Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Efektywność funduszy sekurytyzacyjnych działających na rynku polsk... - Ewa Nastarowicz

Efektywność funduszy sekurytyzacyjnych działających na rynku polsk...

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 978-83-8088-282-9
Język: Polski
Data wydania: 2016
Liczba stron: 315
Rozmiar pliku: 2,9 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa:
54,90 zł
Nasza cena:
27,45 zł

Dostępne formaty plików:

PDF

Rynek wierzytelności w Polsce to dynamicznie rozwijający się segment rynku finansowego. Zmiany, zachodzące na nim w ostatnich latach, doprowadziły do zwiększenia jego znaczenia w gospodarce. Windykacja wierzytelności oraz kompleksowe zarządzanie nimi stały się elementem powszechnej działalności biznesowej. Wzrost świadomości podmiotów prowadzących działalność gospodarczą co do roli zarządzania należnościami i związanych z tym możliwości przekłada się na wolumen rynku wierzytelności.

 

We współczesnej gospodarce innowacyjne rozwiązania finansowe umożliwiają długotrwałe i bezpieczne rozwijanie działalności. Dla banków oraz instytucji finansowych taką szansę stanowi m.in. sekurytyzacja. W książce zaprezentowano możliwości zarządzania niepłynnymi aktywami, a także dokonano oceny efektywności funduszy sekurytyzacyjnych, pełniących funkcję podmiotu organizującego i nadzorującego proces sekurytyzacji na rynku polskim.

Spis treści

Wstęp         9

Rozdział 1. Rynek wierzytelności i jego funkcjonowanie w warunkach polskich   13

1.1. Rynek wierzytelności               13

1.1.1. Pojęcie wierzytelności 13

1.1.2. Rodzaje wierzytelności                14

1.1.3. Klasyfikacja rynków wierzytelności           19

1.1.4. Zjawisko nieregulowania zobowiązań       21

1.2. Zarządzanie wierzytelnościami              24

1.2.1. Istota zarządzania wierzytelnościami        24

1.2.2. Działania prewencyjne                26

1.2.3. Monitoring płatności    32

1.2.4. Windykacja należności                35

1.2.5. Zakup wierzytelności   44

1.2.6. Faktoring        46

1.2.7. Forfaiting        50

1.3. Polski rynek wierzytelności    54

1.3.1. Geneza rynku wierzytelności w Polsce    54

1.3.2. Struktura polskiego rynku wierzytelności               55

1.3.3. Zjawisko nieregulowania zobowiązań na rynku polskim       59

1.3.4. Rynek wtórnego obrotu wierzytelnościami            64

Rozdział 2. Sekurytyzacja na rynku firmowym              69

2.1. Istota i znaczenie sekurytyzacji              69

2.1.1. Definicja sekurytyzacji 69

2.1.2. Mechanizm funkcjonowania sekurytyzacji              71

2.1.3. Cechy przedmiotu sekurytyzacji               76

2.1.4. Uczestnicy transakcji    80

2.2. Transakcje sekurytyzacyjne    87

2.2.1. Rodzaje transakcji sekurytyzacyjnych      87

2.2.2. Instrumenty finansowe w procesie sekurytyzacji  94

2.2.3. Rola i znaczenie agencji ratingowych w procesie sekurytyzacji         102

2.3. Korzyści i koszty stosowania sekurytyzacji z punktu widzenia poszczególnych uczestników transakcji 109

2.2.4. Korzyści płynące z sekurytyzacji                109

2.2.5. Koszty w procesie sekurytyzacji                117

Rozdział 3. Fundusz sekurytyzacyjny jako relacja rynku bankowego z rynkiem windykacji 123

3.1. Fundusz sekurytyzacyjny na rynku funduszy inwestycyjnych       123

3.1.1. Pojęcie funduszu inwestycyjnego         123

3.1.2. Polski rynek funduszy inwestycyjnych  124

3.1.3. Pojęcie i istota funduszu sekurytyzacyjnego       131

3.1.4. Rodzaje funduszy sekurytyzacyjnych    137

3.1.5. Warunki uzyskania zezwolenia KNF       140

3.1.6. Podmioty zainteresowane funduszami sekurytyzacyjnymi              141

3.1.7. Fundusze sekurytyzacyjne a inne fundusze inwestycyjne zamknięte            143

3.2. Ramy prawne funkcjonowania funduszy sekurytyzacyjnych w Polsce       147

3.2.1. Ustawa o funduszach inwestycyjnych                148

3.2.2. Ustawa Prawo bankowe        151

3.2.3. Pozostałe akty prawne          152

3.3. Fundusze sekurytyzacyjne w Polsce  157

3.3.1. Fundusz S-Collect      165

3.3.2. Fundusz Prokura       167

3.3.3. EGB Podstawowy       168

3.3.4. Intrum Justitia Debt Fund 1     170

3.3.5. Pozostałe fundusze sekurytyzacyjne     171

Rozdział 4. Teoria efektywności w odniesieniu do rynku funduszy inwestycyjnych             173

4.1. Pojęcie i rodzaje efektywności        173

4.2. Efektywność funduszy inwestycyjnych           177

4.2.1. Ryzyko inwestycyjne 178

4.2.2. Wzorce odniesienia  183

4.2.3. Miary efektywności funduszy inwestycyjnych    193

4.3. Przegląd badań dotyczących efektywności funduszy inwestycyjnych     212

4.3.1. Badania dotyczące efektywności funduszy inwestycyjnych w literaturze światowej  212

4.3.2. Przegląd polskich badań dotyczących efektywności funduszy inwestycyjnych           214

Rozdział 5. Efektywność i perspektywy dalszego rozwoju polskich funduszy sekurytyzacyjnych 221

5.1. Badanie efektywności funduszy sekurytyzacyjnych          221

5.1.1. Opis badania  221

5.1.2. Badanie empiryczne poszczególnych funduszy sekurytyzacyjnych   233

5.2. Wyniki badań efektywności funduszy sekurytyzacyjnych               240

5.3. Wnioski z badań funduszy sekurytyzacyjnych a perspektywy rozwoju tych funduszy w Polsce             269

5.3.1. Dotychczasowy rozwój funduszy sekurytyzacyjnych            269

5.3.2. Perspektywy rozwoju funduszy sekurytyzacyjnych w Polsce             274

Zakończenie              283

Bibliografia 291

Spis schematów        307

Spis wykresów           309

 

Spis tabel    311

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 600 757 926
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »