Administracyjnoprawna sytuacja jednostki w świetle zasady pomocniczości - Tomasz Bąkowski

Administracyjnoprawna sytuacja jednostki w świetle zasady pomocniczości

Tomasz Bąkowski

38,46 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-264-1828-0
Data wydania 2007
Język: Polski
Liczba stron: 240
Rozmiar pliku: 2,7 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
38,46 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis


Stan prawny na 20.08.2007 r.

Monografia jest poświęcona wpływowi zasadypomocniczości na jedną ze sfer składających się na prawny status jednostki w państwie, a mianowiciena jej administracyjnoprawną sytuację, to jest na sytuację wywołaną normami administracyjnegoprawa materialnego.
Teoretyczne konstrukcjewespół z regulacjami prawnymi, widzianez perspektywy treści zasady pomocniczości, dają możliwość zweryfikowania i oceny stopnia ich zbieżności z tą zasadą. Ukazują też, w jakim stopniu obowiązujące regulacje prawne służą realizacjizasady pomocniczości.

Spis treści

Spis treści
Wykaz skrótów Wprowadzenie Rozdział I Podstawowe ustalenia terminologiczne i metodologiczne pracy 1. Uwagi wstępne 2. Ustalenie znaczenia pojęć: "prawo administracyjne" oraz "administracyjnoprawna sytuacja jednostki" 2.1. Ustalenie pojęcia "prawo administracyjne" 2.2. Ustalenie pojęcia "administracyjnoprawna sytuacja jednostki" 3. Przedmiot i cele rozważań 4. Metody badawcze 5. Merytoryczna struktura pracy Rozdział II Od filozoficznej idei pomocniczości do zasady pomocniczości w obszarze prawa 1. Geneza i rozwój idei pomocniczości 1.1. Filozoficzne podstawy idei pomocniczości 1.2. Renesans idei pomocniczości 2. Treść idei pomocniczości 3. Pomocniczość w obszarze prawa 3.1. Uwagi ogólne 3.2. W kwestii zamieszczania zasady pomocniczości w preambule Konstytucji 3.3. Określenie pomocniczości jako zasady prawa według typowych kryteriów przyjętych w doktrynie 4. Zasada pomocniczości jako zasada konstytucyjna 5. Delimitacja sfer funkcjonowania jednostki z uwagi na administracyjnoprawną regulację uwzględniającą zasadę pomocniczości - założenia teoretyczne Rozdział III Regulacja i deregulacja administracyjnoprawnej sytuacji jednostki w świetle zasady pomocniczości 1. Uwagi wstępne 2. Normatywne kształtowanie administracyjnoprawnej sytuacji jednostki przy uwzględnieniu zasady pomocniczości 3. Deregulacja administracyjnoprawnej sytuacji jednostki ze względu na zasadę pomocniczości 3.1. Uwagi ogólne 3.2. Problemy deregulacji w obszarze administracyjnego prawa materialnego 3.3. Zgodność z zasadą pomocniczości jako kryterium kontroli administracyjnego prawa materialnego 4. Zagadnienie regulacji administracyjnoprawnej sytuacji jednostki w obszarze pozostającym poza wpływem zasady pomocniczości 5. Podsumowanie Rozdział IV Stosowanie norm określających administracyjnoprawną sytuację jednostki w świetle zasady pomocniczości 1. Uwagi wstępne 2. Uruchomienie procesu stosowania norm administracyjnego prawa materialnego 3. Zagadnienie wykładni w procesie stosowania norm administracyjnego prawa materialnego 4. Wybór skutków stosowania norm prawa administracyjnego w sytuacji uznania administracyjnego 5. Ustalenie rezultatów stosowania norm prawa administracyjnego w drodze ugody 6. Podsumowanie Rozdział V Organizacja i funkcjonowanie podmiotów administracji publicznej według zasady pomocniczości a administracyjnoprawna sytuacja jednostki 1. Uwagi wstępne 2. Decentralizacja administracji publicznej a zasada pomocniczości 3. Prywatyzacja realizacji zadań publicznych a zasada pomocniczości 4. Dekoncentracja realizacji zadań publicznych a zasada pomocniczości 5. Podsumowanie Zakończenie Wykaz źródeł prawa Wykaz orzecznictwa Wykaz literatury
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »