Audyt we współczesnej gospodarce rynkowej - Agnieszka Skoczylas-Tworek

Audyt we współczesnej gospodarce rynkowej

Agnieszka Skoczylas-Tworek

35,28 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, MOBI, PDF

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN 978-83-7969-528-7
Data wydania 2014
Język: Polski
Liczba stron: 265
Rozmiar pliku: 1,3 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
Język: Polski
Liczba stron: 265
Rozmiar pliku: 3,3 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment MOBI
Język: Polski
Liczba stron: 265
Rozmiar pliku: 1,6 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
35,28 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, MOBI, PDF

Opis

System kontroli wewnętrznej jest to ogół reguł, struktur, zasobów, procedur, podejmowanych działań w ramach organizacji, właściwych dla realizacji postawionych przed nią celów i zadań. Wytworzenie odpowiednich warunków do jego funkcjonowania przyczynia się do maksymalizacji i efektywności działania poszczególnych jego części składowych, a tym samym całej organizacji. O sprawności funkcjonowania systemu kontroli decyduje osiąganie celów przez jednostkę w sposób efektywny i skuteczny oraz szybkość reagowania na pojawiające się zagrożenia. Konieczne staje się wykorzystanie audytu Do jego zadań należy ocena i doskonalenie obszarów funkcjonujących w jednostce, w tym weryfikacja efektywności mechanizmów kontrolnych, a także monitorowanie systemu kontroli wewnętrznej oraz ocena zarządzania ryzykiem w celu dostarczania zarządzającemu informacji na temat prawidłowości działania systemu kontroli wewnętrznej, które są konieczne w procesie podejmowania decyzji. Wszelkie zagadnienia przedstawione w publikacji zostały opisane z uwzględnieniem regulacji prawnych, międzynarodowych wytycznych, wyników badań teoretycznych i empirycznych zawartych w polskiej oraz zagranicznej literaturze poświęconej temu tematowi, a także informacji pozyskanych z otoczenia rynkowego. Dzięki szerokiemu ujęciu audytu, publikacja adresowana jest do studentów, słuchaczy studiów podyplomowych oraz praktyków zawodowo wykonujących czynności audytowe, a także tych, którzy w przyszłości chcieliby takie usługi świadczyć.

Spis treści

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. ISTOTA I ZAKRES DZIAŁANIA AUDYTU

1.1. Definicyjne ujęcie audytu i terminy z nim związane

1.1.1. Pojęcie audytu

1.1.2. Terminologia stosowana w audycie

1.2. Otoczenie audytu i zakres jego działania

1.2.1. Pozycja i rola audytu w systemie kontroli wewnętrznej

1.2.2. Zakres działania audytu w jednostkach organizacyjnych

1.3. Sylwetka zawodowa audytora

1.3.1. Etyczne i osobowościowe atrybuty pracy audytora

1.3.2. Kluczowe kompetencje i umiejętności w świadczeniu usług audytowych

1.3.3. Psychologiczne aspekty pracy audytora

ROZDZIAŁ II. STANDARYZACJA AUDYTU

2.1. Standardy i wytyczne wykorzystywane w audycie

2.1.1. Standardy profesjonalnej praktyki zawodowej audytu wewnętrzne go IIA

2.1.2. Ramowe zasady kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem we dług COSO

2.1.3. Międzynarodowe Standardy Najwyższych Organów Audytu IN- TOSAI

2.1.4. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej

2.1.5. Standardy prowadzenia audytu i kontroli systemów informatycz nych

2.1.6. Procedury normalizacyjne

2.2. Pozostałe uregulowania dotyczące audytu

2.2.1. Prawne ujęcie audytu w krajach UE

2.2.2. Sarbanes-Oxley Act

2.3. Komparacja standardów i wytycznych oraz ich zastosowanie w audycie

ROZDZIAŁ III. PROCES REALIZACJI CZYNNOŚCI AUDYTOWYCH

3.1. Ryzyko i jego analiza na potrzeby audytu

3.1.1. Istota i problemy ryzyka w audycie

3.1.2. Znaczenie i zarządzanie ryzykiem w jednostce

3.1.3. Ocena i zarządzanie ryzykiem w audycie

3.2. Przeprowadzanie czynności audytowych

3.2.1. Etapy zadania audytowego

3.2.2. Metody i techniki wykorzystywane w audycie

3.3. Raportowanie wyników z działalności audytu

3.4. Ocena jakości świadczenia usług audytowych

ROZDZIAŁ IV. ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE AUDYTU NA PRZYKŁADZIE POLSKIEJ GOSPODARKI

4.1. Struktura i kryteria oceny działalności audytu

4.2. Działalność audytu w sektorze publicznym

4.2.1. Uregulowania prawne w zakresie audytu

4.2.2. Organizacja systemu audytu i obowiązek korzystania z usług audytowych

4.2.3. Uprawnienia do wykonywania zawodu audytora

4.2.4. Forma korzystania z usług audytowych

4.2.5. Obszary zainteresowań audytu

4.2.6. Metodologia audytu

4.2.7. Ocena jakości pracy audytu

4.2.8. Odbiorcy informacji dostarczanych w ramach usług audytowych

4.3. Zastosowanie audytu w organizacjach sektora prywatnego

4.3.1. Uregulowania prawne w zakresie audytu i obowiązek korzystania z jego usług

4.3.2. Organizacja audytu i forma korzystania z usług audytowych

4.3.3. Uprawnienia do wykonywania zawodu audytora

4.3.4. Obszary zainteresowań audytu

4.3.5. Metodologia audytu

4.3.6. Ocena jakości pracy audytu

4.3.7. Odbiorcy informacji dostarczanych w ramach usług audytowych

4.4. Audyt w polskiej gospodarce – analiza porównawcza

4.5. Kierunki rozwoju audytu

ZAKOŃCZENIE

LITERATURA

SPIS TABEL

 

SPIS RYSUNKÓW

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »