Strona główna » Księgarnia » eBooki » Prawo i Podatki » Pracy » Usprawiedliwianie nieobecności i zwolnienia od pracy
Usprawiedliwianie nieobecności i zwolnienia od pracy - Opracowanie zbiorowe

Usprawiedliwianie nieobecności i zwolnienia od pracy

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
ISBN: 978-83-269-4361-4
Język: Polski
Data wydania: października 2015
Liczba stron: 17
Rozmiar pliku: 1,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 49,08 zł
Wybrany format: Ebook  - Opracowanie zbiorowe  w formacie PDF


Pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie się do pracy pracownik jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy. Jeżeli przepisy prawa pracy obowiązujące u danego pracodawcy nie określają sposobu zawiadomienia pracodawcy o przyczynie nieobecności pracownika w pracy, zawiadomienia tego pracownik dokonuje osobiście lub przez inną osobę, telefonicznie, za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową, przy czym za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego.