Strona główna » Księgarnia » Dokumentacja postępowania przetargowego - ogłoszenie i siwz

Kategorie ebooków

Dokumentacja postępowania przetargowego - ogłoszenie i siwz - Agata Hryc-Ląd

Dokumentacja postępowania przetargowego - ogłoszenie i siwz

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
ISBN: 978-83-269-4468-0
Język: Polski
Data wydania: listopada 2015
Liczba stron: 104
Rozmiar pliku: 255,8 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 43,84 zł
Wybrany format: Ebook  - Agata Hryc-Ląd w formacie EPUB Pozostałe formaty:


Przepisy ustawy odmiennie regulują sposób i miejsce publikacji ogłoszeń o zamówieniu w zależności od wartości danego zamówienia. Ustawa daje również możliwość publikacji ogłoszenia, w przypadku kiedy nie jest to wymagane prawem. Natomiast sposób, w jaki zamawiający sporządzi specyfikację istotnych warunków zamówienia,
może mieć wpływ zarówno na przebieg postępowania, jak i jego wynik. Dlatego jeżeli jej zapisy są precyzyjne, jednoznaczne i zrozumiałe, złożone oferty z dużym prawdopodobieństwem zostaną należycie przygotowane, a zaoferowane ceny będą odpowiadać przedmiotowi zamówienia. Jak właściwie sporządzić siwz oraz ogłoszenie o zamówienie? Wskazówki można znaleźć w publikacji "Dokumentacja postępowania przetargowego – ogłoszenie i siwz.