Aktualne problemy i perspektywy prawa karnego - Marek Mozgawa

Aktualne problemy i perspektywy prawa karnego

Marek Mozgawa

110,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8286-755-8
Data wydania 11 marca 2022
Język: Polski
Liczba stron: 477
Rozmiar pliku: 2,9 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
110,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Książka dotyczy istoty, celu i kształtu prawa karnego materialnego w polskim systemie prawnym. Opracowania w niej zawarte są próbą poszukiwania odpowiednich kierunków zmian legislacyjnych w zakresie zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych.

Wśród zagadnień poruszonych przez autorów są m.in.:
• standardy konstytucyjne odnoszące się do prawa karnego;
• możliwe kierunki zmian prawa karnego z punktu widzenia teorii kryminalizacji;
• problematyka granicy między umyślnością a nieumyślnością;
• regulacja błędu w Kodeksie karnym;
• kontrowersje związane z orzekaniem środka karnego w postaci zakazu zbliżania się.

Autorami poszczególnych rozdziałów są przedstawiciele doktryny prawa karnego o bogatym dorobku naukowym. Wśród nich są zarówno teoretycy prawa karnego, jak i osoby łączące pracę naukową z praktyką wymiaru sprawiedliwości.

Opracowanie jest przeznaczone dla przedstawicieli zawodów prawniczych – adwokatów, radców prawnych, sędziów, prokuratorów. Zainteresuje także osoby odpowiedzialne za proces legislacyjny oraz studentów prawa.

Spis treści

Wykaz skrótów | str. 7

Wstęp  | str. 9

Włodzimierz Wróbel

Prawo karne a standardy konstytucyjne  | str. 13

Jacek Giezek

W poszukiwaniu podstaw odpowiedzialności we współczesnym prawie karnym oraz możliwości ich naukowego uzasadnienia  | str. 24

Piotr Kardas

Współczesne koncepcje ujmowania podstaw odpowiedzialności karnej oraz ich wpływ na stanowienie i stosowanie prawa  | str. 49

Lech Gardocki

Ocena możliwych kierunków zmian prawa karnego z punktu widzenia teorii kryminalizacji  | str. 71

Ryszard Dębski

O zasadności zamieszczenia w Kodeksie karnym ogólnego przepisu nawiązującego do nauki o obiektywnym przypisaniu skutku | str. 79

Jarosław Majewski

Czy należy skorygować dotychczasową granicę między umyślnością a nieumyślnością?  | str. 116

Agnieszka Liszewska

Charakterystyka normatywna form stadialnych przestępstwa  | str. 133

Jerzy Lachowski

Regulacja błędu w Kodeksie karnym z 1997 r. – wybrane zagadnienia  | str. 148

Mirosława Melezini

Proponowane zmiany w regulacji kar  | str. 164

Ryszard A. Stefański

Przyszłość środków karnych  | str. 189

Paweł Daniluk

Konstytucyjny standard swobody orzeczniczej sądu a obligatoryjne środki reakcji karnej  | str. 217

Andrzej Sakowicz

Kontrowersje związane z orzekaniem środka karnego w postaci zakazu zbliżania się do określonych osób  | str. 247

Olga Sitarz, Dominika Bek, Anna Jaworska-Wieloch

Ograniczenia prawa do samostanowienia osoby pokrzywdzonej. Rozważania na tle wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 15.09.2011 r. (C-483/09)  | str. 271

Marek Mozgawa, Marek Kulik, Piotr Poniatowski, Krzysztof Wala

Stan regulacji części szczególnej Kodeksu karnego  | str. 295

Janina Błachut, Krzysztof Krajewski

Przestępczość w Polsce w latach 2011–2020  | str. 379

Katarzyna Laskowska

Przestępczość przeciwko życiu w Polsce w latach 1999–2018. Reakcja prawa oraz organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości  | str. 401

Robert Zawłocki

Funkcjonowanie systemu kar w teorii i praktyce  | str. 423

Renata Szczepanik

Kariery instytucjonalne recydywistów  | str. 439

Wojciech Zalewski

Kontrologia – przyszłość prawa karnego i kryminologii?  | str. 455

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »