Strona główna » Księgarnia » eBooki » Prawo i Podatki » Pracy » Dodatkowe świadczenia dla kształcącego się pracownika a składki
Dodatkowe świadczenia dla kształcącego się pracownika a składki - Opracowanie zbiorowe

Dodatkowe świadczenia dla kształcącego się pracownika a składki

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
ISBN: 978-83-269-4366-9
Język: Polski
Data wydania: października 2015
Liczba stron: 9
Rozmiar pliku: 626,2 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 36,78 zł
Wybrany format: Ebook  - Opracowanie zbiorowe  w formacie PDF


Przyznając pracownikowi dodatkowe świadczenia, można z nim zawrzeć umowę zobowiązującą go do pozostawania w zatrudnieniu przez określony czas, nie dłuższy jednak niż 3 lata. Okres odpracowania nie może rozpocząć się wcześniej niż po zakończeniu danego proces kształcenia. Gdyby pracownik kilkakrotnie podnosił swoje kwalifikacje, np. był kilka razy wysyłany na kurs, łączny okres do odpracowania nie może być dłuższy niż 3 lata. Pracownik podnoszący kwalifikacje zawodowe, który np. bez uzasadnionych przyczyn nie podejmie podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub przerwie kształcenie, jest obowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na ten cel z tytułu dodatkowych świadczeń, w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub okresu zatrudnienia w czasie ich podnoszenia.