturoznawczej. Odpowiadając na wspólnie odczuwany „brak” i podążając w refleksji według zasady rozpleniającego się kłącza, czyli zgodnie z inspirującą formułą wspólnego dociekania, zaprojektowaną i zaproponowaną przez redaktora tomu, indywidualni badacze stawali się współbadaczami, razem osiągającymi wieloaspektową konceptualizację podjętego zagadnienia. Wyrażają to ich teksty, świetnie korespondujące ze sobą i znakomicie reprezentujące nową, wspólnie wypracowaną w książce jakość o walorach deskryptywnych, wyjaśniających oraz prospektywnych. Biografie naukowe analizowane przez autorów tworzą rodzaj hologramu, w którego każdym elemencie zawarta jest informacja o całości jego obrazu. Czas, jaki poświęci czytelnik na lekturę tej książki, z pewnością nie będzie czasem straconym.

Spis treści

Marcin KAFAR, Auto/biograficzne aspekty praktyk poznawczych – przestrzenie do-świadczeń i refleksji 9

Część I   31

Andrzej Paweł WEJLAND, Patrzeć na świat jak antropolog. Wyzwanie autobiograficzne 33

Danuta URBANIAK-ZAJĄC, Refleksja metodologiczno-biograficzna 49

Natalia BLOCH, O pożytkach płynących z przypadków, szwendania się i nomadologii. Autorefleksyjny reportaż antropologiczny 63

Iwona KABZIŃSKA, Toruń z oddali (migawki wspomnień) 89

Część II   111

Filip WRÓBLEWSKI, Teren: model do składania. Próba etnopoetycka 113

Michał RYDLEWSKI, Wszyscy jesteśmy wymyśleni 127

Marcin KAFAR, „Prawdziwe zmyślenie” w praktyce badawczej. Między doświadczaniem „bycia w terenie” a doświadczaniem literatury – podróż z Paulem Austerem 147

Marcin KAFAR, Michał RYDLEWSKI, „Prawdziwe zmyślenie” – nieoczywiste pola znaczeń metafory literackiej 173

Część III   203

Martyna PRYSZMONT-CIESIELSKA, „Ja” badacza w podejściu auto/biograficznym. Ujęcie metodologiczne 205

Anna KACPERCZYK, „Nie muszę się tak bać!”. Rola autoetnografii w analizie emocjonalnych aspektów działania wspinaczkowego 215

Izabela KAMIŃSKA, O (nie)udanej próbie odnalezienia się w roli praktykującego badacza. Refleksje z pola praktyki 255

Edyta JANUSZEWSKA, Izabela LEWANDOWSKA, Badacz wobec badanego. Różne dyscypliny ― jedna perspektywa 271

Summaries 301

 

Noty o Autorach 307

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »