Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Plan finansowy 2016 dla jednostek budżetowych i samorządowych zakła... - Izabela Świderek

Plan finansowy 2016 dla jednostek budżetowych i samorządowych zakła...

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
ISBN: 978-83-269-4477-2
Język: Polski
Data wydania: 26 stycznia 2016
Liczba stron: 148
Rozmiar pliku: 1,2 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa:
135,61 zł
Nasza cena:
135,61 zł

Dostępne formaty plików:

MOBI , EPUB, PDF

Prawidłowe opracowanie planu finansowego wzmacnia sprawność funkcjonowania jednostki. Opracowanie prócz omówienia istoty i znaczenia planowania dla właściwej realizacji zadań publicznych, przedstawia metodologię budowy rocznego planu działalności − planu finansowego. Ukazuje przy tym zasady obowiązujące przy jego konstrukcji w różnych formach organizacyjnoprawnych podmiotów tworzących sektor finansów publicznych.

Spis treści

SPIS TREŚCI

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. Ogólne założenia planowania w jednostkach sektora finansów publicznych

1.1. Istota i cele planowania

1.2. Zakres planowania finansowego

ROZDZIAŁ II. Plan finansowy podstawą gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

2.1. Istota i zakres planu finansowego

2.2. Zasady budowania planu finansowego jednostek budżetowych

2.3. Metodologia tworzenia planu finansowego samorządowych zakładów budżetowych

2.4. Tryb dokonywania zmian w planie finansowym

ROZDZIAŁ III. Ocena realizacji planu finansowego

3.1. Istota i przedmiot oceny wykonania planu finansowego

3.2. Analiza dochodów i przychodów budżetowych

3.3. Ocena wielkości i struktury wydatków oraz kosztów budżetowych

3.4. Wpływ zobowiązań na realizację planu finansowego

ROZDZIAŁ IV. Wpływ polityki finansowej jednostek budżetowych na plan finansowy

4.1. Zasady realizacji dochodów budżetowych

4.2. Zakres i cele wydatków budżetowych

4.3. Finansowanie inwestycji państwowych jednostek budżetowych

ROZDZIAŁ V. Plan finansowy jako element zarządzania finansami w samorządowych zakładach budżetowych

5.1. Przychody i dochody oraz wydatki i koszty samorządowych zakładów budżetowych

5.2. Nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych

ROZDZIAŁ VI. Plan finansowy jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych w pytaniach i odpowiedziach

6.1. Kiedy przekroczenie planu finansowego stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych?

6.2. Czy można w ciągu roku dokonać w planie finansowym zmian dotyczących funduszu sołeckiego?

6.3. Czy w planie finansowym urzędu po stronie wydatków można uwzględnić § 453?

6.4. Jak dokonać odpisu na ZFŚS zgodnie z planem finansowym jednostki?

6.5. Czy można wypłacić pracownikom wynagrodzenie, jeśli nie ma na to środków w planie finansowym?

6.6. Jak w planie finansowym ująć wynagrodzenia za grudzień płatne w styczniu następnego roku?

6.7. Czy w planie finansowym można przenieść niewykorzystane „znaczone” środki na wydatki bieżące?

6.8. Czy kwota dotacji w uchwale budżetowej gminy może być wyższa o VAT od kwoty w planie finansowym samorządowego zakładu budżetowego?

6.9. Czy zakład budżetowy może ponieść w ciągu roku wydatki przekraczające plan finansowy?

6.10. Jak w planie finansowym określić procentowy podział kwot związanych z realizacją projektu unijnego?

6.11. Czy kierownik jednostki budżetowej może samodzielnie dokonać przeniesienia wydatków?

6.12. Czy projekt planu szkoły należy przedstawić radzie rodziców?

6.13. Jak prowadzić ewidencję na kontach 991 oraz 992?

6.14. Czy w planie finansowym zakładu budżetowego ujmować dotację celową?

6.15. Czy burmistrz może odmówić zwiększenia planu finansowego jednostce budżetowej?

6.16. Czy jednostka może dokonać zmian w planie, jeżeli nie otrzymała jeszcze limitów ostatecznych?

6.17. Kiedy można zaciągać zobowiązania na okres przekraczający rok budżetowy?

6.18. Czy w planie zakładu budżetowego ujmować wartość amortyzacji?

6.19. Czy wójt może nakazać uzyskiwanie jego zgody na dokonywanie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej?

6.20. W jaki sposób zaplanować w planie środki na podatek dochodowy od osób prawnych?

Literatura

Wykaz aktów prawnych

Spis schematów

Spis wzorów i tablic

Wybrane przepisy ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Rozporządzenie Ministra Finansów z 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 600 757 926
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »