Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Zadłużenie spółek kapitałowych odpłatnie korzystających z mają... - Agnieszka Matuszewska-Pierzynka

Zadłużenie spółek kapitałowych odpłatnie korzystających z mają...

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 978-83-7969-923-0
Język: Polski
Data wydania: 2015
Liczba stron: 243
Rozmiar pliku: 5,2 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa:
40,95 zł
Nasza cena:
20,50 zł

Dostępne formaty plików:

PDF

Prywatyzacja bezpośrednia przez oddanie przedsiębiorstwa państwowego do odpłatnego korzystania spółce kapitałowej wydaje się szczególną metodą przekształceń własnościowych, ponieważ ze względu na swój pracowniczy charakter najpełniej wpisuje się w realizację zarówno ekonomicznych, jak i społecznych celów tego procesu. W monografii skoncentrowano się na kwestii wypełniania przez spółki kapitałowe odpłatnie korzystające z majątku przedsiębiorstw państwowych zobowiązań finansowych wobec Skarbu Państwa. Zawarte w książce obszerne studia teoretyczno-empiryczne pozwoliły na kompleksowe ujęcie trzech podstawowych obszarów problemowych działania spółek kapitałowych odpłatnie korzystających z przedsiębiorstw państwowych, jakimi są struktura własności, zadłużenie wobec Skarbu Państwa i inwestycje. Publikacja stanowi wielowymiarowe kompendium wiedzy na temat efektywności i skuteczności prywatyzacji bezpośredniej przez oddanie majątku przedsiębiorstwa państwowego do odpłatnego korzystania na rzecz spółki kapitałowej, które może stać się przedmiotem zainteresowania nie tylko środowiska akademickiego, ale również animatorów życia społeczno-gospodarczego.

Spis treści

Wprowadzenie 9

Rozdział 1. Istota i formy przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych w Polsce 15

1.1. Własność pracownicza i jej rola w procesie prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych  15

1.2. Własność pracownicza a metody prywatyzacji polskich przedsiębiorstw państwowych  23

1.2.1. Pośrednia metoda prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych  26

1.2.2. Bezpośrednia metoda prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych  30

1.2.2.1. Sprzedaż przedsiębiorstwa państwowego  31

1.2.2.2. Wniesienie przedsiębiorstwa państwowego do spółki  32

1.2.2.3. Oddanie przedsiębiorstwa państwowego do odpłatnego korzystania  33

1.3. Warunki prawne i kapitałowe oddania majątku przedsiębiorstwa państwowego spółce kapitałowej do odpłatnego korzystania  37

1.3.1. Umowa o oddanie majątku przedsiębiorstwa państwowego do odpłatnego korzystania  39

1.3.2. Sposób ustalania i spłaty zobowiązania spółek kapitałowych z tytułu korzystania z majątku przedsiębiorstwa państwowego  41

1.3.3. Zmiany warunków przekazywania majątku przedsiębiorstw państwowych do odpłatnego korzystania  43

1.3.3.1. Okres obowiązywania umowy ze Skarbem Państwa i wcześniejsze przeniesienie własności  44

1.3.3.2. Kształtowanie stopy oprocentowania niespłaconej części wartości przedsiębiorstwa  46

1.3.3.3. Odraczanie i zwalnianie spółek kapitałowych odpłatnie korzystających z majątku przedsiębiorstw państwowych z długu wobec Skarbu Państwa  52

Rozdział 2. Zadłużenie spółek kapitałowych odpłatnie korzystających z majątku przedsiębiorstw państwowych 55

2.1. Charakterystyka próby badawczej oraz podstawy metodologii oceny efektów działania spółek kapitałowych odpłatnie korzystających z majątku przedsiębiorstw państwowych  55

2.2. Poziom zadłużenia w spółkach kapitałowych odpłatnie korzystających z majątku przedsiębiorstw państwowych  63

2.3. Zdolność spółek kapitałowych odpłatnie korzystających z majątku przedsiębiorstw państwowych do obsługi długu wobec Skarbu Państwa  74

2.4. Zdolność spółki kapitałowej do obsługi długu wobec Skarbu Państwa a zmiany uwarunkowań prawnych przekazywania majątku przedsiębiorstw państwowych do odpłatnego korzystania na przykładzie Biura Studiów i Projektów Gospodarki Wodnej Rolnictwa „Bipromel” Sp. z. o.o 96

2.4.1. Postanowienia umowy o oddanie majątku przedsiębiorstwa państwowego do odpłatnego korzystania spółce Bipromel Sp. z. o.o 98

2.4.2. Zdolność spółki Bipromel Sp. z. o.o do obsługi długu wobec Skarbu Państwa  100

2.5. Relacja własność – zobowiązania – inwestycje w spółkach kapitałowych odpłatnie korzystających z majątku przedsiębiorstw państwowych  111

Rozdział 3. Struktura własnościowa spółek kapitałowych odpłatnie korzystających z majątku przedsiębiorstw państwowych 115

3.1. Wartość i struktura własności kapitału zakładowego w spółkach kapitałowych odpłatnie korzystających z majątku przedsiębiorstw państwowych  115

3.2. Zmiany wartości kapitału zakładowego i koncentracja jego własności w spółkach kapitałowych odpłatnie korzystających z majątku przedsiębiorstw państwowych  128

3.3. Koncentracja własności kapitału zakładowego a zobowiązanie z tytułu korzystania z majątku przedsiębiorstwa państwowego  139

3.3.1. Wartość i koncentracja własności kapitału zakładowego w spółkach kapitałowych odpłatnie korzystających z majątku przedsiębiorstw państwowych  139

3.3.2. Koncentracja własności kapitału zakładowego a zobowiązanie z tytułu korzystania z majątku przedsiębiorstwa państwowego po roku prywatyzacji  144

3.3.2.1. Związek koncentracji własności kapitału zakładowego z zadłużeniem spółki kapitałowej odpłatnie korzystających z majątku przedsiębiorstwa państwowego  144

3.3.2.2. Związek koncentracji własności kapitału zakładowego ze zdolnością spółki kapitałowej odpłatnie korzystającej z majątku przedsiębiorstwa państwowego do obsługi długu wobec Skarbu Państwa  151

Rozdział 4. Inwestycje w spółkach kapitałowych odpłatnie korzystających z majątku przedsiębiorstw państwowych 163

4.1. Istota i specyfika zobowiązań inwestycyjnych spółek kapitałowych odpłatnie korzystających z majątku przedsiębiorstw państwowych  163

4.2. Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i źródła ich finansowania w spółkach kapitałowych odpłatnie korzystających z majątku przedsiębiorstw państwowych  173

4.3. Zobowiązanie wobec Skarbu Państwa a inwestycje w spółkach kapitałowych odpłatnie korzystających z majątku przedsiębiorstw państwowych  186

4.3.1. Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe w spółkach kapitałowych odpłatnie korzystających z majątku przedsiębiorstw państwowych a źródła ich finansowania  186

4.3.2. Zobowiązanie wobec Skarbu Państwa a inwestycje w spółce kapitałowej odpłatnie korzystającej z majątku przedsiębiorstwa państwowego po roku prywatyzacji  193

4.3.2.1. Związek zadłużenia spółki kapitałowej odpłatnie korzystającej z majątku przedsiębiorstwa państwowego z inwestycjami w rzeczowe aktywa trwałe  193

4.3.2.2. Związek zdolności spółki kapitałowej odpłatnie korzystającej z majątku przedsiębiorstwa państwowego do obsługi długu wobec Skarbu Państwa z inwestycjami w rzeczowe aktywa trwałe  201

Zakończenie 213

Bibliografia 219

Spis tabel 229

Spis rysunków 237


Załącznik 239

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 600 757 926
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »