Adaptowana rekreacja ruchowa osób z niepełnosprawnościami -

Adaptowana rekreacja ruchowa osób z niepełnosprawnościami

20,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo AWF Warszawa
ISBN 978-83-67228-32-9
Data wydania 15 maja 2024
Język: Polski
Liczba stron: 72
Rozmiar pliku: 3,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
20,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

W Polsce, jak i w wielu innych krajach na świecie, zwiększa się liczba osób z niepełnosprawnościami (dalej: OzN). Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2021 roku w Polsce było ponad 2,5 mln OzN (w ujęciu prawnym i biologicznym), co stanowi około 7% populacji https://niepelnosprawni.gov.pl/index.php?c= page&id=78). Ta liczba prawdopodobnie będzie się zwiększać w kolejnych latach ze względu na wiek ludności oraz postęp medycyny, który pozwala na dłuższe życie OzN. W związku z tym wzrasta również potrzeba włączenia tych osób do życia społecznego. Osoby z niepełnosprawnościami mają takie same prawa do uczestnictwa w życiu społecznym, jak wszyscy inni obywatele. Właściwe wsparcie, dostosowanie otoczenia oraz edukacja społeczeństwa są kluczowe dla zapewnienia im pełnej integracji. Coraz częściej podkreśla się znaczenie aktywności fizycznej dla zdrowia i jakości życia. Niestety OzN często napotykają na trudności w dostępie do różno-rodnych form aktywności fizycznej. Dlatego konieczne jest zwiększenie zaangażowania tych osób w regularną aktywność fizyczną. Osoby z niepełnosprawnościami często napotykają na bariery architektoniczne, brak specjalistycznych sprzętów czy odpowiednich programów dostosowanych do ich potrzeb. W rezultacie wiele z nich zniechęca się do podejmowania aktywności fizycznej, co może skutkować negatywnym wpływem na ich zdrowie i samopoczucie. Konieczne jest zwiększenie dostępności różnorodnych form aktywności fizycznej dla OzN. Warto inwestować w specjalistyczne obiekty sportowe i sprzęt, które umożliwią im aktywne uczestnictwo w zajęciach fizycznych. Ponadto, waż-ne jest również zwiększenie liczby specjalistów pracujących z osobami z niepełnosprawnościami w obszarze kultury fizycznej. Potrzeba więcej trenerów, terapeutów zajęciowych i instruktorów, którzy będą specjalizować się w pracy z osobami z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Zwiększenie zaangażowania OzN w aktywność fizyczną ma ogromne znaczenie nie tylko dla ich zdrowia, ale także dla integracji społecznej i podnoszenia jakości życia i profilaktyki zdrowia.