Alienacja społeczna w dobie globalizacji na przykładzie twórczości Alda Novego - Dominika Kobylska

Alienacja społeczna w dobie globalizacji na przykładzie twórczości Alda Novego

Dominika Kobylska

22,45 zł19,08 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN 978-83-8331-466-2
Data wydania
Język: Polski
Liczba stron: 232
Rozmiar pliku: 0 B
Zabezpieczenie: Znak wodny
22,45 zł19,08 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Jest to świetna, klarownie prowadzona analiza prozy jednego z naj­ciekawszych współczesnych włoskich pisarzy. Problem badawczy - alienacja jednostki w dobie globalizacji - jest ważny z punktu widze­nia społecznego i psychologicznego. Dobrze, że został podjęty w tak interesujący, rzetelny i oryginalny sposób.

Z recenzji dr hab. Katarzyny Gadomskiej, prof. UŚ

Ta próba systemowego ujęcia konceptu wyobcowania - które de­terminuje wolność lub odizolowanie jednostki i jej relacje ze sobą oraz innymi - wymusza na badaczce wtargnięcie w obszary kultu­rowo drażliwe, niepokojące, również te przemilczane lub wyciszane. Problematyka alienacji w wybranych tekstach Alda Novego zosta­ła zbadana ze znawstwem i zaprezentowana na poziomie analizy literackiej. Autorka - swobodnie poruszając się w terminologii lite­raturoznawstwa - rzetelnie ukazała ten jakże istotny aspekt twórczości pisarza oraz jego znaczenie w najnowszej literaturze włoskiej.

Z recenzji dr hab. Anny Ledwiny, prof. UO

Spis treści

Wstęp 7

 

Rozdział I Wokół relacji człowieka ze światem 11

1. Obiektywacja, reifikacja, fetyszyzm towarowy – Marks 11

2. Alienacja w myśli egzystencjalistów – Heidegger, Tillich i Sartre 16

3. Alienacja czy nie? 20

4. Alienacja społeczna według Rahel Jaeggi 25

5. Początki alienacyjnego dyskursu 30

6. Współczesne przejawy alienacji 32

 

Rozdział II Twórczość Alda Novego oczami krytyków 39

1. Aldo Nove w Polsce 40

2. Recepcja twórczości Alda Novego za granicą 50

2.1. Lata 90. – Młody Kanibal 50

2.2. Początek XXI wieku – od „cattivisty” do „buonisty” 57

2.3. Po 2010 roku – między prawdą a fikcją 69

2.4. Od 2020 roku – w stronę duchowości 81

 

Rozdział III Aldo Nove i jego pierwsze utwory – młodzi kanibale 85

1. Woobinda 88

1.1. Bagnoschiuma 88

1.2. Il Sol dell’Avvenir 92

1.3. Ruanda 94

1.4. Vermicino 96

1.5. Protagonisti 99

2. Il mondo dell’amore 104

3. Puerto Plata market 108

 

Rozdział IV Aldo Nove i utwory wydane po 2000 roku – próby odrodzenia się 123

1. Amore mio infinito 123

2. Mi chiamo Roberta, ho 40 anni, guadagno 250 euro al mese143

3. La vita oscena 155

 

Rozdział V Aldo Nove i jego najnowsze utwory – ku transcendencji 169

1. Tutta la luce del mondo 170

2. Il Professore di Viggiù 185

Podsumowanie 209

Bibliografia 213

Podziękowania 223

Streszczenie 225

Summary 229

 

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »