Strona główna » Księgarnia » eBooki » Literatura faktu » Gotowość. Kryzys bydgoski 1981
Gotowość. Kryzys bydgoski 1981 - Opracowanie zbiorowe

Gotowość. Kryzys bydgoski 1981

Wydawnictwo: Ośrodek Karta
ISBN: 978-83-64476-52-5
Język: Polski
Data wydania: marca 2016
Liczba stron: 165
Rozmiar pliku: 715,2 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa: 34,00 zł
Nasza cena: 26,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Opracowanie zbiorowe  w formacie EPUB Pozostałe formaty:


Ciąg wypadków w marcu 1981, zwany kryzysem bydgoskim, to mieszczący się w dwóch tygodniach przełom polityczny i społeczny w Polsce, który rozpoczął się w Bydgoszczy incydentem, sprowoko­wanym przez władze komunistyczne, a zakończył rozstrzygnięciem ogólnopolskim – o zasadniczym znaczeniu dla przyszłości kraju.

Publikacja przedstawia zapis tamtych wydarzeń, opowiedziany wyłącz­nie głosami świadków (głównych bohaterów zdarzeń, solidarnościowych i partyjnych przywódców oraz zwykłych obywateli). Odwołanie się do ich pamięci ma szczególne znaczenie, bowiem prosty wykaz faktów nie tłumaczy istoty przełomu – ważne są i racje po obu stronach tamtego starcia, i – w nie mniejszym stopniu – towarzyszące im emocje.

Prof. dr hab. Antoni Dudek w Posłowiu:

„W historii każdej rewolucji znaleźć można wydarzenie będące punktem zwrotnym w jej przebiegu. Niekiedy, jak pucz Korniłowa w 1917 roku w Rosji, oddziela ono jedną fazę rewolucji od drugiej. Może też – na wzór przewrotu termidoriańskiego we Francji – zwiastować wejście ruchu rewolucyjnego w fazę schyłkową. Ale zdarza się i tak, że wydarzenie takie stanowi apogeum fazy buntu społecznego. Następuje po nim naturalne rozładowanie nastrojów, przekreślające możliwość ich ponownej mobilizacji na podobnym poziomie przez dłuższy czas. Taką właśnie rolę podczas solidarnościowej rewolucji z lat 1980–81 odegrał kryzys bydgoski.”

Spis treści

Od Wydawcy

Postulat
Zwarcie
Przełom
Zacieranie
Rozdźwięk

Posłowie
Kalendarium
Spis źródeł