Adopcja międzyrasowa. Refleksje nad pokrewieństwem, rasą i przynależnością - Łukasz Albański

Adopcja międzyrasowa. Refleksje nad pokrewieństwem, rasą i przynależnością

Łukasz Albański

14,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Universitas
ISBN 97883-242-3319-9
Data wydania 1 luty 2018
Język: Polski
Liczba stron: 198
Rozmiar pliku: 1,6 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
14,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Termin „adopcja międzyrasowa” odnosi się do sytuacji, w której przynależność rasowa przynajmniej jednego z rodziców różni się od przynależności adoptowanego dziecka do danego typu rasowego. Adoptowane dzieci trafiają przede wszystkim do domów rodzin osób białych z klasy średniej. Różnica w cechach fenotypowych między dzieckiem a rodzicami adopcyjnymi zdradza pochodzenie dziecka przed otoczeniem i rówieśnikami już od samego początku jego pojawienia się w rodzinie adopcyjnej. Celem niniejszej książki jest omówienie fenomenu adopcji międzyrasowej i ukazanie, w jaki sposób burzy ona pewien porządek społeczny, oparty na powszechnym rozumieniu kategorii pokrewieństwa i pochodzenia jako kategorii uniwersalnych, naturalnych i przez to trudnych do zakwestionowania. Rozważania mają charakter interdyscyplinarny, ponieważ adopcja międzyrasowa sama w sobie jest zjawiskiem złożonym, które wymaga rekonstrukcji znaczeń pokrewieństwa i pochodzenia wynikających zarówno z teorii naukowych, jak i z wiedzy potocznej oraz jej zdroworozsądkowych uzasadnień.

Autor znakomicie porusza się po podejmowanych kolejnych polach problemowych, a jego analizy są dobrze uzasadnione. Pokazuje on nadzwyczajną swobodę w zakresie prowadzenia oryginalnej narracji oraz znakomite dyspozycje do zarówno bardzo abstrakcyjnych rozważań i uogólnionej refleksji, jak i detalicznych rekonstrukcji (…). Tekst książki napisany jest bardzo komunikatywnym, jasnym językiem, a poszczególne wywody posiadają jasną wewnętrzną strukturę i logikę; wszystko to sprawia, że „dobrze się go czyta”.

Prof. dr hab. Zbyszko Melosik

Spis treści

Podziękowania
Wstęp
Rozdział 1. Adopcja, miłość rodzicielska i rodziny światowe
1.1. Rodzicielstwo na odległość: adopcja międzynarodowa
1.2. Wieloznaczność obcości
1.3. Emocjonalna wartość dziecka
Rozdział 2. Pokrewieństwo i opieka nad dziećmi
2.1. Ewolucja pokrewieństwa
2.1.1. Zachowania altruistyczne
2.1.2. Pochodzenie
2.2. Rodzice i opieka nad dziećmi
2.2.1. Rodzeństwo
2.2.2. Wychowanie przez dalszych krewnych i niespokrewnionych
2.2.3. Niechciane dzieci
Rozdział 3. Rasa
3.1. Zróżnicowanie rasowe a ewolucja
3.2. Koncepcje ras ludzkich
3.2.1. Rasa jako konstrukt społeczny
3.3. Neutralność rasowa
3.4. Rasa, inteligencja i adopcja
Rozdział 4. Adopcja międzyrasowa i zagraniczna
4.1. Historia adopcji w Stanach Zjednoczonych
4.2. Adopcja międzyrasowa
4.2.1. Rasa, ubóstwo i niesprawiedliwość
4.2.2. Wielokulturowość, prawa mniejszości i tożsamość dziecka
4.3. Adopcja zagraniczna do Stanów Zjednoczonych po II wojnie światowej
4.3.1. Konwencja o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przysposobienia międzynarodowego
4.3.2. Prawa adoptowanego dziecka: perspektywa międzynarodowa
Rozdział 5. Tożsamość adoptowanego dziecka i jego potrzeby
5.1. Adopcja zagraniczna i potrzeby dziecka
5.2. Adopcje międzyrasowe: tożsamość dziecka i międzykulturowe kompetencje rodziców adopcyjnych
Rozdział 6. Dwa typy rodziców adopcyjnych i zmieniające się trendy w strumieniu adopcyjnym do Stanów Zjednoczonych
6.1. Adopcja zagraniczna: dwa typy rodziców adopcyjnych
6.1.1. Strumień adopcyjny: małe dzieci i dwa typy rodziców adopcyjnych
6.2. Trendy w adopcji zagranicznej do Stanów Zjednoczonych w latach 1999–2016
6.2.1. Zależność między liczbą adopcji i liczbą małych dzieci w strumieniu adopcyjnym
6.2.2. Uzasadnienie teoretyczne dla zależności między liczbą adopcji i liczbą małych dzieci w strumieniu adopcyjnym (w oparciu o dwa typy rodziców adopcyjnych)
6.3. Trendy w adopcji zagranicznej a główne kraje wysyłające
6.3.1. Feminizacja adopcji zagranicznej do Stanów Zjednoczonych
6.4. Podsumowanie
Rozdział 7. Adopcja międzyrasowa na blogach matek adopcyjnych
7.1. Pragnienie dziecka, fantazje o wybawieniu
7.1.1. Blogi matek adopcyjnych – opis doboru materiału do analizy
7.2. Miłość matczyna na odległość
7.3. Rola wyboru
7.4. Odwaga i altruizm
7.5. Patologie ubóstwa
7.6. Inny, który staje się naszym dzieckiem
Zakończenie
Bibliografia
Indeks nazwisk
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »