Strona główna » Księgarnia » eBooki » Akademickie » Historia » Święty Stanisław. Rzeczywistość i legenda
Święty Stanisław. Rzeczywistość i legenda - Artur Lis

Święty Stanisław. Rzeczywistość i legenda

Wydawnictwo: Armoryka
ISBN: 978-83-8064-142-6
Język: Polski
Data wydania: 30 marca 2016
Liczba stron: 143
Rozmiar pliku: 7,2 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa: 28,00 zł
Nasza cena: 14,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Artur Lis w formacie PDF


U schyłku lat siedemdziesiątych XI wieku rozegrał się na ziemiach polskich tajemniczy konflikt, w którego efekcie biskup krakowski Stanisław został zamordowany, a król Bolesław pozbawiony władzy i wygnany. Ogromne zainteresowanie „factum św. Stanisława”, nieustannie, po dziś dzień, stanowi przedmiot omawiany w różnych rozprawach, jak i opracowaniach popularnych. Pierwszy kronikarz Gall Anonim pozostawił czytelnikom enigmatyczny przekaz, zaś Mistrz Wincenty, przeciwstawił dwie tradycje: duchowieństwa krakowskiego oraz dynastyczną. Późniejsza literatura dostarcza wielu, nie rzadko kontrowersyjnych i pozbawionych umocowania w źródłach hipotez, by wymienić słynne „Szkice historyczne jedenastego wieku” Tadeusza Wojciechowskiego. Książka Artura Lisa „Święty Stanisław. Rzeczywistość i legenda” omawia spory historiograficzne związane z biskupem krakowskim i jego konfliktem z monarchą.

Spis treści

Wstęp
Kontekst historyczny problemu
Przegląd historiografii
Historiografia krytyczna
XX Wiek i historiografia współczesna
Konflikt biskupa Stanisława z Bolesławem II w aspekcie prawnym
Zakończenie
Bibliografia
Summary
Aneks