Akta karne dla aplikantów - Małgorzata Młodawska-Piaseczna

Akta karne dla aplikantów

Małgorzata Młodawska-Piaseczna

84,51 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-264-8513-8
Data wydania 2015
Język: Polski
Liczba stron: 596
Rozmiar pliku: 8,7 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
84,51 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Niniejsza książka to kolejna już publikacja w serii "Aplikacje prawnicze", stworzona z myślą o aplikantach adwokackich i radcowskich przygotowujących się do końcowych egzaminów zawodowych.

Publikacja ta to zbiór materiałów do ćwiczeń wyselekcjonowanych przez autorów z akt spraw karnych, które pomogą każdemu aplikantowi przygotować się do egzaminu. Znajdują się w niej zarówno projekty apelacji oraz praktyczne wskazówki, jak ją sporządzić, jak i informacje na temat zasad prawidłowego skonstruowania opinii prawnej o braku podstaw do wniesienia apelacji.

Spis treści

Wykaz skrótów 13
Część I. Uwagi ogólne
1. Jak korzystać z książki 17
2. Kilka uwag przed przystąpieniem do pisania pracy 18
3. Konstrukcja apelacji (Małgorzata Młodawska-Piaseczna) 20
4. Opinia prawna o braku podstaw do wniesienia apelacji (Anna Wielgolewska) 30
4.1. Uwagi ogólne 30
4.2. Podstawowe zasady sporządzania opinii prawnej o braku podstaw do wniesienia apelacji 33
4.3. Wzór opinii prawnej 35
Część II. Kazusy
Kazus nr 1. Zarzut obrazy przepisów postępowania i jego konsekwencje w postaci zarzutu błędu w ustaleniach faktycznych, zarzut obrazy przepisów prawa materialnego i jego ewentualne implikacje dla wymiaru kary skutkujące zarzutem jej rażącej niewspółmierności (Małgorzata Młodawska-Piaseczna) 41
1. Informacja dla zdającego 42
2. Pisma i dokumenty 45
2.1. Protokół przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie i przesłuchania w charakterze świadka osoby zawiadamiającej 45
2.2. Postanowienie o wszczęciu śledztwa 48
2.3. Notatka urzędowa 49
2.4. Notatka urzędowa 50
2.5. Protokół zatrzymania osoby Artura Adamskiego 51
2.6. Protokół okazania osoby Filipa Jaworskiego 53
2.7. Protokół okazania osoby Daniela Zalewskiego 55
2.8. Protokół okazania osoby Artura Adamskiego 57
2.9. Protokół przesłuchania świadka Huberta Zawistowskiego 59
2.10. Protokół przesłuchania świadka Bartłomieja Sosnowskiego 61
2.11. Postanowienie o przedstawieniu zarzutów Danielowi Zalewskiemu 63
2.12. Protokół przesłuchania podejrzanego Daniela Zalewskiego 64
2.13. Postanowienie o przedstawieniu zarzutów Arturowi Adamskiemu 66
2.14. Protokół przesłuchania podejrzanego Artura Adamskiego 67
2.15. Protokół przesłuchania świadka Elżbiety Wieczorek 69
2.16. protokół przesłuchania świadka Bolesława Bożyka 71
2.17. Notatki urzędowe 72
2.18. Odpis wyroku w sprawie o sygn. akt III K 600/11 73
2.19. Akt oskarżenia 74
2.20. Protokół rozprawy głównej 78
2.21. Wyrok 84
2.22. Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku 86
2.23. Uzasadnienie wyroku 87
3. Proponowane rozwiązanie 95
Kazus nr 2. Zarzut obrazy przepisów postępowania i konsekwencje uchybień będących podstawą jego sformułowania (Małgorzata Młodawska-Piaseczna) 103
1. Informacja dla zdającego 104
2. Pisma i dokumenty 107
2.1. Notatka urzędowa 107
2.2. Protokół zatrzymania Edwarda Owczarka 108
2.3. Postanowienie o wszczęciu dochodzenia 110
2.4. Protokół przesłuchania świadka Huberta Zawistowskiego 111
2.5. Protokół przesłuchania świadka Filipa Wyrzykowskiego 113
2.6. Notatka urzędowa 115
2.7. Postanowienie o powołaniu biegłego 116
2.8. Protokół przesłuchania świadka Zdzisława Czaplińskiego 117
2.9. Protokół przesłuchania świadka Leny Miłkowskiej 119
2.10. Opinia biegłego z zakresu medycyny sądowej 121
2.11. Postanowienie o przedstawieniu zarzutów Edwardowi Owczarkowi 122
2.12. Protokół przesłuchania podejrzanego Edwarda Owczarka 123
2.13. Postanowienie o przedstawieniu zarzutów Zygmuntowi Wiśniewskiemu 125
2.14. Protokół przesłuchania podejrzanego Zygmunta Wiśniewskiego 126
2.15. Dane osobopoznawcze o podejrzanych 128
2.16. Protokół przesłuchania świadka Leny Miłkowskiej 129
2.17. Protokół przesłuchania świadka pokrzywdzonego Mikołaja Czaplińskiego 131
2.18. Postanowienie o wyłączeniu materiałów do odrębnego postępowania 133
2.19. Akt oskarżenia 135
2.20. Protokół rozprawy głównej z 15 września 2014 r 137
2.21. Protokół rozprawy głównej z 30 października 2014 r 141
2.22. Wyrok 144
2.23. Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku 145
2.24. Uzasadnienie 146
3. Proponowane rozwiązanie 151
Kazus nr 3. Zarzut obrazy przepisów postępowania a pośredni zakaz reformationis in peius (Małgorzata Młodawska-Piaseczna) 161
1. Informacja dla zdającego 162
2. Pisma i dokumenty 164
2.1. Notatka urzędowa 164
2.2. Protokół przesłuchania świadka Bartłomieja Sosnowskiego 165
2.3. Protokół przesłuchania świadka Huberta Zawistowskiego 167
2.4. Postanowienie o przedstawieniu zarzutów 169
2.5. Protokół przesłuchania podejrzanego Krzysztofa Mrozowskiego 170
2.6. Akt oskarżenia 172
2.7. Protokół rozprawy głównej z 5 września 2013 r 174
2.8. Protokół rozprawy głównej z 17 października 2013 r 176
2.9. Wyrok sądu rejonowego z 17 października 2013 r 180
2.10. Apelacja prokuratora 181
2.11. Wyrok sądu okręgowego z 14 marca 2014 r 184
2.12. Uzasadnienie w sprawie X KA 78/14 185
2.13. Protokół rozprawy głównej z 14 sierpnia 2014 r 188
2.14. Wyrok sądu rejonowego z 14 sierpnia 2014 r 193
2.15. Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku 195
2.16. Uzasadnienie wyroku 196
3. Proponowane rozwiązanie 203
Kazus nr 4. Zarzut obrazy prawa materialnego jako skutek braku wypełnienia wszystkich ustawowych znamion podmiotowych i przedmiotowych statuujących określone przestępstwo (Małgorzata Młodawska-Piaseczna) 207
1. Informacja dla zdającego 208
2. Pisma i dokumenty 209
2.1. Postanowienie o wyłączeniu materiałów do odrębnego postępowania ze sprawy o sygnaturze 6 DS. 1015/13/V 209
2.1.1. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 211
2.1.2. Zaświadczenie pracodawcy o wysokości dochodów pracownika 212
2.1.3. Wykaz dowodów rzeczowych 213
2.1.4. Protokół przesłuchania świadka Heleny Miś 214
2.1.5. Opinia z zakresu badań pisma ręcznego i podpisu 216
2.1.6. Postanowienie o przedstawieniu zarzutów Emilowi Maślakowi 218
2.1.7. Protokół przesłuchania podejrzanego Emila Maślaka 219
2.1.8. Postanowienie w przedmiocie dowodów rzeczowych 221
2.2. Postanowienie o wszczęciu śledztwa 222
2.3. Postanowienie o przedstawieniu zarzutów Helenie Miś 223
2.4. Protokół przesłuchania podejrzanej Heleny Miś 224
2.5. Notatka urzędowa 226
2.6. Postanowienie o wyłączeniu materiałów do odrębnego postępowania o sygnaturze 6 DS. 2150/13/V 227
2.7. Akt oskarżenia 229
2.8. Protokół rozprawy głównej z 15 września 2013 r 231
2.9. Protokół rozprawy głównej z 27 października 2013 r 233
2.10. Protokół rozprawy głównej z 3 grudnia 2013 r 236
2.11. Protokół rozprawy głównej z 15 czerwca 2013 r. ze sprawy sygn. akt III K 1004/13 przeciwko Emilowi Maślakowi 240
2.12. Odpis wyroku w sprawie o sygn. akt III K 1004/13 242
2.13. Wyrok 244
2.14. Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku 246
2.15. Uzasadnienie wyroku 247
3. Proponowane rozwiązanie 253
Kazus nr 5. Wątpliwości co do poczytalności oskarżonego a możliwość zaistnienia bezwzględnej przyczyny odwoławczej z art. 439 § 1 pkt 10 k.p.k. Skutki procesowe niespełnienia przez sąd wymogów wynikających z art. 424 k.p.k. (Anna Wielgolewska) 259
1. Informacja dla zdającego 261
2. Pisma i dokumenty 262
2.1. Protokół przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie i przesłuchania w charakterze świadka osoby zawiadamiającej 262
2.2. Załącznik do protokołu 265
2.2.1. Zaświadczenie o zgłoszeniu się Wioletty Człuchowskiej do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 265
2.3. Postanowienie o wszczęciu dochodzenia 266
2.4. Protokoły przesłuchania świadków 267
2.4.1. Protokół przesłuchania świadka Wandy Rosołowskiej 267
2.4.2. Protokół przesłuchania świadka Doroty Kluk 269
2.4.3. Protokół przesłuchania świadka Pawła Kluka 272
2.4.4. Protokół przesłuchania świadka Ireny Człuchowskiej 274
2.4.5. Protokół przesłuchania świadka Tadeusza Człuchowskiego 275
2.5. Postanowienie o przedstawieniu zarzutów podejrzanemu 277
2.6. Protokół przesłuchania podejrzanego 278
2.7. Protokoły przesłuchania świadków 280
2.7.1. Protokół przesłuchania świadka Edyty Kazimierczyk 280
2.7.2. Protokół przesłuchania świadka Witolda Człuchowskiego 282
2.7.3. Protokół przesłuchania świadka Ireny Człuchowskiej 284
2.8. Notatka urzędowa 286
2.9. Protokół zaznajomienia podejrzanego z materiałami dochodzenia 287
2.10. Przesłanie akt sprawy do sądu 288
2.11. Akt oskarżenia 289
2.12. Protokół rozprawy głównej 291
2.13. Wyrok 301
2.14. Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku 302
2.15. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika strony 303
2.16. Uzasadnienie wyroku 304
3. Proponowane rozwiązanie 307
Kazus nr 6. Czynności zastrzeżone dla organu procesowego. Problematyka opinii biegłego sądowego. Konstrukcja wniosków apelacji w przypadku braku znamion przestępstwa (Anna Wielgolewska) 313
1. Informacja dla zdającego 314
2. Pisma i dokumenty 316
2.1. Notatka urzędowa 316
2.2. Protokół zatrzymania osoby 318
2.3. Postanowienie o zatwierdzeniu zatrzymania rzeczy - przeszukania 320
2.4. Protokół przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie i przesłuchania w charakterze świadka osoby zawiadamiającej 321
2.5. Protokoły przesłuchania świadków 324
2.5.1. Protokół przesłuchania świadka Alfreda Bodowskiego 324
2.5.2. Protokół przesłuchania świadka Janiny Górskiej 326
2.6. Postanowienie o wszczęciu dochodzenia 329
2.7. Notatka urzędowa 330
2.8. Protokoły przesłuchania świadków 331
2.8.1. Protokół przesłuchania świadka Wandy Szczepańskiej 331
2.8.2. Protokół przesłuchania świadka Macieja Górskiego 333
2.9. Postanowienie o przedstawieniu zarzutów podejrzanemu 334
2.10. Protokół przesłuchania podejrzanego 335
2.11. Odpis wyroku 337
2.12. Protokół przesłuchania świadka Janiny Górskiej 338
2.13. Postanowienie o zmianie postanowienia o przedstawieniu zarzutów 339
2.14. Protokół przesłuchania podejrzanego 340
2.15. Akt oskarżenia 342
2.16. Protokół rozprawy głównej 344
2.17. Protokół rozprawy głównej 348
2.18. Wyrok 352
2.19. Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku 354
2.20. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika strony 355
2.21. Uzasadnienie wyroku 356
3. Proponowane rozwiązanie 362
Kazus nr 7. Zgodność ustaleń faktycznych dokonanych przez sąd z zasadą swobodnej oceny dowodów. Konieczność uzewnętrznienia zamiaru przez sprawcę przywłaszczenia. Przywrócenie stanu poprzedniego jako forma obowiązku naprawienia szkody (Anna Wielgolewska) 369
1. Informacja dla zdającego 370
2. Pisma i dokumenty 371
2.1. Protokół przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie i przesłuchania w charakterze świadka osoby zawiadamiającej 371
2.2. Załączniki do protokołu 374
2.2.1. Informacja z banku PKO S.A. VIII Oddział w Warszawie 374
2.2.2. Propozycja podziału majątku wspólnego 375
2.2.3. Wydruk wiadomości tekstowej 376
2.3. Protokoły przesłuchania świadków 377
2.3.1. Protokół przesłuchania świadka Mieczysława Wolaka 377
2.4. Postanowienie o wszczęciu śledztwa 379
2.5. Protokoły przesłuchania świadków 380
2.5.1. Protokół przesłuchania świadka Justyny Wolak 380
2.5.2. Protokół przesłuchania świadka Anny Ziółkowskiej 382
2.6. Postanowienie o zwolnieniu z obowiązku zachowania tajemnicy bankowej 385
2.7. Informacja z banku PKO S.A. w Warszawie 386
2.8. Postanowienie o przedstawieniu zarzutów podejrzanemu 387
2.9. Protokół przesłuchania podejrzanego 388
2.10. Akt oskarżenia 390
2.11. Protokół rozprawy głównej 392
2.12. Wyrok 396
2.13. Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku 397
2.14. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika strony 398
2.15. Uzasadnienie wyroku 399
3. Proponowane rozwiązanie 403
Kazus nr 8. Klauzula antykumulacyjna (Igor Tuleya) 411
1. Informacja dla zdającego 412
2. Pisma i dokumenty 413
2.1. Protokół przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie 413
2.2. Protokół przesłuchania w charakterze świadka 416
2.3. Notatka urzędowa 418
2.4. Protokół zatrzymania osoby Tomasza Nicponia 419
2.5. Protokół przeszukania osoby Tomasza Nicponia 420
2.6. Protokół przeszukania pomieszczenia 421
2.7. Wykaz dowodów rzeczowych 422
2.8. Protokół oględzin rzeczy 423
2.9. Protokół użycia narkotestu 424
2.10. Protokół przesłuchania świadka Joanny Wojdały 425
2.11. Protokół przesłuchania w charakterze świadka Piotra Poleskiego 427
2.12. Postanowienie o powołaniu biegłego 429
2.13. Ekspertyza kryminalistyczna 430
2.14. Postanowienie o przedstawieniu zarzutów 431
2.15. Protokół przesłuchania podejrzanego Tomasza Nicponia 432
2.16. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego 434
2.17. Akt oskarżenia 435
2.18. Protokół rozprawy głównej (I) 437
2.19. Protokół rozprawy głównej (II) 442
2.20. Wyrok 444
2.21. Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku 446
2.22. Pełnomocnictwo 447
2.23. Uzasadnienie wyroku 448
3. Proponowane rozwiązanie 454
Kazus nr 9. Błąd w ustaleniach faktycznych wynikający z obrazy przepisów postępowania (Igor Tuleya) 461
1. Informacja dla zdającego 463
2. Pisma i dokumenty 464
2.1. Notatka urzędowa 464
2.2. Protokół zatrzymania rzeczy 466
2.3. Protokół oględzin rzeczy 467
2.4. Wykaz dowodów rzeczowych 468
2.5. Protokół zatrzymania osoby Pawła Koraba 469
2.6. Protokół zatrzymania osoby Marcina Płaksy 470
2.7. Protokół przeszukania osoby Pawła Koraba 471
2.8. Protokół przeszukania osoby Marcina Płaksy 472
2.9. Protokół użycia urządzenia kontrolno-pomiarowego (I) 473
2.10. Protokół użycia urządzenia kontrolno-pomiarowego (II) 474
2.11. Protokół przesłuchania świadka Piotra Nowaka 475
2.12. Protokół przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie 477
2.13. Protokół oględzin rzeczy 479
2.14. Postanowienie o wszczęciu dochodzenia 480
2.15. Protokół okazania osoby Pawła Koraba 481
2.16. Protokół okazania osoby Marcina Płaksy 483
2.17. Postanowienie o powołaniu biegłego 485
2.18. Notatka służbowa 486
2.19. Protokół przesłuchania świadka Hanny Matro 487
2.20. Opinia kryminalistyczna 489
2.21. Postanowienie o przedstawieniu zarzutów Pawłowi Korabowi 490
2.22. Protokół przesłuchania podejrzanego Pawła Koraba 491
2.23. Postanowienie o przedstawieniu zarzutów Marcinowi Płaksie 493
2.24. Protokół przesłuchania podejrzanego Marcina Płaksy 494
2.25. Postanowienie o powołaniu biegłego 497
2.26. Postanowienie o wyłączeniu do odrębnego rozpoznania 498
2.27. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego 499
2.28. Akt oskarżenia 500
2.29. Protokół rozprawy głównej (I) 502
2.30. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego 505
2.31. Protokół rozprawy głównej (II) 506
2.32. Protokół ogłoszenia wyroku 508
2.33. Wyrok 509
2.34. Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku 510
2.35. Pełnomocnictwo 511
2.36. Uzasadnienie wyroku 512
3. Proponowane rozwiązanie 517
3.1. Apelacja 517
3.2. Uwagi i wyjaśnienia 521
Część III. Egzaminy adwokackie
1. Propozycja apelacji - egzamin adwokacki 2009 r. (Igor Tuleya) 529
2. Propozycja apelacji - egzamin adwokacki 2010 r. (Igor Tuleya) 534
3. Propozycja apelacji - egzamin adwokacki 2011 r. (Anna Wielgolewska) 539
4. Propozycja apelacji - egzamin adwokacki 2012 r. (Anna Wielgolewska) 545
5. Propozycja apelacji - egzamin adwokacki 2013 r. (Małgorzata Młodawska-Piaseczna) 550
6. Propozycja apelacji - egzamin adwokacki 2014 r. (Igor Tuleya) 555
Część IV. Egzaminy radcowskie
1. Propozycja apelacji - egzamin radcowski 2009 r. (Igor Tuleya) 563
2. Propozycja apelacji - egzamin radcowski 2010 r. (Igor Tuleya) 566
3. Propozycja apelacji - egzamin radcowski 2011 r. (Igor Tuleya) 569
4. Propozycja opinii prawnej - egzamin radcowski 2012 r. (Anna Wielgolewska) 574
5. Propozycja apelacji - egzamin radcowski 2013 r. (Anna Wielgolewska) 582
6. Propozycja apelacji - egzamin radcowski 2014 r. (Anna Wielgolewska) 588
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »