Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Innowacje przyszłością rozwoju gospodarki Część I - Arkadiusz Świadek

Innowacje przyszłością rozwoju gospodarki Część I

Wydawnictwo: Naukowe Wydawnictwo IVG
ISBN: 978-83-62062-50-8
Język: Polski
Data wydania: 30 grudnia 2013
Liczba stron: 131
Rozmiar pliku: 2,4 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa:
45,00 zł
Nasza cena:
25,00 zł

Dostępne formaty plików:

PDF

Innowacja jest skuteczną realizacją pomysłów w organizacji. W tym ujęciu, kreatywność przez osobisty wkład i zespołów jest punktem wyjścia dla innowacji, jest to konieczne, ale nie wystarczającym warunkiem sukcesu innowacji. Zależy od innych czynników, jak również i to może wynikać nie tylko z pomysłów, które pochodzą w organizacji, ale także z pomysłów, które pochodzą gdzie indziej (np. w zakresie transferu technologii). Jednak i ten pogląd nie jest gwarancją kreatywności i innowacji …

Oddaję naszym Czytelnikom pierwsze wydanie monografii naukowej pod tytułem „Innowacje przyszłością rozwoju gospodarki”. Książka prezentuje wiedzę teoretyczną oraz praktyczną, stanowi prezentację badań, analiz, strategii oraz diagnoz poświęconych niniejszej problematyce.

Została przygotowana oraz opracowana przez wybitnych Ekspertów Naukowych głównie z Wydziałów Nauk Ekonomii i Zarządzania w Polsce. Autorzy poszczególnych rozdziałów przedstawiają swoje osiągnięcia naukowe, dzięki którym otrzymujemy ciekawe analizy i nowe rozwiązania, które mogą posłużyć do zdobywania wiedzy naukowej jaki i również do kontynuacji dalszych badań naukowych z tego obszaru badawczego.

Nieobecne dotąd w publikowanych innych pozycjach wydawniczych niniejsze badania naukowe mają charakter uwzględniający osiągnięcia badawcze wielu dyscyplin naukowych, takich jak: ekonomii, zarządzania, systemów informacyjnych, innowacji.

Monografię naukową adresujemy praktycznie do wszystkich zainteresowanych aspektami ekonomii i zarządzania. Jak i również dla tych, którym jest niezbędna nowa wiedza.

Liczymy, że odnajdą Państwo w naszej książce naukowej „Innowacje przyszłością rozwoju gospodarki” inspiracje dla własnej praktyki zawodowej oraz naukowej.

Słowa kluczowe:

innowacyjność, działalność B+R, przedsiębiorstwa przemysłowe, region, aktywność innowacyjna przedsiębiorstw, model regresji logistycznej, innowacyjność przemysłu w regionie lubuskim, działalność innowacyjna przedsiębiorstw, innowacyjne przedsiębiorstwo, transfer informacji z zagranicznych jednostek badawczych, działalność innowacyjna, bariery wprowadzania innowacji, Wielkopolska, innowacja, kompetycja, współpraca z konkurentami, rozwój przemysłu wysokiej techniki, partnerstwo publiczno-prywatne, model DBOT, firmy rodzinne, familiarność, zdolność do innowacji.

Redaktor Naukowy: Prof. UZ dr hab. Arkadiusz Świadek Autorzy:

Dr Katarzyna Szopik-Depczyńska Uniwersytet Szczeciński WNEiZ

Dr hab. Arkadiusz Świadek, prof. UZ Uniwersytet Zielonogórski WEiZ

Mgr Jadwiga Gorączkowska Uniwersytet Zielonogórski WEiZ

Mgr Marlena Płonka Uniwersytet Szczeciński WNEiZ

Dr Piotr Dzikowski Uniwersytet Zielonogórski WEiZ

Dr Marek Tomaszewski Uniwersytet Zielonogórski WEiZ

Mgr Roman Tylżanowski Uniwersytet Szczeciński WNEiZ

Dr hab. Krzysztof Janasz, prof. US Uniwersytet Szczeciński WNEiZ

Dr Malwina Szczepkowska Uniwersytet Szczeciński WNEiZ

Spis treści

Dr Katarzyna Szopik-Depczyńska Uniwersytet Szczeciński WNEiZ

Rozdział I Dostawcy, odbiorcy, konkurencja i działalność B+R w regionie Pomorza Zachodniego

Abstrakt 7

Wstęp 7

1.1 Struktura podstawowych charakterystyk przedsiębiorstw przemysłowych województwa zachodniopolskiego prowadzących działalność B+R 8

Podsumowanie 13

Suppliers, customers, competition and R&D activity in Poland - Western Pomerania case 14

Bibliografia 14

Dr hab. Arkadiusz Świadek, prof. UZ Uniwersytet Zielonogórski WEiZ

Mgr Jadwiga Gorączkowska Uniwersytet Zielonogórski WEiZ

Rozdział II Ograniczenia działalności innowacyjnej w regionie lubuskim w latach 2009-11- modelowanie probitowe

Wprowadzenie 15

2.1 Metodologiczne podstawy przeprowadzonego badania – modelowanie probitowe 15

2.2 Charakterystyka badanej próby 16

2.3 Wpływ źródeł oraz ograniczeń aktywności innowacyjnej na wprowadzanie innowacji w przedsiębiorstwach regionu lubuskiego 17

Podsumowanie 25

Quellen und Begrenzungen der Innovationsaktivität in der Woiwodschaft Lebus in Jahren 2009-2011– Probitmodelle 26

Bibliografia 26

Mgr Marlena Płonka Uniwersytet Szczeciński WNEiZ

Rozdział III Źródła i efekty działalności innowacyjnej w przemyśle Polski zachodniej w latach 2006-2010 – analiza porównawcza

Streszczenie 28

Wprowadzenie 28

3.1 Istota działalności innowacyjnej 30

3.2 Źródła innowacyjności 32

3.3 Ograniczenia działalności innowacyjnej 38

Podsumowanie 42

The sources and the restrictions of the innovative activity of the industrial enterprises – Analysis enterprises from the Lubuskie, Zachodniopomorskie and Dolnośląskie Region. 43

Bibliografia 44

Dr Piotr Dzikowski Uniwersytet Zielonogórski WEiZ

Rozdział IV Wpływ barier wprowadzania innowacji na działalność innowacyjną przedsiębiorstw przemysłowych funkcjonujących w Wielkopolsce w latach 2011-2012

Streszczenie 46

Wprowadzenie 46

4.1Działalność innowacyjna przedsiębiorstwa 47

4.2 Bariery na drodze do działań innowacyjnych 49

4.3 Charakterystyka próby badawczej na tle struktury przemysłowej Wielkopolski 49

4.4 Bariery działalności innowacyjnej przedsiębiorstw 51

Podsumowanie 58

Barriers to innovation activities of industrial enterprises operating in Wielkopolska in 2011-2012 59

Bibliografia 59

Dr Marek Tomaszewski Uniwersytet Zielonogórski WEiZ

Rozdział V Determinanty wpływające na koopetycję przedsiębiorstw w Polsce płn-zach.

w latach 2008-2010

Wprowadzenie 62

5.1 Metodyczne aspekty prowadzonych badań 64

5.2 Charakterystyka grupy badawczej 67

5.3 Wpływ sektora odbiorców na wystąpienie koopetycji w Polsce północno-zachodniej 69

5.4 Wpływ relacji z uczestnikami sieci dostaw na wystąpienie koopetycji w Polsce północno-zachodniej 71

5.5. Wpływ odległości od uczestników sieci dostaw na wystąpienie koopetycji w Polsce północno-zachodniej 72

Zakończenie 73

Bibliografia 74

Mgr Roman Tylżanowski Uniwersytet Szczeciński WNEiZ

Rozdział VI Determinanty rozwoju przedsiębiorstw przemysłowych wysokiej techniki w Polsce

Wprowadzenie 77

6.1 Charakterystyka przedsiębiorstw przemysłowych należących do sektora wysokiej techniki 77

6.2 Wewnętrzne uwarunkowania rozwoju przemysłu wysokiej techniki 81

6.3 Zewnętrzne uwarunkowania rozwoju przemysłu wysokiej techniki 84

Podsumowanie 87

Determinants of development of the High-Tech manufacturing sector in Poland 87

Bibliografia 88

Dr hab. Krzysztof Janasz, prof. US Uniwersytet Szczeciński WNEiZ

Rozdział VII Projekty partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce w latach 2009-2011

Wprowadzenie 90

7.1 Pojęcie i istota projektów partnerstwa publiczno-prywatnego 91

7.2 Typologia projektów partnerstwa publiczno-prywatnego 94

7.3 Realizacja projektów PPP w Polsce 97

Podsumowanie 101

Public-private partnership in Poland in the period of 2009-2011 103

Bibliografia 104

Dr Malwina Szczepkowska Uniwersytet Szczeciński WNEiZ

Rozdział VIII Innowacyjność firm rodzinnych

Wprowadzenie 106

8.1 Definiowanie firm rodzinnych 108

8.2 Innowacyjność firm rodzinnych – przegląd badań 110

Podsumowanie 116

Innovation in Family Business 116

Bibliografia 117

Wykaz Bibliografii 121

Wykaz Rysunków 128

Wykaz Tabel 128

Wykaz Wykresów 129

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 600 757 926
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »