Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Prawo jako narzędzie sprawiedliwej kooperacji w społeczeństwie demo... - Michał Rupniewski

Prawo jako narzędzie sprawiedliwej kooperacji w społeczeństwie demo...

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 978-83-7969-567-6
Język: Polski
Data wydania: 2015
Liczba stron: 258
Rozmiar pliku: 1,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa:
41,90 zł
Nasza cena:
20,95 zł

Dostępne formaty plików:

PDF

Zastosowanie kategorii filozofii politycznej do zagadnień filozofii prawa jest propozycją niezwykle koncepcyjnie śmiałą. Nie mniej śmiała jest skala tego zabiegu, zawarta w książce, gdyż obejmuje zręby całego porządku prawnego, a nie tylko jego poszczególne instytucje. Osiągnięcia te nie tylko metodologicznie imponują, ale też wskazują na ich unikatowy charakter, gdyż w literaturze przedmiotu łatwo wskazać na celowe i świadome oddzielanie filozofii politycznej i filozofii prawa, trudno natomiast znaleźć propozycję zatarcia ich granicy. Przedmiotem rozprawy jest filozofia polityczna Johna Rawlsa (1921–2002), słynnego XX-wiecznego filozofa, który do dzisiaj inspiruje badaczy na całym świecie. Autor docieka, jakiego rodzaju koncepcję prawa można zrekonstruować zarówno z wczesnej, jak i późnej doktryny Rawlsa. W centrum rozważań znajduje się problem instytucji pluralistycznego społeczeństwa demokratycznego, co czyni niniejszą pozycję ważną dla filozofów polityki czy prawa, a także dla praktyków – prawników i polityków.

Spis treści

Wykaz skrótów prac Johna Rawlsa stosowanych w tekście 7

Wstęp 9

Rozdział 1. Potrzeba prawa – społeczeństwo demokratyczne 19

1.1. Idea społeczeństwa jako sprawiedliwego systemu kooperacji  23

1.2. Jednostka a obywatel. Polityczna koncepcja osoby  34

a. Rozumność i racjonalność  37

B. Wolność i równość  44

C. Tożsamość instytucjonalna jako tożsamość podmiotu prawa 51

1.3. Pluralizm jako trwała cecha wolnych społeczeństw. ciężary sądu  57

1.4. Częściowy konsens rozumnych rozległych doktryn  64

1.5. Społeczeństwo dobrze urządzone. Reinterpretacja z perspektywy prawniczej  70

Rozdział 2. Fundament prawa – prawo w świetle zasad sprawiedliwości i publicznego rozumu 81

2.1. Konstrukcja sytuacji pierwotnej i jej zastosowanie do nauki prawa  82

a. Sytuacja pierwotna jako narzędzie prezentacji i uzasadnienia koncepcji sprawiedliwości  84

B. Sytuacja pierwotna jako źródło formalnych warunków dla prawa  94

2.2. Koncepcja działania prawa w praktyce społecznej w świetle zasad sprawiedliwości

i doktryny rozumu publicznego  101

A. Zasady sprawiedliwości dla struktury podstawowej. argumentacja w sytuacji pierwotnej  102

B. Koncepcja rozumu publicznego jako model funkcjonowania zasad sprawiedliwości w praktyce  119

2.3. Publiczny proces prawotwórczy w świetle filozofii politycznej Rawlsa. zasady sprawiedliwości jako zasady prawne  131

2.4. Kooperacyjna koncepcja prawa na tle współczesnych stanowisk w filozofii prawa  141

2.5. Sprawiedliwe prawo jako dobro wspólne  147

a. Pojęcie wspólnoty i pojęcie dobra na gruncie filozofii politycznej Rawlsa  148

B. Związek prawa z dobrem wspólnym u Rawlsa na tle wybranych koncepcji nieliberalnych  151

Rozdział 3. W stronę instytucji – polityczna koncepcja sprawiedliwości a porządek prawny 157

3.1. Rządy prawa – Johna Rawlsa doktryna konstytucyjna  159

a. Liberalna zasada legitymacji i jej znaczenie dla konstytucjonalizmu  164

B. Podstawowe wolności jako rdzeń konstytucji  171

c. Równa wolność polityczna: wolność wypowiedzi  182

d. Równa wolność polityczna: zasada równego uczestnictwa i pozytywny wymiar podstawowych wolności  189

e. Kooperacyjna koncepcja prawa a konstytucja w perspektywie prawnoporównawczej 194

3.2. Prawo prywatne w świetle sprawiedliwości jako bezstronności (prawo własności, swoboda umów, prawo rodzinne)  199

a. Własność  200

B. Swoboda umów jako podstawa społecznej kooperacji  208

C. Prawo prywatne jako podstawa ładu publicznego  214

3.3. czy sprawiedliwość jest nadrzędnym pojęciem prawnym? Próba odpowiedzi w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego  218

3.4. Quid lex iniusta est? Przestrzeganie prawa i jego granice  230

a. Przestrzeganie prawa jako obowiązek naturalny  231

B. Obowiązek przestrzegania prawa niesprawiedliwego. Uzasadnienie i granice  234

Konkluzje 239

Bibliografia 243


Summary 255

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 600 757 926
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »