100 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące VAT - stan prawny na 2016r. - Opracowanie zbiorowe

100 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące VAT - stan prawny na 2016r.

Opracowanie zbiorowe

44,17 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, MOBI, PDF

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
ISBN 978-83-269-4549-6
Data wydania 18 marca 2016
Język: Polski
Liczba stron: 76
Rozmiar pliku: 330 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
Język: Polski
Liczba stron: 76
Rozmiar pliku: 593 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment MOBI
Język: Polski
Liczba stron: 518
Rozmiar pliku: 2,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
44,17 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, MOBI, PDF

Opis

Publikacja pozwoli Państwu na sprawne rozliczanie VAT. Nasi eksperci wyjaśniają m.in. jak poprawiać nieprawidłowości w fakturze i czy brak polskiego odpowiednika „reverse charge” to błąd, omawiają także różne przypadki rozliczeń transakcji wewnątrzwspólnotowych. Po przeczytaniu książki znikną wątpliwości dotyczące odliczeń VAT od samochodów. Wyjaśnienia w formie pytań i odpowiedzi w przystępny sposó przybliżą Państwu zawiłości związane z rozliczaniem podatku od towarów i usług.

Spis treści

Obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania
1. Sumy otrzymane na poczet przyszłych dostaw nie zawsze skutkują powstawaniem obowiązku podatkowego
2. Obowiązek podatkowy przy usługach odśnieżania
3. Przy darowiźnie połowy przedsiębiorstwa kuzynowi trzeba liczyć się z zapłatą VAT
4. Pośrednictwo w sprzedaży biletów lotniczych, ubezpieczeń i hoteli bez procedury opodatkowania marży
5. Sprzedaż całego przedsiębiorstwa gminie bez VAT
6. Darowizna przekazana na wsparcie grupy sportowej bez skutków w VAT
Dostawa towarów i świadczenie usług
7. Przy sprzedaży samochodów stanowiących środki trwałe w firmie trzeba liczyć się z zapłatą podatków
8. Sprzedaż samochodu stanowiącego współwłasność podatnika to dostawa towarów
9. Rabat udzielony w związku z prowadzoną działalnością bez VAT
10.  Prezenty o wartości 100 zł bez preferencji
11.  Przekazanie licencji przez jednostkę samorządu terytorialnego bez zwolnienia z VAT
12.  Zakup kartek świątecznych dla kontrahentów bez VAT
Obrót wewnątrzwspólnotowy i transgraniczny
13.  Przy rozpoznaniu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów ważny jest moment powstania obowiązku podatkowego
14.  Niemiecki VAT płacony niemieckiemu kontrahentowi należy uwzględnić w podstawie opodatkowania
15.  Eksport pośredni towarów z 0% stawką VAT
16.  Do zastosowania 0% stawki VAT w eksporcie konieczny jest dokument potwierdzający wywóz towaru poza UE
17.  Opłaty za transakcje kartami płatniczymi to import usług
18.  Nabycie udziału w zagranicznych targach jest importem usług
19.  Zakup od niemieckiej firmy usługi naprawy maszyny trzeba rozliczyć w deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D
20.  Sprzedaż towarów wywożonych do innego państwa członkowskiego niż państwo nabywcy jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
21.  Rozpoznawanie wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów do brytyjskich magazynów konsygnacyjnych
22.  Zakup akcesoriów w Niemczech trzeba rozliczyć jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
23.  Wysłanie maszyny kupionej w Belgii do Pakistanu nie jest eksportem towaru
24.  Wywóz towarów z Polski na terytorium Turcji to eksport
25.  Spółka cywilna może po spełnieniu warunków skorzystać z uproszeń
26.  Import towarów podlega VAT tylko w jednym państwie UE
27.  Przy eksporcie towarów wywóz sprzedanego towaru poza  UE musi być potwierdzony przez urząd celny
28.  Na Węgrzech należy posiadać numer EKAER
29.  Przy dostawie towaru z Chin do USA nie powstanie obowiązek rozliczania VAT
30.  Nie zawsze trzeba obowiązkowo rejestrować się na potrzeby VAT w Polsce
Miejsce świadczenia
31.  Przedsiębiorca zarejestrowany jako niemiecki podatnik, VAT rozlicza w Polsce
32.  Faktura dokumentująca usługę transportową dla podatnika szwajcarskiego bez VAT
33.  Rozliczenie złomowania wyrobów na polecenie zamawiającego
Stawki podatku
34.  Opłaty ewidencyjne Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców ze stawką NP
35.  Kukurydza pastewna z 8% stawką VAT
36.  Grób ziemny wraz z wykonaniem katakumby podlega opodatkowaniu według 8% stawki podatku
37.  Sprzedaż aut firmowych jest objęta 23% VAT
38.  Usługa montażu stolarki i bram z preferencyjną stawką VAT
39.  Rolety wewnętrzne są objęte podstawową stawką VAT
40.  Usługa transportowa z 23% stawką VAT
Zwolnienia od podatku
41.  Sprzedaż mieszkania przejętego w ramach umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie bez VAT
42.  Sprzedaż kotłowni nabytej bez prawa do odliczenia jest zwolniona z VAT
43.  Biuro rachunkowe nie może powrócić do zwolnienia podmiotowego w trakcie roku
44.  Usługi zarządzania nieruchomościami są zwolnione z podatku
45.  Niektórych usług stomatologicznych dentysta nie wlicza do limitu uprawniającego do zwolnienia podmiotowego
46.  Sprzedaż pojazdów wykorzystywanych wyłącznie do działalności zwolnionej bez VAT
47.  Samochód służący wyłącznie do prowadzeniu przedszkola przy sprzedaży   będzie zwolniony z VAT
48.  Rolnik ryczałtowy nie musi być podatnikiem VAT
49.  Podatnik zwolniony nie musi składać zgłoszenia do VAT
Odliczanie VAT
50.  Rozliczenie w VAT-7 wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego i jego sprzedaży firmie leasingowej
51.  Od świadczeń w postaci kart multisport dla pracowników można odliczyć podatek
52.  Z faktury za naprawę powypadkową samochodu „z kratką” można odliczyć 50% VAT
53.  Wspólnicy spółki cywilnej odliczą VAT od usług związanych z eksploatacją aut
54.  W niektórych sytuacjach odliczanie VAT jest możliwe tylko w drodze korekty deklaracji
55.  Prawo do odliczenia VAT z faktury zaliczkowej
56.  Odliczenie podatku naliczonego przy nabyciu motocykla w 2009 roku nie było błędem
57.  Odliczenie VAT od kosztów przesyłki części do samochodu osobowego jest ograniczone
58.  Po spełnieniu ustawowych warunków, samochód kupiony wyłącznie do używania w firmie pozwala na pełne odliczenie VAT
59.  Od 1 lipca 2015 r. przedsiębiorca odlicza VAT od zakupu paliwa
60.  Agencja PR odliczy 50% VAT wydatków związanych z eksploatacją samochodów
61.  VAT niepodlegający odliczeniu będzie kosztem podatkowym
62.  Dodatkowe badanie techniczne jest niezbędne, aby móc odliczać cały VAT
63.  VAT-1 pozwala na odliczenie podatku od zakupu paliwa
64.  VAT od usług gastronomicznych i hotelowych nie odliczymy
Odliczanie częściowe i korekta
65.  Korekta odliczonego VAT w przypadku faktury zarachowanej w koszty w późniejszym terminie niż data zakupu
66. W proporcji nie uwzględnia się transakcji zakupu złomu, od których podatnik jako nabywca rozliczył podatek
67.  W niektórych sytuacjach nie można rozliczyć faktury korygującej bez potwierdzenia
68.  Przy zmianie zakresu prawa do odliczenia konieczna jest korekta
69.  Do rozliczenia faktury korygującej potrzebne jest potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę
70.  Ze zmianą przeznaczenia samochodu podatnik nabywa prawo do skorygowania nieodliczonego VAT
Deklaracje podatkowe, ewidencje
70.  Kupionego w Niemczech używanego samochodu osobowego od prywatnej osoby nie wykazuje się w deklaracji VAT-7
71.  Świadczenie usługi transportowej niemieckiej firmie spedycyjnej trzeba wykazać w poz. 11 i 12 deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D
72.  W przypadku działalności rolniczej i gospodarczej wystarczy jedna ewidencja VAT
73.  Transakcje wykazywane w pozycji 11 i 12 deklaracji VAT
74.  Przy rozliczaniu usługi wykonanej w Niemczech na rzecz angielskiego nabywcy trzeba stosować niemieckie prawo podatkowe
Faktury VAT
75.  Korygowanie faktur wystawionych z VAT przez podatnika korzystającego ze zwolnienia podmiotowego może być ryzykowne
76.  Z faktury oznaczonej wyrazem „niefiskalny” można odliczyć VAT
77.  Błędną nazwę firmy należy poprawić fakturą korygującą
78.  Sprzedaż samochodu na złom to dostawa towaru, dla której podatnikiem jest nabywca
79.  Wystawienie faktury za korzystanie przez dyrektora zarządu z auta służbowego do celów prywatnych nie jest błędem
80.  Brak polskiego odpowiednika „reverse charge” na fakturze jest błędem
81.  Tylko niektóre rodzaje  blach objęte są odwrotnym obciążeniem
82.  Pomyłkę w nazwie podatnika można poprawić notą korygującą
83.  Faktura dla słowackiego kontrahenta z „odwrotnym obciążeniem
84.  Rozliczanie zakupu złomu w jednostce budżetowej
85.  Przy rozliczaniu faktury korygującej „in minus” potwierdzenie odbioru nie jest konieczne
86.  Od towarów sklasyfikowanych w PKWiU 24.44.13.0. VAT rozlicza nabywca
Kasa fiskalna
88. Usługi dietetyczne z kasą po przekroczeniu obrotów
89.  Kasa fiskalna w biurze tłumaczeń jest konieczna
90.  Po wznowieniu działalności kasa jest konieczna
91.  Kasa dla weterynarza dopiero po przekroczeniu obrotów
92.  Przy niewielkich obrotach nie ma obowiązku instalowania kasy fiskalnej
93.  Tylko sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych wymaga kasy
94.  Jedna przenośna kasa dla lekarza wystarczy
95.  Kasy mogą być przemieszczane między poszczególnymi autobusami
96.  Naprawa klimatyzacji w samochodach wymaga ewidencji na kasie
97.  Przy obrocie poniżej 20.000 zł nie ma obowiązku posiadania kasy
98.  Jednorazowa usługa prawnicza świadczona nieodpłatnie nie wymaga instalacji kasy
99.  Kopie raportów fiskalnych trzeba przechowywać przez 5 lat
100. Gdy brak sprzedaży, raportu nie trzeba drukować
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »