Strona główna » Księgarnia » Kronos 4/2015. Chaosmoza

Kategorie ebooków

Kronos 4/2015. Chaosmoza - Opracowanie zbiorowe

Kronos 4/2015. Chaosmoza

Wydawnictwo: Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego
ISBN:
Język: Polski
Data wydania: luty 2016
Liczba stron: 424
Rozmiar pliku: 15,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa: 20,00 zł
Nasza cena: 20,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Opracowanie zbiorowe  w formacie MOBI Pozostałe formaty:


Kolejny numer kwartalnika „Kronos”, zatytułowany Chaosmoza, który poświęcony jest filozofii Życia, ontologii Działania i metafizyce Chaosu.


Warto zadać sobie dzisiaj pytanie następujące: jaka jest myśl zasadnicza filozofii XX wieku? Albo – obiektywizując nieco to pytanie – jakie jest jej podstawowe rozpoznanie rzeczywistości? Tamto stulecie odchodzi stopniowo w przeszłość. Jego idee stają się niemodne, a przedmioty, które wytworzyło, zamieniają się w zabytki albo rupiecie. Konieczny jest zatem remanent. Trzeba ustalić, co było ważne, co nieważne, a przede wszystkim – jaki był sens i znaczenie tego, co się wtedy w filozofii wydarzyło? Pytanie to musi być z rozmysłem pytaniem dzisiejszym, stawianym w trybie aktualnym, a nawet doraźnym – tylko w ten sposób bowiem uzyskamy właściwą perspektywę myślenia o filozofii XX wieku: perspektywę, w której staje się ona filozofią dawną.

Spis treści

Edytorial

PREZENTACJE

Michał Gusin, Chaosmos Guattariego

Félix Guattari, Schizochaosmoza

François Dosse, Gilles Deleuze i Félix Guattari – biografie skrzyżowane

Gilles Deleuze, Pragnienie i przyjemność

Cezary Rudnicki, Deleuze i Guattari o dwóch zagrożeniach

ESEJE

Voltaire, Rozmowa kapłona z pulardą

Marian Skrzypek, Miejsce Voltaire’a w „sporze o zwierzęta”

Marcin Dolecki, Refleksje nad istnieniem

Piotr Kostyło, Alain Badiou o współczesnej filozofii francuskiej

Dorota Rybicka, Granice moralności. Durkheim i Bergson o relacji jednostki ze społeczeństwem

Piotr Graczyk, Mistycyzm otwartości kontra dialektyka zamknięcia

Catherine H. Zuckert, O doniosłości różnicy między tym, co ludzkie, a tym, co boskie. Analiza Platońskiego Eutyfrona

Jan Tokarski, O Notatkach Nicoli Chiaromontego

Michał Otorowski, Kilka uwag o ostatecznej wersji Rękopisu Jana Potockiego

ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ

Krzysztof Tyszka-Drozdowski, Swianiewicz o Sorelu

Stanisław Swianiewicz, Psychiczne podłoże produkcji w ujęciu Jerzego Sorela

ANTYKWARIAT

Hans Blumenberg, Rygoryzm prawdy

RECENZJE I POLEMIKI

Jakub Tercz, Pięćdziesiąt lat psychoz Lacana

Jan Tokarski, Tocqueville i granice demokracji

Piotr Graczyk, Ustanowienie nierówności

Janusz Dobieszewski, Wokół polskich spraw rosyjskich


Michaił Maslin, Andrzej Walicki jako historyk filozofii rosyjskiej