Akty prawa miejscowego dotyczące pomocy społecznej. Przewodnik z wzorami - Jakub Wilk

Akty prawa miejscowego dotyczące pomocy społecznej. Przewodnik z wzorami

Jakub Wilk

50,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8223-799-3
Data wydania 1 stycznia 2021
Język: Polski
Liczba stron: 147
Rozmiar pliku: 1,4 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
50,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

W książce kompleksowo omówiono ogólne zasady stanowienia aktów prawa miejscowego, które powinny być uwzględniane przy projektowaniu uchwał organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego.
Szczegółowo skomentowano wszystkie te przepisy ustawy o pomocy społecznej, które zawierają upoważnienie do stanowienia aktów prawa miejscowego. Przede wszystkim zaś zwrócono uwagę na zakres dyskrecjonalności prawodawcy miejscowego przy ustalaniu treści poszczególnych aktów. Uwzględniono przy tym zarówno praktykę prawodawczą, jak i stanowiska orzecznictwa i literatury.

Uzupełnieniem całości są wzory uchwał, które zawierają wszystkie opisane zasady stanowienia aktów prawa miejscowego.

Spis treści

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 11

I
Część ogólna


Rozdział 1
Pojęcie aktu prawa miejscowego i jego pozycja w systemie źródeł prawa | str. 15

Rozdział 2
Ogłoszenie, vacatio legis i wejście w życie aktu prawa miejscowego | str. 24

Rozdział 3
Obowiązywanie aktów prawa miejscowego | str. 31

Rozdział 4
Technika prawodawcza stosowana przy stanowieniu aktów prawa miejscowego | str. 39

Rozdział 5
Podstawy prawne do stanowienia aktów prawa miejscowego w ustawie o pomocy społecznej | str. 48

II
Część szczególna


Rozdział 6
Uchwała w sprawie podwyższenia kwot dochodu uprawniających do zasiłku okresowego i celowego | str. 53

Rozdział 7
Uchwała w sprawie podwyższenia minimalnej kwoty zasiłku okresowego | str. 62

Rozdział 8
Uchwała w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie | str. 67

Rozdział 9
Uchwała w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania | str. 77

Rozdział 10
Uchwała w sprawie warunków ustalania opłat za pobyt w domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym, częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat oraz zwrotu należności za okres nieobecności osoby w domu | str. 89

Rozdział 11
Uchwała w sprawie podwyższenia wysokości kwot pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie oraz wartości pomocy na zagospodarowanie | str. 98

Rozdział 12
Uchwała w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznane pod warunkiem zwrotu | str. 103

Rozdział 13
Uchwała w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych | str. 111

Część III
Wzory


1. Wzór uchwały podejmowanej na podstawie art. 8 ust. 2 u.p.s. | str. 125
2. Wzór uchwały podejmowanej na podstawie art. 38 ust. 6 u.p.s. | str. 127
3. Wzór uchwały podejmowanej na podstawie art. 43 ust. 10 u.p.s. | str. 128
4. Wzór uchwały podejmowanej na podstawie art. 50 ust. 6 u.p.s. | str. 129
5. Wzór uchwały podejmowanej na podstawie art. 66 u.p.s. | str. 131
6. Wzór uchwały podejmowanej na podstawie art. 90a ust. 1 u.p.s. | str. 133
7. Wzór uchwały podejmowanej na podstawie art. 96 ust. 4 u.p.s. | str. 134
8. Wzór uchwały podejmowanej na podstawie art. 97 ust. 5 u.p.s. | str. 136

Wykaz powołanej literatury | str. 139

Wykaz powołanych orzeczeń | str. 143

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »