Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Druki ZUS 2016. Zasady, korekty, wypełnione druki. Vademecum płatnik... - Opracowanie zbiorowe

Druki ZUS 2016. Zasady, korekty, wypełnione druki. Vademecum płatnik...

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
ISBN: 978-83-269-4839-8
Język: Polski
Data wydania: 19 maja 2016
Liczba stron: 178
Rozmiar pliku: 8,4 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa:
51,19 zł
Nasza cena:
51,19 zł

Dostępne formaty plików:

PDF , EPUB, MOBI

Nieprawidłowe wypełnienie formularzy powoduje powstanie niewłaściwych zapisów na poszczególnych kontach osoby ubezpieczonej. Płatnik składek będzie musiał je skorygować, oprócz tego zostanie wezwany przez ZUS na kontrolę. Roszczenia finansowe mogą zgłaszać też osoby ubezpieczone, które z powodu błędów w drukach poniosą stratę. Żeby uniknąć takich problemów, warto sprawdzić, czy poprawnie wypełniamy poszczególne formularze, a w razie popełnienia błędu - jak je skorygować.

Spis treści

Wykaz skrótów i aktów prawnych użytych w książce
Rodzaje druków ubezpieczeniowych oraz ich zastosowanie
Rozdział 1. Formularze zgłoszeniowe
Kiedy potrzebne są dodatkowe druki
ZUS musi wiedzieć o zmianach i stwierdzonych błędach
Jak powiadomić o zmianie lub korekcie
Zgłoszenie płatnika składek w pytaniach i odpowiedziach
Jak zgłosić ubezpieczonego oraz jego rodzinę
Jakich błędów należy się wystrzegać przy zgłaszaniu do ubezpieczeń
Informujemy o zmianach dotyczących ubezpieczonego
Zgłoszenia do ubezpieczeń w pytaniach i odpowiedziach
Od 31 marca 2011 r. dodatkowe zgłoszenie
Rozdział 2. Druki rozliczeniowe
Nie każdy płatnik musi składać druki rozliczeniowe
O czym warto pamiętać, wypełniając imienne raporty miesięczne
Informacje dla ubezpieczonego
Korekta błędów
Imienne raporty miesięczne w pytaniach i odpowiedziach:raport ZUS RCA
Raport ZUS RSA
Deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA
Deklaracja rozliczeniowa w pytaniach i odpowiedziach
Rozdział 3. Formularze wyrejestrowujące
Kody wyrejestrowania
Nie zapominajmy o rodzinie
Jak przeprowadzić zmianę lub korektę
Formularze wyrejestrowujące z ubezpieczeń w pytaniach i odpowiedziach
Wyrejestrowanie płatnika składek
Jak skorygować zauważone błędy
Formularz ZUS ZWPA w pytaniach i odpowiedziach
Rozdział 4. Raporty zerowe
Brak przychodów podlegających oskładkowaniu
Zapłata za umowę zlecenia dopiero po jej wykonaniu
Niezłożenie raportu zerowego
Przywrócenie pracownika do pracy przez sąd
Zasiłek chorobowy wypłacany za cały miesiąc
Wycofanie złożonego już raportu
Rozdział 5. Formularz ZUS IWA
Kto ma obowiązek przekazania druku IWA do ZUS
Kto podlega ubezpieczeniu wypadkowemu
Jak ustalić liczbę ubezpieczonych
Jakie są konsekwencje nieprzekazania danych do ZUS
W jaki sposób i w jakim terminie należy przekazać druk IWA do ZUS
Jak długo i w jakiej formie należy przechowywać kopię ZUS IWA
Rozdział 6. Informacja roczna za ubezpieczonych za ubiegły rok
Kto powinien otrzymać informację roczną
Dane, jakie powinna zawierać informacja roczna
Co zrobić, gdy dane zawarte w informacji nie są zgodne ze stanem faktycznym
Druki ZUS 2016. Zasady, korekty, wypełnione druki
Rozdział 7. Kod tytułu ubezpieczenia – zmiana i korekta
Kod w zgłoszeniach do ubezpieczeń
Kod tytułu ubezpieczenia w dokumentach rozliczeniowych
Kod w wyrejestrowaniu z ubezpieczeń
Rozdział 8. Zaświadczenie ZUS Rp-7
Na jakim druku i na podstawie jakich dokumentów
Informacje dotyczące pracodawcy i pracownika
Częste zwolnienia lekarskie
Jakie dane w tabeli
Nie tylko wynagrodzenia
Gdzie wykazać wypłaty za rok poprzedni
Przy ekwiwalencie za urlop istotna data wypłaty
Przekroczenie kwoty granicznej
Umowy cywilnoprawne też niekiedy trzeba uwzględnić
Praktyczne wskazówki dla pracodawcy
Druk ZUS Rp-7 w pytaniach i odpowiedziach
Rozdział 9. Dokumenty do wypłaty zasiłku macierzyńskiego
Zasiłek za okres urlopu macierzyńskiego
Wypłata kwoty podwyższenia zasiłku macierzyńskiego
Dokumentowanie prawa do zasiłku za okres urlopu rodzicielskiego
Zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego
Rozdział 10. Rozpoczęcie urlopu wychowawczego w trakcie miesiąca – ubezpieczenia, składki i druki
Oświadczenie pracownika
Ograniczenia w podstawie wymiaru składek emerytalno-rentowych
Obliczanie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
Kod ubezpieczenia oraz świadczenia
Urlop wychowawczy w raportach przekazywanych do ZUS
Przejście z urlopu macierzyńskiego na urlop wychowawczy – zmiana ubezpieczeń oraz podstawy
Urlop wychowawczy po macierzyńskim – druki przekazywane do ZUS
Praca oraz urlop wychowawczy w jednym miesiącu
Urlop wypoczynkowy przed wychowawczym
Urlop macierzyński, wypoczynkowy oraz wychowawczy
Rozdział 11. Zasiłek chorobowy i opiekuńczy – nowe zasady dokumentowania uprawnień
e-ZLA, czyli zaświadczenie lekarskie w formie elektronicznej
Elektroniczne zaświadczenie w postaci wydruku
Zaświadczenie lekarskie na formularzu (tryb alternatywny)
Wnioski o wypłatę zasiłku chorobowego lub opiekuńczego – nowe wzory formularzy
Ustalanie uprawnień przez płatnika z elektronicznych zaświadczeń
Postępowania w sprawie wypłaty zasiłku, gdy jego płatnikiem jest ZUS
Zasiłek chorobowy za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia
Wypłata świadczeń dla prowadzącego działalność pozarolniczą
Terminy dotyczące elektronicznych zaświadczeń
Zwolnienie lekarskie wystawione na starym druku
Rozdział 12. Program Płatnik wersja 10.01.001
Aktualizacja programu i pobieranie danych z ZUS – 3 punkty
Sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych
Dodatkowa weryfikacja dokumentów zgłoszeniowych ubezpieczonych
Zmiana danych identyfikacyjnych ubezpieczonego bezpośrednio na tworzonym dokumencie
Wykorzystywanie słowników adresowych przy wypełnianiu danych w kartotece płatnika i ubezpieczonych
Sporządzanie dokumentów rozliczeniowych
Zmiany w weryfikacji dokumentów rozliczeniowych
Zmi any w „Kreatorze tworzenia dokumentów rozliczeniowych”
Możliwość wyliczania imiennego raportu miesięcznego według wskazanego schematu finansowania składek
Sporządzanie ZUS DRA w ramach jednego zakresu numerów (np. od 01 do 39), gdy sumy składek wykraczają poza dopuszczalną długość pól na dokumencie
Wysyłanie zestawów dokumentów rozliczeniowych
Sporządzanie dokumentów przez płatników, którzy posiadają wiele oddziałów
Przygotowanie dokumentów w oddziałach
Weryfikacja dokumentów w centrali
Rozdział 13. Przykładowo wypełnione druki
Oświadczenie do celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego osoby przebywającej na urlopie wychowawczym
Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej
Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej
ZUS Rp-6 – Informacja na temat okresów składkowych i nieskładkowych
Informacja o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
Zaświadczenie ZUS Z-3 służące do ustalenia prawa do zasiłku chorobowego i obliczenia jego wysokości
Druk ZUS Z-3a stanowiący podstawę przyznania i wypłaty przez ZUS zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego i zasiłku opiekuńczego oraz świadczeń
dla osób niebędących pracownikami
ZUS Z-3b – zaświadczenie płatnika składek (osoby prowadzącej działalność gospodarczą)
ZUS Z-10 oświadczenie w związku z roszczeniem o zasiłek chorobowy/świadczenie rahabilitacyjne
ZUS Z-15 – oświadczenie do celów wypłaty zasiłku opiekuńczego
ZUS ZAS-53 – wniosek o zasiłek chorobowy

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 600 757 926
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »