Artyści w przestrzeni miejskiej Krakowa i Katowic - Jarosław Działek

Artyści w przestrzeni miejskiej Krakowa i Katowic

Jarosław Działek

20,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF, EPUB, MOBI

Wydawnictwo Universitas
ISBN 97883-242-3277-2
Data wydania 1 stycznia 2017
Język: Polski
Liczba stron: 592
Rozmiar pliku: 12,3 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
Język: Polski
Liczba stron: 592
Rozmiar pliku: 16,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
Język: Polski
Liczba stron: 592
Rozmiar pliku: 17,2 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment MOBI
20,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF, EPUB, MOBI

Opis

Świat wewnątrzmiejskich wyborów przestrzennych artystów jest niezwykle złożony. Najczęściej odbiega od uproszczonych wyobrażeń, które nasuwają popularne klisze bohemy artystycznej, klasy kreatywnej czy dzielnic artystycznych. Rozwijając dotychczasowe dociekania naukowe prowadzone w kraju i za granicą, autorzy książki proponują bardziej całościowe niż dotąd przyjmowane, wielopłaszczyznowe spojrzenie na zachowania przestrzenne tej grupy społeczno-zawodowej w ośrodkach miejskich. Wykorzystując zróżnicowane dane ilościowe i jakościowe, kompleksowo analizują współczesne społeczno-ekonomiczne uwarunkowania oraz implikacje obecności i działalności twórców w dwóch dużych miastach w Polsce – w Krakowie i Katowicach. W opracowaniu poddano weryfikacji oczekiwania dotyczące nakładania się różnorodnych wymiarów obecności artystów (miejsc zamieszkania, produkcji i konsumpcji artystycznej) w określonych częściach miast. Pod uwagę wzięto także zróżnicowane cechy społeczno-demograficzne twórców oraz właściwości przestrzeni miejskiej, które mogą wpływać na ich decyzje przestrzenne, w tym rolę specyficznego, postsocjalistycznego kontekstu funkcjonowania miast polskich.

Książka wpisuje się jednocześnie w szersze rozważania poświęcone współczesnym przekształceniom dużych ośrodków miejskich, a w szczególności roli kultury i kreatywności w tych procesach. Uzupełnia również analizy z zakresu ekonomii kultury i socjologii sztuki, zwłaszcza  badania dotyczące sytuacji ekonomicznej artystów oraz tzw. efektów zewnętrznych ich działalności, a tym samym włącza się w szerszą dyskusję nad przestrzennymi, społecznymi i ekonomicznymi uwarunkowaniami działalności artystycznej. Autorzy mają nadzieję, że opracowanie to przyczyni się do lepszego zrozumienia fenomenu obecności artystów w miastach, będzie stanowiło teoretyczną podbudowę kolejnych przedsięwzięć badawczych oraz ułatwi władzom samorządowym tworzenie przemyślanej, całościowej i efektywnej polityki miejskiej w dziedzinie kultury.

Spis treści

Wykaz skrótów
Wstęp
1. Artyści jako specyficzna grupa społeczna i zawodowa
1.1. Artyści – niejasności i wyzwania definicyjne
1.2. Kryteria definiujące i różnicujące artystów
2. Artyści a procesy przemian współczesnych miast
2.1. Ekonomiczny wymiar oddziaływania artystów na miasta
2.2. Artyści a koncepcje rozwoju miast odwołujące się do kreatywności
2.3. Czynniki międzymiejskich migracji artystów
2.4. Artyści a skupienia działalności artystycznych i kreatywnych w mieście
2.5. Rola artystów w procesach gentryfikacji i rewitalizacji
2.6. Artyści a jakość życia, spójność społeczna i aktywizm miejski
3. Kraków i Katowice jako ośrodki artystyczne
3.1. Atrakcyjność obu miast z perspektywy młodych twórców
3.2. Doświadczenia migracyjne dojrzałych artystów i ich uwarunkowania
3.3. Strategie migracyjne artystów a pozycja ośrodków artystycznych
4. Preferencje i decyzje przestrzenne artystów dotyczące miejsca zamieszkania w Krakowie i Katowicach
4.1. Miejsca zamieszkania artystów w świetle spisu powszechnego
4.2. Miejsca zamieszkania studentów uczelni artystycznych
4.3. Decyzje mieszkaniowe twórców jako element ich biogeografii
4.4. Preferencje mieszkaniowe artystów a upodobania miejskiej bohemy
4.5. Uwarunkowania wyboru miejsca zamieszkania
5. Artyści jako konsumenci miejskiej oferty usługowej i użytkownicy udogodnień w Krakowie i Katowicach
5.1. Formy i miejsca spędzania czasu wolnego przez młodych artystów
5.2. Uwarunkowania spędzania czasu wolnego przez starszych artystów
5.3. Miejsca spotkań towarzyskich i zawodowych artystów
5.4. Konsumpcja kulturalna i rekreacyjna dojrzałych artystów
5.5. Korzystanie z oferty handlowej a wyobrażenia o preferencjach bohemy
5.6. Miasto jako inspiracja twórcza
6. Produkcja i konsumpcja artystyczna w Krakowie i Katowicach
6.1. Przestrzenie działalności artystycznej i kreatywnej w świetle danych statystycznych
6.2. Pracownie twórcze jako miejsca produkcji artystycznej
6.3. Widoczność działalności artystycznej i kreatywnej w przestrzeni miasta
6.4. Obraz przestrzeni konsumpcji artystycznej w informatorach kulturalnych
6.5. Czynniki wyboru miejsca tworzenia przez artystów
7. Przestrzenie artystyczne Krakowa i Katowic w wyobrażeniach artystów
8. Artyści a ich role społeczne w mieście
Wnioski. Uwarunkowania i implikacje obecności artystów w miastach
Bibliografia
Spis rycin
Spis tabel
Załącznik 1
Załącznik 2

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »