Strona główna » Księgarnia » Informator zamawiającego – nowe wskaźniki od 1 stycznia 2016

Kategorie ebooków

Informator zamawiającego – nowe wskaźniki od 1 stycznia 2016 - Agata Hryc-Ląd

Informator zamawiającego – nowe wskaźniki od 1 stycznia 2016

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
ISBN: 978-83-269-4643-1
Język: Polski
Data wydania: 29 marca 2016
Liczba stron: 50
Rozmiar pliku: 2,3 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa: 37,43 zł
Nasza cena: 37,43 zł
Wybrany format: Ebook  - Agata Hryc-Ląd w formacie PDF Pozostałe formaty:


Publikacja to tabele, zestawienia i wskazówki krok po kroku, które ułatwią pracę specjalisty ds. zamówień publicznych. Wszystkie potrzebne informacje zostały zebrane i usystematyzowane w praktycznej formule.

Spis treści

Przygotowanie procedury

Reguły ustawowe w praktyce udzielania zamówień

Różnice między procedurą krajową a unijną

Jednostki, które zastosują poszczególne progi kwotowe

Progi wartości zamówień

Tryby udzielania zamówień

Kiedy stosować ustawę Prawo zamówień publicznych

System progów kwotowych

Mechanizm szacowania wartości zamówienia

Dokumenty, których może wymagać zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia warunków

Dokumenty, których może wymagać zamawiający w celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodu spełnienia negatywnych warunków

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Treść siwz

Wyłączenia z udziału w pracach komisji

Obowiązki komisji przetargowej

Wszczęcie postępowania

Zalety i wady każdego z trybów udzielania zamówień

Miejsce publikacji ogłoszeń przy różnych wartościach zamówień

Czynności, które musi podjąć wykonawca, aby wziąć udział w przetargu publicznym

Terminy na składanie ofert w postępowaniach poniżej i powyżej progów unijnych

Terminy na udzielenie odpowiedzi wykonawcom w postępowaniu krajowym i unijnym

Wybór wykonawcy

Ocena ofert i spełnienia warunków przez wykonawcę

Dokumenty w postępowaniu o zamówienie publiczne

Warunki udziału w postępowaniu

Dokumenty składane przez wykonawców polskich oraz zagranicznych

Dokumenty, które wolno uzupełnić

Termin związania ofertą

Procedura uzupełniania dokumentów

Zestawienie podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania

Przestępstwa, których popełnienie jest podstawą wykluczenia wykonawcy z postępowania

Wyjaśnienie rażąco niskiej ceny

Metody wyboru najkorzystniejszej oferty

Kryteria pozacenowe

Przykłady zastosowania kryteriów pozacenowych

Okoliczności, które zobowiązują zamawiającego do unieważnienia postępowania

Umowa

Termin „standstill” w postępowaniach krajowych i unijnych (art. 94 ustawy Pzp)

Zmiany umowy

Odwołania

Terminy na wniesienie odwołania