Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Gospodarka oparta na wiedzy - Jerzy Olszewski

Gospodarka oparta na wiedzy

Wydawnictwo: Naukowe Wydawnictwo IVG
ISBN: 978-83-62062-35-5
Język: Polski
Data wydania: 30 grudnia 2014
Liczba stron: 145
Rozmiar pliku: 1,6 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa:
55,00 zł
Nasza cena:
20,00 zł

Dostępne formaty plików:

PDF

Zasadniczą różnicą między nową ekonomią a ekonomią klasyczną (operującą kategorią trzech czynników wytwórczych - praca, ziemia, kapitał) jest założenie, że wiedza jest podstawowym czynnikiem wytwórczym w sensie jej decydowania o sposobie racjonalnego wykorzystania podstawowych czynników wytwórczych [Cytaty Miles.pl].

Monografia naukowa pt: „Gospodarka oparta na wiedzy” została stworzona z myślą o współczesnych etapach rozwoju gospodarki, gdzie wiedza stanowi i odgrywa decydującą rolę w stymulowaniu rozwoju gospodarczego oraz społecznego. W tym kontekście został ujęty przełom cywilizacyjny oznaczający wypieranie ery przemysłowej przez cywilizację postindustrialną. Książka została opracowana przez pracowników naukowych prezentująca teoretyczne i praktyczne aspekty, raporty, analizy, badania naukowe w zakresie Gospodarki opartej na wiedzy. Monografia jest adresowana do szerokiego grona odbiorców: pracowników świata nauki, praktyków życia gospodarczego, a w szczególności samorządów, studentów, polityków i publicystów oraz przedsiębiorców. Jej zasadniczym celem jest przybliżenie czytelnikowi zagadnień dotyczących aktualnych przemian, jakie zachodzą w gospodarce, zmian i kierunków w zarządzaniu współczesną organizacją, nowoczesnych technik stosowanych do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej, a w tym ujęty został także kierunek inwestycyjny dla podmiotów gospodarczych oraz władz samorządowych. Książka opisuje podstawową terminologię; wyjaśnia aspekty zarządzania wiedzą w organizacjach oraz objaśnia stosowanie specyficznych narzędzi wspomagających zarządzanie wiedzą, które zdecydowanie stanowią kierunek i strategie konkurencyjności dla przedsiębiorstw, organizacji non- profit oraz profit. Został ujęty, także audyt wiedzy, oznaczający analizę i ocenę organizacyjnej wiedzy z punktu widzenia jej użyteczności oraz możliwości osiągnięcia przewagi konkurencyjnej dzięki jej wykorzystaniu w organizacji.Na podstawie gotowych raportów i analiz została zaprezentowana pokrótce analiza aktualnych kierunków inwestycyjnych dla przedsiębiorstw oraz pozostałych. Inwestycje, jakimi są nowe technologie, które są motorem długoterminowych zysków w produktywności i zatrudnienia, ogólnie poprawiające "bazę umiejętności" siły roboczej, zarówno w przemyśle i usługach.Ważnym aspektem tej książki jest nadmienienie o innowacjach oraz miejscach, czyli parkach naukowo – technologicznych, które kreują i komercjalizacją innowacje, które stanowią najistotniejszy przejaw nowoczesności i efektywności działania wszystkich organizacji.Nadmieniona została z Ministerstwa Gospodarki, polityka rozwoju tak zwana: Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki „Dynamiczna Polska 2020” (SIEG), której celem jest stworzenie wysoce konkurencyjnej gospodarki (innowacyjnej i efektywnej) opartej na wiedzy i współpracy.Kolejny rozdział książki opisuje teorię oraz wykorzystanie wiedzy uzewnętrznionej i ukrytej, jako fundamentalną sprawę w procesie kreowania wiedzy przez przedsiębiorstwo. Opisuje zmiany zachodzące we współczesnej gospodarce, które rzutują na zastosowanie zmian w strukturach organizacji, które praktycznie oznaczają ciągłe doskonalenie organizacji, w tym także zarządzanie personelem i kapitałem ludzkim. Rozdział III skupia się na analizach i badaniach głównie wydatków oraz dochodów na przykładzie miasta Olsztyn. Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem finansowym dochodów i wydatków, który jest rezultatem historycznego rozwoju różnych form ewidencji i planowania w publicznej gospodarce finansowej. Uznawany jest za kluczowe narzędzie realizacji polityki rozwoju społeczno-ekonomicznego gminy i miasta. Rozdział IV opisuje zjawisko urbanizacji, które jest ważną częścią procesów związanych z rozwojem gospodarczym. Niesie za sobą pozytywne zmiany i szanse dla części społeczeństwa, jednak z drugiej strony jest ogromnym i trudnym wyzwaniem nie tylko dla władz poszczególnych aglomeracji, ale przede wszystkim dla mieszkańców borykających się na co dzień z uciążliwymi konsekwencjami przeludnienia, zanieczyszczenia środowiska i spadku jakości życia. Kolejny rozdział ujmuje istotę zastosowania nowoczesnego factoringu dla podmiotów gospodarczych, który jest formą szybkiego finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstwa, a także na szeroko pojętym administrowaniu wierzytelnościami (monitorowaniu przebiegu spłat, inkasowaniu i rozliczaniu). Rozdział VI skupia się na problematyce wdrożenia specjalistycznych systemów informatycznych w przedsiębiorstwach wspomagającego zarządzanie w przedsiębiorstwie terytorialnie rozproszonym na przykładzie PHU „Lubinpex” Sp. z o.o. Należy sądzić, iż zamieszczone w monografii artykuły przyczyniają się do pogłębiania wiedzy czytelników i zainspirują do przemyśleń i dyskusji.

Spis treści

Tytuł książki: Gospodarka oparta na wiedzy

Red. Naukowy: Prof. nadzw. dr hab. Jerzy Olszewski

Recenzent Naukowy: Prof. zw. dr hab. Andrzej Wiatrak Uniwersytet Warszawski, Prof. UZ dr hab. Arkadiusz Świadek Uniwersytet Zielonogórski, Prof. zw. dr hab. Teresa Maria Łaguna Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie

Komitet Naukowy: Prof. UG dr hab. Sylwia Pangsy-Kania, Prof. dr hab. Włodzimierz Szpringer, Prof. zw. dr hab. Jerzy Kisielnicki, Prof. UW dr hab. Grzegorz Karasiewicz, Prof. UZ dr hab. Arkadiusz Świadek, Prof. zw. dr hab. Andrzej Wiatrak

Wstęp 7

Rozdział I

Istota i znaczenie Gospodarki opartej na wiedzy 10

Wstęp 10

1.1. Podstawowa terminologia 11

1.2. Systemy zarządzania wiedzą w organizacjach 17

1.3. Narzędzia zarządzania wiedzą 21

1.4. Audyt wiedzy w przedsiębiorstwie 37

1.5. Wzrost inwestycji w gospodarkach opartych na wiedzy 39

1.6. Innowacje a parki technologiczne 46

1.7. Działalność innowacyjna 49

1.8. Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki 56

Zakończenie 58

Bibliografia 59

Informacja o autorze: Mgr Aleksandra Fudali

Uniwersytet Szczeciński WNEiZ 61

Rozdział II

Zarządzanie wiedzą i kompetencjami we współczesnej organizacji - konieczność czy moda 62

Wstęp 62

2.1. Wiedza i jej wartość dla współczesnej organizacji 63

2.1.1. Cechy wiedzy 65

2.1.2. Wiedza jako zasób przedsiębiorstwa 65

2.1.3. Zarządzanie wiedzą 66

2.2. Kompetencje jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi 68

2.2.1. Kompetencje i ich rodzaje 70

2.2.2. Zarządzanie kompetencjami 75

Zakończenie 78

Bibliografia 79

Informacja o autorze: Dr Krystyna Serafin

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach WZ 80

Rozdział III

Dochody i wydatki budżetu miasta 81

Abstrakt 81

Wprowadzenie 81

3.1. Cel, zakres i metodyka badań 82

3.2. Charakterystyka terenu badań 83

3.3. Analiza dochodów i wydatków na przykładzie miasta Olsztyn 84

3.3. 1. Analiza dochodów na przykładzie miasta Olsztyn 84

3.3.2. Analiza wydatków miasta Olsztyn 89

Podsumowanie 93

Revenues and expenses of budgets of cities 94

Abstract 94

Bibliografia 94

Informacja o autorach: Dr Ilisio M. de Jesus, Dr Mirosława Witkowska-Dąbrowska, Dr Agnieszka Napiórkowska- Baryła

Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie WNE 95

Rozdział IV

Wielkie aglomeracje – zmiany w strukturze przestrzennej i gospodarczej 96

4.1. Efekty zewnętrzne powstania wielkich aglomeracji - obszary wzrostu i obszary stagnacji 98

4.2. Struktura wewnętrzna aglomeracji – segregacja przestrzenna 99

4.3. Przemiany w strukturze przestrzenno-funkcjonalnej 103

Podsumowanie 105

Bibliografia 106

Informacja o autorze: Mgr Magdalena Droet

Politechnika Warszawska Wydział Architektury 106

Rozdział V

Finansowa i księgowa istota faktoringu dla podmiotów gospodarczych 107

Wprowadzenie 107

5.1. Pojęcie faktoringu oraz jego rodzaje 108

5.2. Cele i funkcje factoringu 113

5.3. Ewidencja transakcji faktoringowych w księgowości 117

Zakończenie 120

Streszczenie 122

The financial and accounting the essence of factoring for economic operators 123

Summary 123

Bibliografia 123

Informacje o autorach: Mgr Justyna Miciuła, Dr inż. Ireneusz Miciuła

Uniwersytet Szczeciński WNEiZ 124

Rozdział VI

Organizacja prac przygotowawczych i wdrożeniowych systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie w przedsiębiorstwie terytorialnie rozproszonym na przykładzie PHU „Lubinpex” Sp. z o.o. 125

Wstęp 125

6.1. Przygotowanie przedsiębiorstwa i organizacja prac 126

6.1.1. Przyczyny i motywy wyboru ZSI 126

6.1.2. Powołanie zespołu i wyznaczenie lidera 127

6.1.3. Uprawnienia i zadania zespołu 130

6.1.4. Kształtowanie budżetu wdrożenia 133

6.1.5. Znaczenie harmonogramu w procesie wdrożenia 134

6.1.6. Faza przygotowawcza wdrożenia systemu 135

6.1.7. Faza pilotażowa i wdrożenie systemu 137

Podsumowanie 138

Organizing the preparation and implementation activities for an enterprise management

support system in a territorially dispersed company on example PHU Lubinpex” Sp. z o.o. 139

Bibliografia 139

Informacja o autorze: Mgr Paweł Serwiński

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu WNE 140

Bibliografia 141

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 600 757 926
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »