Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkol... - Katarzyna Wójcik

Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkol...

Wydawnictwo: Witanet
ISBN: 978-83-64343-96-4
Język: Polski
Data wydania: 31 grudnia 2015
Liczba stron: 184
Rozmiar pliku: 5,6 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena:
29,52 zł

Dostępne formaty plików:

EPUB , MOBI

Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej to publikacja skierowana do badaczy zainteresowanych tematyką wczesnoszkolnego i przedszkolnego nauczania języków obcych, nauczycieli języków obcych w przedszkolu i klasach młodszych, nauczycieli klas młodszych szkoły podstawowej oraz wychowania przedszkolnego, którzy chcą wprowadzać w procesie dydaktycznym elementy nauczania języka obcego, bądź osób predestynujących do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego w klasach młodszych szkoły podstawowej i przedszkolu oraz wszystkich tych, którym bliska jest tematyka wczesnego nauczania języka angielskiego.

Celem publikacji jest analiza i eksplikacja założeń wczesnego kształcenia językowego oraz jego rzeczywistego obrazu, który wyłonił się w trakcie prowadzonego procesu badawczego. W efekcie stanowi ona zbiór pewnych założeń teoretycznych, opis i wyjaśnienie badanej rzeczywistości edukacyjnej oraz zbiór rozwiązań praktycznych, mających na celu budowanie i poszerzanie warsztatu metodycznego nauczyciela języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolu.

Katarzyna Wójcik to pedagog, doktor nauk społecznych, adiunkt w Katedrze Pedagogiki w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Członek międzynarodowych oraz krajowych zespołów badawczych, podejmujących tematykę edukacji, w tym edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Swe dotychczasowe osiągnięcia naukowe opublikowała w kilkudziesięciu artykułach, zamieszczonych w monografiach oraz czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz przedstawiła na kilkudziesięciu konferencjach naukowych. Do jej najbardziej znaczących artykułów należą: Nauczanie polisensoryczne; The Role of Multiple Intelligence in Creating School Climate; Wiedza aktywnych zawodowo nauczycieli na temat neuropedagogiki oraz jej zastosowanie w praktyce, The Outlook For the Employment of Educational Studies Garduates. Jej zainteresowania badawcze oscylują wokół neuropedagogicznych oraz społecznych uwarunkowań procesu kształcenia szkolnego oraz wczesnoszkolnego i przedszkolnego nauczania języków obcych. Niewątpliwym atutem posiadanych w dorobku naukowym publikacji jest fakt, iż pisane są one nie tylko perspektywy naukowca, ale również nauczyciela z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Autorka żywi nadzieję, iż niniejsza publikacja nie stanie się jedynie przedmiotem dyskusji osób naukowo zajmujących się edukacją dziecka w zakresie języka obcego, ale przyczyni się do przyszłych sukcesów pedagogicznych nauczycieli. W efekcie pozwoli dzieciom nie tylko na zdobycie wiedzy i kompetencji językowych, ale również przysporzy im wiele radości, płynącej z aktu uczenia się języka obcego.

Spis treści

Wstęp


1. Język obcy nowożytny w przedszkolu i klasach I–III szkoły podstawowej

1.1. Kwalifikacje nauczycieli w zakresie nauczania języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i wychowaniu przedszkolnym

1.2. Cele nauczania języka obcego w przedszkolu i klasach młodszych szkoły podstawowej

1.3. Warunki realizacji edukacyjnych zajęć językowych w przedszkolu i klasach młodszych szkoły podstawowej


2. Uczeń klas młodszych i przedszkolak jako użytkownicy języka angielskiego

2.1. Sylwetka ucznia w wieku przedszkolnym

2.2. Sylwetka ucznia w wieku wczesnoszkolnym

2.3. Różnice indywidualne jako przyczyny odmiennych zachowań i predyspozycji dziecka

2.3.1. Intelekt a uczenie się języka obcego

2.3.2. Środowisko rodzinne a cechy osobowościowe ucznia

2.4. Podejście najmłodszych uczniów do uczenia się języka obcego


3. Metody nauczania języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

3.1. Metoda reagowania całym ciałem

3.2. Podejście naturalne

3.3. Gry i zabawy dydaktyczne

3.4. Podejście komunikacyjne

3.5. Sugestopedia


4. Planowanie pracy nauczyciela podstawą sukcesu językowego ucznia

4.1. Planowanie kursu językowego dla klas młodszych szkoły podstawowej i przedszkola

4.2. Planowanie zajęć językowych w przedszkolu i klasach młodszych szkoły podstawowej

4.3. Środowisko nauczania i uczenia się języka angielskiego

4.4 Integracja kursu języka angielskiego z edukacją wczesnoszkolną i wychowaniem przedszkolnym


5. Kształcenie kompetencji językowych uczniów w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

5.1. Jak uczyć kompetencji słuchania w języku angielskim dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym

5.2. Jak uczyć kompetencji mówienia w języku angielskim dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym

5.3. Jak uczyć czytania w języku angielskim uczniów wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

5.4. Jak uczyć pisania w języku angielskim dzieci w wieku wczesnoszkolnym


6. Zajęcia z języka angielskiego w klasach młodszych i przedszkolu w świetle badań własnych

6.1. Założenia metodologiczne badań własnych

6.1.1. Cele, przedmiot i zakres badań

6.1.2. Metody oraz narzędzia badawcze

6.1.3. Organizacja i przebieg badań

6.2. Wyniki badań własnych

6.2.1. Wyniki obserwacji zajęć z języka angielskiego w przedszkolu

6.2.2. Wyniki obserwacji zajęć z języka angielskiego w klasach młodszych szkoły podstawowej

6.2.3. Analiza scenariuszy zajęć udostępnianych przez nauczycieli uczących języka angielskiego

6.2.4. Analiza stron internetowych oraz forów internetowych dla nauczycieli

6.3. Wnioski z badań


Zakończenie


Literatura


Dokumenty prawne


Netografia:


Spisy

Spis tabel

Spis rysunków

Spis załączników


Załączniki

Załącznik 1. Przykładowe scenariusze zajęć języka angielskiego dla przedszkola.

Załącznik 2. Przykładowe scenariusze zajęć języka angielskiego dla klas I–III szkoły podstawowej.

Załącznik 3. Wybór piosenek możliwych do wykorzystania na zajęciach języka angielskiego w klasach I–III i przedszkolu.

Załącznik 4. Wybór stron internetowych do wykorzystania w pracy nauczyciela języka angielskiego

Załącznik 5. Scenariusz przedstawienia świątecznego.

Załącznik 6. Arkusz hospitacji zajęć


Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 600 757 926
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »