Strona główna » Księgarnia » eBooki » Prawo i Podatki » Pracy » Czas pracy kierowców – ewidencja, rozliczenia, kontrole
Czas pracy kierowców – ewidencja, rozliczenia, kontrole - Opracowanie zbiorowe

Czas pracy kierowców – ewidencja, rozliczenia, kontrole

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
ISBN: 978-83-269-4669-1
Język: Polski
Data wydania: 31 marca 2016
Liczba stron: 99
Rozmiar pliku: 769,2 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa: 44,26 zł
Nasza cena: 44,26 zł
Wybrany format: Ebook  - Opracowanie zbiorowe  w formacie EPUB Pozostałe formaty:


Czas pracy kierowców to jeden z najtrudniejszych tematów, z którymi muszą się zmierzyć firmy transportowe i wykonujące przewozy na potrzeby własne. Przedsiębiorcy muszą uważnie planować zadania kierowcom, żeby nie dochodziło do przekroczeń czasu pracy, a także kontrolować ich zachowanie. Należy zachować daleko idącą ostrożność, ponieważ czas pracy kierowców podlega ciągłym kontrolom ze strony Państwowej Inspekcji Pracy oraz Inspekcji Transportu Drogowego. Ponadto przepisy dotyczące tej kwestii bardzo często się nie zmieniają. W książce znajdą Państwo wiele praktycznych porad dotyczących m.in.:
• kontroli czasu pracy przez organy oraz nakładanych przez nie kar,
• prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowców,
• stosowania systemów czasu pracy,
• prawidłowego rozliczania czasu pracy.

Spis treści

Czas pracy kierowców. Ewidencja, rozliczenia, kontrole
Spis treści
Rozdział 1. Czas pracy kierowców – zasady, kontrole, kary
Kogo obejmuje ustawa
Jakie zasady obejmują kierowców
Tygodniowy czas pracy
Przerwa w pracy
Odpoczynki
Pora nocna
Ewidencja czasu pracy
ITD może zacząć kontrolować okresy dłuższe niż 12 miesięcy .
Kary za tygodniowy czas pracy
Kary za brak ewidencji
Kary za brak przerw
Rozdział 2. Europejskie dzienne normy czasu jazdy kierowców
Przestrzeganie norm rozporządzenia europejskiego
Przerwy w jeździe
Ile może wynosić dzienny czas prowadzenia pojazdu
Regulacje dotyczące dziennego okresu odpoczynku
Rozdział 3. System czasu pracy – który warto wybrać dla kierowcy
Czas dyżuru i pozostawanie do dyspozycji a przerwa
Czas pracy kierowcy
Wydłużenie tygodniowej normy czasu pracy kierowcy
System czasu pracy kierowcy
Rozdział 4. Pytania i odpowiedzi
Zadaniowy system czasu pracy – kiedy można go stosować do kierowców
Czas przerwy w jeździe – rozliczać jako przerwę w pracy, czas pracy czy dyżur
Długość odpoczynku dziennego, którego część przypada na promie
Wniosek o czas wolny 1:1 za pracę w tzw. szóstym dniu – czy może być na stałe
Transport na potrzeby własne – obowiązek używania tachografu
Naruszenie rozporządzenia nr 561/2006 jako ciężkie naruszenie obowiązków kierowcy
Wykresówki jako dokumentacja podróży służbowych dla urzędu skarbowego
Wliczanie odpoczynku dobowego do czasu pracy kierowców
Nie każdy przewóz drogowy wymaga uprawnienia transportowego
Rozdział 5. Kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego
Załącznik nr 1 do ustawy o transporcie – kary dla kierowców
Załącznik nr 2 do ustawy o transporcie – kary dla osób zarządzających przedsiębiorstwem transportowym, transportem w przedsiębiorstwie oraz innych osób wykonujących czynności związane z przewozem drogowym
Załącznik nr 3 do ustawy o transporcie – kary dla firmy wykonującej przewóz drogowy