Alternatywne a sądowe rozstrzyganie sporów sądowych - Aneta Jakubiak-Mirończuk

Alternatywne a sądowe rozstrzyganie sporów sądowych

Aneta Jakubiak-Mirończuk

41,83 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-264-1830-3
Data wydania 2008
Język: Polski
Liczba stron: 220
Rozmiar pliku: 3,3 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
41,83 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Stan prawny na 1.01.2008 r.

Alternatywne formy rozwiązywania (AlternativeDispute Resolution) sporów sądowychzyskały ogromną popularność na świeciei w Europie, w tym także w Polsce. Funkcjonująone zarówno jako część wymiaru sprawiedliwości,jak i poza nim. Ilość tych metod oraz ichdynamiczny rozwój zmienia model stosowaniaprawa i otwiera przed uczestnikami sporównowe możliwości. Niniejsza publikacja, pozakomentarzem do instytucji prawa polskiegoo cechach ADR, przedstawia tendencje rozwojuoraz mechanizm funkcjonowania form ADRna świecie. Argumentacyjna struktura rozważańma na celu podkreślenie zalet i wad sądowych,jak i pozasądowych form zakończeniasporów. Całościowe ujęcie kwestii ADR pozwalana sformułowanie wniosków o miejscu,zakresie i funkcji metod ADR w polskim systemieprawa.
Książka jest kierowana zarówno dopraktyków, jak i studentów prawa.

Spis treści


Wykaz skrótów 9 Wstęp 11
Rozdział I Metody rozwiązywania konfliktów i rozstrzygania sporów - argumenty funkcjonalne 19
1.1. Pojęcie i rozwój alternatywnych metod rozwiązywania sporów 19 1.2. Tryb kontraktowy 26 1.3. Tryb mediacyjny 42 1.4. Tryb arbitrażowy 53 1.5. Tryb adjudykacyjny 64
Rozdział II Czynniki determinujące przebieg sporu - argumenty pragmatyczne 80
2.1. Konflikt a spór 80 2.2. Rozwiązywanie konfliktów a rozstrzyganie sporów 88 2.3. Komunikacja w procesie rozwiązywania i rozstrzygania sporów 96 2.4. Uwarunkowania pełnienia roli zawodowej przez prawników a spór 108
Rozdział III Alternatywne metody rozwiązywania sporów w kontekście teorii społeczeństwa komunikacyjnego - argumenty teoretyczne 117 3.1. Komunikacyjna wizja społeczeństwa 117 3.2. Dyskurs jako forma działania komunikacyjnego 120 3.3. Warunki przeprowadzenia dyskursu a procedury trybów ADR 127 3.4. Zarzuty wobec teorii działania komunikacyjnego 134
Rozdział IV Instytucje prawa polskiego o cechach ADR - argumenty dogmatyczne 139 4.1. Prawne aspekty negocjacji 142 4.2. Postępowanie upadłościowe i naprawcze 155 4.3. Postępowanie pojednawcze 158 4.4. Mediacja w sprawach cywilnych 162 4.5. Rozwiązywanie sporów zbiorowych 175 4.6. Polubowne i konsensualne aspekty działania administracyjnego 180 4.7. Sądownictwo polubowne 187
Rozdział V Miejsce alternatywnych trybów rozwiązywania sporów cywilnych w polskim systemie prawa 197
Bibliografia 203
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »