Anty-autolustracja t.w. „Student”. Prawda Jezuity i prawda o Jezuicie - Bogusław Górka

Anty-autolustracja t.w. „Student”. Prawda Jezuity i prawda o Jezuicie

Bogusław Górka

28,03 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, MOBI

Wydawnictwo Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN 978-83-8180-435-6
Data wydania 29 stycznia 2021
Język: Polski
Liczba stron: 424
Rozmiar pliku: 2,0 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
Język: Polski
Liczba stron: 424
Rozmiar pliku: 5,4 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment MOBI
28,03 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, MOBI

Opis

Czy przeprowadzona autolustracja sprawy ps. „Student” i krypt. „Studente” spełnia standardy autolustracji pozaprocesowej, czy przeciwnie – jest przejawem „dzikiej” autolustracji?; czy o. Andrzej Koprowski, był faktycznym tajnym współpracownikiem SB?

W tej publikacji będziemy starali się odpowiedzieć na dwa pytania: czy przeprowadzona autolustracja sprawy ps. „Student” i krypt. „Studente” spełnia standardy autolustracji pozaprocesowej, czy przeciwnie – jest przejawem „dzikiej” autolustracji?; czy o. Andrzej Koprowski, zarejestrowany w 1970 r. w ewidencji SB jako tajny współpracownik (t.w.), a wyrejestrowany dopiero w 1990 r., był faktycznym tajnym współpracownikiem aparatu bezpieczeństwa PRL?

Problem kontaktów t.w. o pseudonimie „Student” z SB został opisany niezwykle drobiazgowo z zastosowaniem fachowych metod analitycznych, a równocześnie osadzony w szerokim kontekście związanym z ówczesną sytuacją Kościoła w Polsce, zwłaszcza zaś zakonu oo. jezuitów.

Z recenzji prof. Wojciecha Polaka (UMK)

Przyjęta metoda hermeneutyczna polegająca na dekonstrukcji głównie „elaboratów” o. A. Koprowskiego SI jest przekonująca. [...] Nie ma w książce śladu zacietrzewienia, natomiast widoczna jest profesorska pasja badawcza, a także żarliwość człowieka szukającego prawdy i niecofającego się przed różnorodnymi przeszkodami, aby ją wyświetlić do końca.

Z recenzji prof. Piotra Franaszka (UJ)

 

Spis treści

 

Wprowadzenie

A. Uzasadnienie ponownej weryfikacji kontaktów

ps. „Student” z SB

B. Stan badań nad rozpracowaniem jezuitów przez SB

i przypadkiem ps. „Student”

C. Formuła monografi i i jej znaczenie

D. Konstrukcja rozprawy i uwagi dla czytelnika

1. Głos prowincjałów jezuitów o lustracji i autolustracji w 2006 r.

2. Kontekst operacyjny SB dla sprawy ps. „Student”

2.1. Pion „wyznaniowy” SB (Departament IV MSW) – prolegomena

2.2. Prowincjalstwo o. Władysława Janczaka (1968–1973) w świetle materiałów SB

2.2.1. Wstęp

2.2.2. Atmosfera posoborowego otwarcia na dialog

2.2.3. Praca operacyjna nad o. Władysławem Janczakiem jako prowincjałem

2.2.4. Prowincjalska polityka lojalizacji Prowincji

2.2.5. Pierwsza konfrontacja z kard. Stefanem Wyszyńskim

2.2.6. Prowincjał wobec działań represyjnych SB w stosunku do jego podwładnych

2.2.7. Druga konfrontacja z kard. Stefanem Wyszyńskim

2.2.8. Nominacja o. Tadeusza Koczwary

2.2.9. Konkluzja

2.2.10. Podzwonne do sprawy o. Władysława Janczaka

3. Historia sprawy ps. „Student” (1968–1990)

3.1. Notatka biograficzna

3.2. Zarys biografii ps. „Student”

3.2.1. Baza dokumentacyjna

3.2.2. Summarium historii kontaktów ps. „Student” z SB

3.2.2.1. Typowanie i opracowywanie

3.2.2.2. Kandydatura na tajnego współpracownika

3.2.2.3. Rekonstrukcja głównych elementów biografii t.w. „Student”

3.2.2.4. Konkluzja

4. Pierwsza faza auto/lustracji

4.1. Oświadczenie prowincjała o. Dariusza Kowalczyka

4.2. Glossa osobista o. Andrzeja Koprowskiego

5. Historia sprawy krypt. „Studente” (1984–1987)

5.1. Zagadnienia wprowadzające

5.1.1. Rezydentura „Baszta” w Rzymie

5.1.2. Działania wywiadu „pod przykryciem” i „bez przykrycia”

5.1.3. Funkcjonariusze wywiadu: „pod obcą flagą” i nielegałowie

5.1.4. Tajni informatorzy wywiadu w instrukcji wywiadu cywilnego

5.2. Baza dokumentacyjna sprawy krypt. „Studente”

5.3. Wykaz funkcjonariuszy w dokumentacji sprawy krypt. „Studente”

5.4. Szczegółowa prezentacja historii sprawy krypt. „Studente”

5.4.1. Oswajanie Jezuity z ideą przekazania go na kontakt rezydentury „Baszta”

5.4.2. Działania SB w sprawie przekazania Jezuity na kontakt rezydentury

5.4.3. Działania prowadzące do rejestracji Jezuity w kategorii k.o. „Studente”

5.4.4. Działania zmierzające do dowerbowania Jezuity

5.4.5. Zamknięcie sprawy k.o. „Studente”

5.4.6. Konkluzja

6. Druga faza auto/lustracji

6.1. Oświadczenie Generała zakonu jezuitów

6.2. Autolustracyjny wywiad o. Andrzeja Koprowskiego

6.2.1. Pierwsza część wywiadu

6.2.2. Druga część wywiadu

6.2.3. Trzecia część wywiadu

6.2.4. Czwarta część wywiadu

7. Rekapitulacja sprawy ps. „Student” i krypt. „Studente”

7.1. Wykaz spotkań „Student” / „Studente” z SB w latach 1968–1987

7.1.1. Kontakty operacyjne ps. „Student” z pionem wyznaniowym SB

7.1.2. Kontakty operacyjne ps. „Studente” z wywiadem PRL w Rzymie

7.2. Ocena kontaktów operacyjnych o. Andrzeja Koprowskiego z SB

7.2.1. „Student” tajnym informatorem dwóch pionów SB

7.2.2. Dialog nieoficjalny i operacyjny a kontakt operacyjny

7.2.3. Agenturalna a pozaagenturalna metoda prowadzenia

7.2.4. Stopniowe pozyskiwanie figuranta ps. „Student”

7.2.5. Legendowanie zastosowane podczas procesu werbunku

7.2.6. Odstępstwo od pobrania pisemnego zobowiązania do współpracy

7.2.7. Kwestia pisemnych raportów i pseudonimu operacyjnego „Student”

7.2.8. Podstawowy warunek rzeczywistej współpracy

7.2.9. Zadaniowanie jako kryterium efektywnej i systematycznej współpracy

7.2.10. Podstawa (dobrowolność) i zasada („coś za coś”) współpracy

7.2.11. Kariera jako motyw długoletniej i nieprzerwanej współpracy

7.2.12. Wartość informacji nt. wątpliwości co do współpracy t.w. „Student” z SB

7.2.13. Wnioski

Zakończenie

Aneks

Słowniczek terminów jezuickich

Wykaz skrótów

Bibliografia

 

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »