Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Innowacje przyszłością rozwoju gospodarki Część I - Arkadiusz Świadek

Innowacje przyszłością rozwoju gospodarki Część I

Wydawnictwo: Naukowe Wydawnictwo IVG
ISBN: 978-83-62062-50-8
Język: Polski
Data wydania: 30 grudnia 2013
Liczba stron: 156
Rozmiar pliku: 2,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa:
45,00 zł
Nasza cena:
25,00 zł

Dostępne formaty plików:

PDF

Innowacja jest skuteczną realizacją pomysłów w organizacji. W tym ujęciu, kreatywność przez osobisty wkład i zespołów jest punktem wyjścia dla innowacji, jest to konieczne, ale nie wystarczającym warunkiem sukcesu innowacji. Zależy od innych czynników, jak również i to może wynikać nie tylko z pomysłów, które pochodzą w organizacji, ale także z pomysłów, które pochodzą gdzie indziej (np. w zakresie transferu technologii). Jednak i ten pogląd nie jest gwarancją kreatywności i innowacji …

Oddaję naszym Czytelnikom pierwsze wydanie monografii naukowej pod tytułem „Innowacje przyszłością rozwoju gospodarki”. Książka prezentuje wiedzę teoretyczną oraz praktyczną, stanowi prezentację badań, analiz, strategii oraz diagnoz poświęconych niniejszej problematyce.

Została przygotowana oraz opracowana przez wybitnych Ekspertów Naukowych głównie z Wydziałów Nauk Ekonomii i Zarządzania w Polsce. Autorzy poszczególnych rozdziałów przedstawiają swoje osiągnięcia naukowe, dzięki którym otrzymujemy ciekawe analizy i nowe rozwiązania, które mogą posłużyć do zdobywania wiedzy naukowej jaki i również do kontynuacji dalszych badań naukowych z tego obszaru badawczego.

Nieobecne dotąd w publikowanych innych pozycjach wydawniczych niniejsze badania naukowe mają charakter uwzględniający osiągnięcia badawcze wielu dyscyplin naukowych, takich jak: ekonomii, zarządzania, systemów informacyjnych, innowacji.

Monografię naukową adresujemy praktycznie do wszystkich zainteresowanych aspektami ekonomii i zarządzania. Jak i również dla tych, którym jest niezbędna nowa wiedza.

Liczymy, że odnajdą Państwo w naszej książce naukowej „Innowacje przyszłością rozwoju gospodarki” inspiracje dla własnej praktyki zawodowej oraz naukowej.

Słowa kluczowe:

innowacyjność, działalność B+R, przedsiębiorstwa przemysłowe, region, aktywność innowacyjna przedsiębiorstw, model regresji logistycznej, innowacyjność przemysłu w regionie lubuskim, działalność innowacyjna przedsiębiorstw, innowacyjne przedsiębiorstwo, transfer informacji z zagranicznych jednostek badawczych, działalność innowacyjna, bariery wprowadzania innowacji, Wielkopolska, innowacja, kompetycja, współpraca z konkurentami, rozwój przemysłu wysokiej techniki, partnerstwo publiczno-prywatne, model DBOT, firmy rodzinne, familiarność, zdolność do innowacji.

Redaktor Naukowy: Prof. UZ dr hab. Arkadiusz Świadek Autorzy:

Dr Katarzyna Szopik-Depczyńska Uniwersytet Szczeciński WNEiZ

Dr hab. Arkadiusz Świadek, prof. UZ Uniwersytet Zielonogórski WEiZ

Mgr Jadwiga Gorączkowska Uniwersytet Zielonogórski WEiZ

Mgr Marlena Płonka Uniwersytet Szczeciński WNEiZ

Dr Piotr Dzikowski Uniwersytet Zielonogórski WEiZ

Dr Marek Tomaszewski Uniwersytet Zielonogórski WEiZ

Mgr Roman Tylżanowski Uniwersytet Szczeciński WNEiZ

Dr hab. Krzysztof Janasz, prof. US Uniwersytet Szczeciński WNEiZ

Dr Malwina Szczepkowska Uniwersytet Szczeciński WNEiZ

Spis treści

Spis treści

 

Przedmowa. 6

Rozdział I Dostawcy, odbiorcy, konkurencja i działalność B+R w regionie Pomorza Zachodniego. 7

Abstrakt 7

Wstęp. 8

1.1. Struktura podstawowych charakterystyk przedsiębiorstw przemysłowych województwa zachodniopolskiego prowadzących działalność B+R.. 10

Podsumowanie. 16

Suppliers, customers, competition and R&D activity in Poland - Western Pomerania case. 16

Bibliografia. 17

Informacja o Autorze. 17

 

Rozdział II Źródła i ograniczenia działalności innowacyjnej w regionie lubuskim w latach 2009-11 - modelowanie probitowe  18

Wprowadzenie. 18

2.1 Metodologiczne podstawy przeprowadzonego badania – modelowanie probitowe. 19

2.2. Charakterystyka badanej próby. 20

2.3. Wpływ źródeł oraz ograniczeń aktywności innowacyjnej na wprowadzanie innowacji w przedsiębiorstwach regionu lubuskiego. 22

Podsumowanie. 30

Quellen und Begrenzungen der Innovationsaktivität in der Woiwodschaft Lebus  in Jahren 2009-2011 – Probitmodelle  32

Bibliografia. 33

Informacja o Autorach. 33

 

Rozdział III Źródła i ograniczenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych -  analiza porównawcza dla Ziemi Lubuskiej, Regionu Zachodniopomorskiego i Dolnego Śląska. 34

Streszczenie. 34

Wprowadzenie. 36

3.1. Istota działalności innowacyjnej 38

3.2. Źródła innowacyjności 41

3.3 Ograniczenia działalności innowacyjnej 47

Podsumowanie. 52

The sources and the restrictions of the innovative activity of the industrial enterprises – Analysis enterprises from the  Lubuskie, Zachodniopomorskie and Dolnośląskie Region. 53

Bibliografia. 54

Informacja o Autorze. 55

 

Rozdział IV Bariery działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych funkcjonujących                     w Wielkopolsce w latach 2011-2012. 56

Streszczenie. 56

Wprowadzenie. 57

4.1. Działalność innowacyjna przedsiębiorstwa. 58

4.2. Bariery na drodze do działań innowacyjnych. 60

4.3. Charakterystyka próby badawczej na tle struktury przemysłowej Wielkopolski 61

4.4. Bariery działalności innowacyjnej przedsiębiorstw.. 63

Podsumowanie. 72

Barriers to innovation activities of industrial enterprises operating in Wielkopolska in 2011-2012. 73

Bibliografia. 74

Informacja o Autorze. 75

 

Rozdział V Wybrane determinanty koopetycji przedsiębiorstw przemysłowych z Polski północno-zachodniej w latach 2009-2011. 76

Wprowadzenie. 76

5.1. Metodyczne aspekty prowadzonych badań. 79

5.2. Charakterystyka grupy badawczej 83

5.3. Wpływ sektora odbiorców na wystąpienie koopetycji w Polsce północno-zachodniej 85

5.4. Wpływ relacji z uczestnikami sieci dostaw na wystąpienie koopetycji w Polsce północno-zachodniej 87

5.5. Wpływ odległości od uczestników sieci dostaw na wystąpienie koopetycji w Polsce północno-zachodniej 89

Zakończenie. 90

Bibliografia. 92

Informacja o Autorze. 93

 

Rozdział VI Determinanty rozwoju przedsiębiorstw przemysłowych wysokiej techniki w Polsce. 94

Wprowadzenie. 94

6.1. Charakterystyka przedsiębiorstw przemysłowych należących do sektora wysokiej techniki 95

6.2. Wewnętrzne uwarunkowania rozwoju przemysłu wysokiej techniki 100

6.3. Zewnętrzne uwarunkowania rozwoju przemysłu wysokiej techniki 103

Podsumowanie. 107

Determinants of development of the High-Tech manufacturing sector in Poland. 107

Bibliografia. 109

Informacja o Autorze. 110

 

Rozdział VII Projekty partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce w latach 2009-2011. 111

Wprowadzenie. 111

7.1.  Pojęcie i istota projektów partnerstwa publiczno-prywatnego. 113

7.2. Typologia projektów partnerstwa publiczno-prywatnego. 117

7.3. Realizacja projektów PPP w Polsce. 120

Podsumowanie. 125

Public-private partnership in Poland in the period of 2009-2011. 128

Bibliografia. 129

Informacja o Autorze. 130

 

Rozdział VIII Innowacyjność firm rodzinnych. 131

Wprowadzenie. 131

8.1. Definiowanie firm rodzinnych. 134

8.2. Innowacyjność firm rodzinnych – przegląd badań. 137

Podsumowanie. 143

Innovation in Family Business. 144

Bibliografia. 145

Informacja o Autorze. 148

 

BIBLIOGRAFIA 149

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 600 757 926
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »