Aktywność fizyczna na stołach rehabilitacyjno-rekondycyjnych - Joanna Małgorzata Krawczyk

Aktywność fizyczna na stołach rehabilitacyjno-rekondycyjnych

Joanna Małgorzata Krawczyk

38,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo
ISBN 978-83-61304-88-3
Data wydania 11 luty 2014
Język: Polski
Liczba stron: 137
Rozmiar pliku: 2,5 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
38,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Nadwaga i otyłość są problemem, z którym boryka się ogromna liczba

ludzi na świecie. Populacja otyłych rośnie z roku na rok w zawrotnym

tempie. Pojawia się ona również w postaci zespołu metabolicznego.

Na terenie Polski nadwaga i otyłość występują u około 50-60% populacji

ludzi dorosłych. W Europie około 10-20% populacji stanowią mężczyźni,

a 10-25% to kobiety. Zwiększa się liczba chorób towarzyszących otyłości,

głównie ze strony układu sercowo-naczyniowego, zaburzeń dotyczących

układu oddechowego, układu pokarmowego, układu kostno-stawowego,

endokrynnego i moczowo-płciowego. Leczenie otyłości jest bardzo trudne

i kosztowne. Osoby z nadwagą i otyłością powinny być zachęcane do

aktywnego trybu życia przystosowanego do wieku i stanu zdrowia. Dla tych

osób powinny być tworzone specjalne zachęcające programy aktywności

fizycznej, które nie wymuszają bardzo dużego wysiłku fizycznego.

W monografii przedstawiono zalety i korzyści wynikające z aktywności

fizycznej na stołach rehabilitacyjno-rekondycyjnych poparte badaniami,

które zostały przeprowadzone na osobach będących na leczeniu sanatoryjnym.

Wyniki badań, opisane w niniejszej monografii, wskazują na to, że

aktywność tego typu wpływa na redukcję masy ciał u osób z różnym

stopniem nadwagi i otyłości. Publikacja ta jest pierwszym opracowaniem,

które przedstawia badawcze i praktyczne potwierdzenie bezpiecznego

i skutecznego zastosowania nowej formy aktywności fizycznej na stołach

rehabilitacyjno-rekondycyjnych u osób z nadwagą i otyłością

Spis treści

Spis treści
Od Autora.......................................................................................................5
Wstęp............................................................................................................7
1. Aktywność fizyczna......................................................................................9
1.1. Pojęcie aktywności fizycznej ..................................................................... 9
1.2. Rodzaje wysiłków fizycznych...................................................................... 10
1.3. Rodzaje treningu zdrowotnego................................................................... 13
1.4. Wpływ aktywności fizycznej na organizm człowieka ...................................... 21
1.5. Negatywne skutki bezczynności ruchowej.................................................... 28
1.6. Wpływ wysiłku fizycznego na energetykę ustroju.......................................... 31
2. Otyłość ..................................................................................................... 35
2.1. Pojęcie otyłości i jej rodzaje....................................................................... 35
2.2. Przemiany lipidowe................................................................................... 39
2.3. Metody oceny otyłości .............................................................................. 40
2.4. Sposoby leczenia otyłości ......................................................................... 44
2.5. Zespół metaboliczny................................................................................. 46
3. Założenia i cel badań................................................................................... 49
4. Materiał i metody........................................................................................ 51
4.1. Materiał ................................................................................................. 51
4.2. Metody................................................................................................... 53
4.2.1. Oznaczenie stężenia glukozy....................................................................53
4.2.2. Oznaczenie stężenia cholesterolu całkowitego, cholesterolu
we frakcji HDL i frakcji LDL ............................................................................. 53
4.2.3. Oznaczenie stężenia triglicerydów ........................................................... 54
4.2.4. Pomiar masy ciała................................................................................. 54
4.2.5. Pomiar wysokości ciała .......................................................................... 55
4.2.6. Pomiar obwodu talii............................................................................... 55
4.2.7. Pomiar grubości fałdów skórno – tłuszczowych i metody
obliczeń ....................................................................................................... 55
4.2.8. Metoda treningu na stołach rehabilitacyjno-rekondycyjnych........................ 57
4.2.9. Analiza statystyczna ............................................................................. 65
5. Wyniki...................................................................................................... 67
5.1. Wyniki badań biochemicznych .................................................................. 67
5.1.1. Stężenie glukozy we krwi...................................................................... 67
5.1.2. Poziom cholesterolu całkowitego we krwi................................................. 68
5.1.3. Poziom cholesterolu frakcji HDL.............................................................. 70

5.1.4. Poziom cholesterolu frakcji LDL ............................................................. 72
5.1.5. Stężenie triglicerydów .......................................................................... 73
5.2. Współczynnik zapotrzebowania energetycznego.......................................... 75
5.3. Wyniki badań antropometrycznych............................................................ 77
5.3.1. Masa ciała .......................................................................................... 77
5.3.2. Tłuszczowa masa ciała ......................................................................... 78
5.3.3. Beztłuszczowa masa ciała..................................................................... 80
5.3.4. Wskaźnik masy ciała BMI (Body Mass Index)........................................... 82
5.3.5. Grubość fałdu skórno-tłuszczowego pod łopatką....................................... 83
5.3.6. Grubość fałdu skórno-tłuszczowego nad mięśniem trójgłowym
ramienia...................................................................................................... 85
5.3.7. Grubość fałdu skórno-tłuszczowego nad mięśniem dwugłowym
ramienia...................................................................................................... 86
5.3.8. Grubość fałdu skórno-tłuszczowego nad grzebieniem kości
biodrowej..................................................................................................... 88
5.3.9. Obwód talii ......................................................................................... 90
5.4. Zawartość procentowa tkanki tłuszczowej w korelacji z wiekiem .....................91
6. Dyskusja................................................................................................... 93
7. Bezpieczeństwo zwiększonej aktywności fizycznej na stołach
rehabilitacyjno-rekondycyjnych........................................................................ 107
7.1 Skuteczność treningu................................................................................ 110
7.1.1. Wnioski............................................................................................... 110
8. Streszczenie.............................................................................................. 111
9. Summary ................................................................................................. 114
10. Bibliografia.............................................................................................. 117
11. Spis rycin................................................................................................ 131
12. Spis tabel ............................................................................................... 135

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »