Bieguny - Jan Buholz

Bieguny

Wydawnictwo: Jaremen Press
ISBN: 978-83-92354506
Język: Polski
Data wydania: stycznia 2016
Liczba stron: 87
Rozmiar pliku: 604,2 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 20,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Jan Buholz  w formacie EPUB


Wydawnictwo zawiera opis działalności kolonii artystycznych w Karkonoszach i Worpswede po II wojnie światowej. Zawarto w nim także najważniejsze biografie artystyczne awangardowych twórców II poł. XX w. z kolonii artystycznych w Polsce i Niemczech. Cenne teksty dotyczące credo współczesnych awangardowych twórców, zawierające spis najważniejszych wystaw oraz dokonań artystycznych, wzbogacone notami biograficznymi w języku polskim i niemieckim.