Alimenty i ojcostwo. Komentarz - Zdzisław Krzemiński

Alimenty i ojcostwo. Komentarz

Zdzisław Krzemiński

44,39 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-264-2291-1
Data wydania 2008
Język: Polski
Liczba stron: 248
Rozmiar pliku: 1,2 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
44,39 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Stan prawny na 1.01.2008 r.

W komentarzu autor omawia przepisy prawa materialnegooraz procesowego, odnoszące się do alimentacjioraz ustalania ojcostwa. W pracy - poza komentarzemautorskim - przytoczone zostało orzecznictwo Sądu Najwyższegooraz literatura przedmiotu. Książka zawieraponadto przepisy związkowe oraz wzory pozwu w sprawieo ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa.

W trzecim wydaniu autor omawia sytuację prawną związanąz przywróceniem przez ustawodawcę instytucji funduszualimentacyjnego.

Spis treści

Wykaz skrótów 15
Wstęp 17
CZĘŚĆ PIERWSZA obowiązek alimentacyjny 19
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r 19
Dział III Obowiązek alimentacyjny 19
Art. 128 19
Art. 129 19
Art. 133 20
Art. 135 20
A. Wysokość alimentów 21
B. Alimenty dla pełnoletniego oraz uwagi ogólne 25
C. Stosowanie art. 5 k.c 34
D. Egzekucja 36
E. Osoba będąca w niedostatku 38
Art. 137 43
Art. 138 46
Art. 139 50
Art. 140 50
Art. 141 53
Art. 142 54
Art. 143 57
Art. 144 58
CZĘŚĆ DRUGA Ustalenie ojcostwa 59
Art. 72 59
Art. 84 65
Art. 86 65
A. Czynna legitymacja procesowa 65
B. Bierna legitymacja procesowa 71
C. Interwencja uboczna 78
D. Pełnomocnik 83
E. Powództwo wzajemne 89
Art. 85 90
A. Uwagi ogólne 90
B. Dowody 92
C. Domniemanie Exceptio plurium concumbentium 113
D. Wyrok 115
E. Podstawowa literatura 120
CZĘŚĆ TRZECIA Władza rodzicielska 123
Art. 92 123
Art. 93 123
Art. 94 123
Art. 95 124
CZĘŚĆ CZWARTA Nazwisko dziecka 127
Art. 89 127
CZĘŚĆ PIĄTA Kodeks postępowania cywilnego 131
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r 131
Art. 17 132
Art. 32 133
Art. 87 133
Art. 144 136
Art. 232 137
Art. 261 137
Art. 305 139
Art. 306 139
Art. 307 139
Art. 308 139
Art. 309 140
Art. 321 141
Art. 333 141
Art. 334 143
Art. 335 144
Art. 338 144
Art. 453 145
Art. 454 145
Art. 4541 146
Art. 455 146
Art. 456 147
Art. 458 148
Art. 602 150
Art. 753 150
Art. 754 153
Art.7541 153
Art. 831 155
Art. 833 156
Art. 890 156
Art. 1025 157
Art. 1081 157
Art. 1082 158
Art. 1083 158
Art. 1085 160
Art. 1086 160
Art. 1087 161
Art. 1088 162
Art. 1101 163
Art. 1150 166
CZĘŚĆ SZÓSTA Konwencja o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą 169
Artykuł 1. Przedmiot Konwencji 169
Artykuł 2. Wyznaczanie Organów 170
Artykuł 3. Składanie wniosków do Organu przesyłającego 170
Artykuł 4. Przekazywanie dokumentów 171
Artykuł 5. Przesyłanie wyroków i innych tytułów sądowych 172
Artykuł 6. Czynności Organu przyjmującego 172
Artykuł 7. Wnioski o udzielenie pomocy prawnej 173
Artykuł 8. Zmiana orzeczeń sądowych 174
Artykuł 9. Zwolnienia i ułatwienia 174
Artykuł 10. Przekazywanie sum pieniężnych 174
Artykuł 11. Klauzula dotycząca Państw związkowych 175
Artykuł 12. Zakres obowiązywania terytorialnego 175
Artykuł 13. Podpisanie, ratyfikacja i przystąpienie 176
Artykuł 14. Wejście w życie 176
Artykuł 15. Wypowiedzenie 177
Artykuł 16. Rozstrzyganie sporów 177
Artykuł 17. Zastrzeżenia 177
Artykuł 18. Wzajemność 178
Artykuł 19. Zawiadomienia dokonywane przez Sekretarza Generalnego 178
Artykuł 20. Rewizja 179
Artykuł 21. Złożenie Konwencji i języki 179
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r 181
Tytuł II Pokrewieństwo 181
Dział I Rodzice i dzieci 181
Rozdział I Pochodzenie dziecka 181
Art. 62 181
Art. 63 182
Art. 64 182
Art. 65 182
Art. 66 183
Art. 67 183
Art. 68 183
Art. 69 183
Art. 70 183
Art. 71 184
Art. 72 184
Art. 73 184
Art. 74 184
Art. 75 184
Art. 76 184
Art. 77 184
Art. 78 185
Art. 79 185
Art. 80 185
Art. 81 185
Art. 82 185
Art. 83 186
Art. 84 186
Art. 85 186
Art. 86 186
Rozdział II Stosunki między rodzicami a dziećmi 187
Oddział 1 Przepisy ogólne 187
Art. 87 187
Art. 88 187
Art. 89 187
Art. 90 188
Art. 91 188
Oddział 2 Władza rodzicielska 188
Art. 92 188
Art. 93 188
Art. 94 188
Art. 95 189
Art. 96 189
Art. 97 189
Art. 98 189
Art. 99 190
Art. 100 190
Art. 101 190
Art. 102 190
Art. 103 190
Art. 104 191
Art. 105 191
Art. 106 191
Art. 107 191
Art. 108 191
Art. 109 191
Art. 110 192
Art. 111 192
Art. 112 193
Art. 1121 193
Art. 1122 193
Art. 113 193
Dział III Obowiązek alimentacyjny 194
Art. 128 194
Art. 129 194
Art. 130 194
Art. 131 194
Art. 132 194
Art. 133 195
Art. 134 195
Art. 135 195
Art. 136 195
Art. 137 195
Art. 138 195
Art. 139 195
Art. 140 196
Art. 141 196
Art. 142 196
Art. 143 196
Art. 144 197
Zarządzenie nr 36/61/U Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 maja 1961 r 198
§1 198
§3 198
§4 199
§5 199
§6 199
§7 200
§8 200
§9 201
§10 201
§11 201
§12 201
§13 202
§14 202
§15 202
§16 202
Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r 203
Rozdział 1 Przepisy ogólne 203
Art. 1 203
Art. 2 203
Rozdział 2 Zasady postępowania wobec dłużników alimentacyjnych 204
Art. 3 204
Art. 4 205
Art. 5 205
Art. 6 206
Rozdział 3 Zaliczka alimentacyjna 206
Art. 7 206
Art. 8 206
Art. 9 207
Art. 9a 207
Art. 10 208
Art. 10a 209
Art. 11 209
Art. 12 210
Art. 13 211
Art. 14 211
Art. 15 211
Art. 16 211
Art. 17 211
Art. 18 212
Rozdział 4 Zmiany w przepisach obowiązujących 212
Ustawa z dnia 7 września 2007 r 213
Rozdział 1 Przepisy ogólne 213
Art. 1 213
Art. 2 214
Rozdział 2 Zasady pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego w przypadku bezskuteczności egzekucji oraz działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych 218
Art. 3 218
Art. 4 219
Art. 5 220
Art. 6 221
Art. 7 221
Art. 8 221
Rozdział 3 Warunki nabywania prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ... 222
Art. 9 222
Art. 10 223
Art. 11 224
Art. 12 224
Art. 13 225
Art. 14 225
Rozdział 4 Zasady i tryb postępowania w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego 225
Art. 15 225
Art. 16 229
Art. 17 230
Art. 18 231
Art. 19 231
Art. 20 232
Art. 21 232
Art. 22 233
Art. 23 233
Art. 24 234
Art. 25 235
Art. 26 235
Art. 27 235
Art. 28 236
Art. 29 238
Art. 30 238
Rozdział 5 Finansowanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego 239
Art. 31 239
Rozdział 6 Zmiany w przepisach obowiązujących 240
Rozdział 7 Przepisy przejściowe, uchylające i przepisy o wejściu w życie 240
Art. 41 240
Art. 42 240
Art. 43 241
Art. 44 241
Art. 45 241
Art. 46 241
Art. 47 241
Art. 48 242
CZĘŚĆ SIÓDMA Wzory pism 243
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »