Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Rozwój terytorialny w świetle dorobku ekonomii instytucjonalnej. Prz... - Mariusz E. Sokołowicz

Rozwój terytorialny w świetle dorobku ekonomii instytucjonalnej. Prz...

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 978-83-7969-786-1
Język: Polski
Data wydania: 2015
Liczba stron: 282
Rozmiar pliku: 3,3 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa:
39,00 zł
Nasza cena:
19,50 zł

Dostępne formaty plików:

PDF

Współczesne spojrzenie na procesy rozwoju terytorialnego coraz silniej eksponuje sprawność otoczenia instytucjonalnego dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz organizowania życia społeczności miejskich i regionalnych. W perspektywie tej upatruje się podstaw procesów ekonomicznych zarówno w instytucjach formalnych (np. przejrzystość i efektywność prawa, sprawność działania przedsiębiorstw i organizacji sektora publicznego), jak i pozaformalnych (takich jak czynniki kulturowe, poziom zaufania społecznego, sposób zorganizowania społeczności i społeczeństw). Pozwala to dostrzec, że w warunkach rosnącej mobilności kapitału, ludności, towarów i informacji pewne czynniki odpowiedzialne za rozwój gospodarczy wciąż pozostają „zlokalizowane”, choć ich charakter bywa trudno uchwytny. Zjawisko terytorialnego zróżnicowania instytucjonalnych czynników rozwoju społeczno-gospodarczego skłania do sięgnięcia po dorobek intelektualny ekonomii instytucjonalnej, w której podejmowane są liczne próby wyjaśniania przyczyn tych rozbieżności. Celem publikacji jest wskazanie możliwości zastosowań ekonomii instytucjonalnej – jako dynamicznie rozwijającej się gałęzi nauk ekonomicznych – w analizowaniu procesów rozwoju terytorialnego, przede wszystkim w kontekście relacji między instytucjami, bliskości i obecnym rozumieniem pojęcia „przestrzeń”.

Spis treści

Wstęp  7

Rozdział I. Przestrzeń w analizach ekonomicznych – ewolucja teorii i nurtów badawczych  13

1. Mechanizmy koncentracji działalności gospodarczej w świetle klasycznych teorii gospodarki przestrzennej  13

1.1. Modele renty gruntowej  14

1.2. Modele lokalizacji przedsiębiorstw  19

1.3. Modele kształtowania się hierarchii przestrzennej i układów osadniczych  21

2. Konwergencja a polaryzacja regionalna – siły kształtujące strukturę przestrzenną gospodarki  27

3. Korzyści aglomeracji i ich ewolucja  43

4. Terytorialny paradygmat rozwoju – współczesne podejście do analiz przestrzennych  59

Rozdział II. Ekonomia instytucjonalna – podstawowe pojęcia i geneza  69

1. Miejsce instytucjonalizmu w naukach ekonomicznych  69

2. Pojęcie i typy instytucji  81

3. Początki orientacji instytucjonalnej w naukach ekonomicznych – „stara” ekonomia instytucjonalna  88

Rozdział III. Współczesne nurty ekonomii instytucjonalnej  107

1. Nowa ekonomia instytucjonalna jako próba operacjonalizacji instytucji w ekonomii  107

1.1. Teoria praw własności  111

1.2. Teoria kosztów transakcyjnych i teoria agencji  120

1.3. Teoria wyboru publicznego  139

2. Koncepcje pokrewne i powiązane z ekonomią instytucjonalną  149

2.1. Francuska ekonomia konwencji  150

2.2. Ekonomia ewolucyjna  156

2.3. Zasobowa szkoła myślenia strategicznego  161

2.4. Ekonomika bliskości i koncepcja zakorzenienia (embeddedness)  165

Rozdział IV. Nurty ekonomii instytucjonalnej w procesach rozwoju terytorialnego – perspektywa badawcza  183

1. Instytucjonalizm w wyjaśnianiu procesów rozwoju terytorialnego – próby konceptualizacji  183

2. Możliwości zastosowań ekonomii instytucjonalnej w badaniach rozwoju terytorialnego  196

3. Ujęcie instytucjonalne w dotychczasowych badaniach nad rozwojem terytorialnym  219

Podsumowanie. Dylematy wokół instytucjonalnych analiz rozwoju terytorialnego  247

Bibliografia  253

Summary  275

Spis tabel, rysunków i wykresów  277

 

Od Redakcji  281

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 600 757 926
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »