Aplikacja radcowska 2021. Pytania odpowiedzi tabele. Wydanie 13 - Mariusz Stepaniuk

Aplikacja radcowska 2021. Pytania odpowiedzi tabele. Wydanie 13

Mariusz Stepaniuk

219,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo C. H. Beck
ISBN 978-83-8235-156-9
Data wydania 2021
Język: Polski
Liczba stron: 1150
Rozmiar pliku: 9,7 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
219,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Zbiór znowelizowanych, szczegółowych testów jednokrotnego wyboru wraz z prawidłowymi odpowiedziami i podaniem podstawy prawnej. Do książki została dołączona zakładka, która pomaga w nauce. Zakładka zakrywa odpowiedź i podstawę prawną - wystarczy przyłożyć pod pytaniem.

Aplikacja radcowska to:

 • ponad 10 000 pytań ułożonych w formie wygodnej tabeli, która ułatwia naukę i pozwala na bieżąco sprawdzać nabytą wiedzę,
 • pomoże zdać egzamin na aplikację – ponad 120 pytań z ubiegłorocznego egzaminu znajdowało się w książce,
 • utrwali materiał zdobyty w toku aplikacji,
 • przypomni wiedzę potrzebną do wykonywania praktyki zawodowej,
 • zawiera pytania, które padały na egzaminach wstępnych w latach 2011–2020,
 • pozwala sprawdzić ile pytań z poszczególnych ustaw padało na egzaminach wstępnych oraz zawiera statystykę pytań.

Aplikacja radcowska obejmuje testy m.in. z:

 • Prawa konstytucyjnego: Konstytucji RP, ustawy o Sądzie Najwyższym, Prawo o ustroju sądów powszechnych, Krajowej Radzie Sądownictwa, o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym;
 • Prawa cywilnego, konkurencji i ochrony konsumenta: Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ustaw:o księgach wieczystych i hipotece, o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, o ochronie konkurencji i konsumentów, o prawach konsumenta, o prawie autorskim i prawach pokrewnych o terminach zapłaty w transakcjach handlowych;
 • Prawa handlowego i gospodarczego: Kodeksu spółek handlowych, Prawa upadłościowego, Prawa restrukturyzacyjnego, Prawa wekslowego,ustaw: Prawo przedsiębiorców, o CEIDG, o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, o Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • Prawa karnego i prawa wykroczeń:Kodeksu karnego, Kodeksu postępowania karnego, Kodeksu wykroczeń, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, Kodeksu karnego skarbowego;
 • Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych: Kodeksu pracy, ustaw: o systemie ubezpieczeń społecznych, o rozwiązywaniu sporów zbiorowych,o świadczeniach pieniężnych w czasie choroby i macierzyństwa;
 • Prawa administracyjnego: Kodeksu postępowania administracyjnego, ustaw: o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie wojewódzkim, Prawa o ustroju sądów administracyjnych, Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi;
 • Prawa mieszkaniowego, lokalowego i spółdzielczego oraz nieruchomości;
 • Prawa o Unii Europejskiej oraz;
 • ustawy o radcach prawnych oraz ustawy – Prawo o adwokaturze.
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »