Strona główna » Księgarnia » eBooki » Prawo i Podatki » Pracy » Kto odpowiada za zaległości przedsiębiorcy wobec ZUS
Kto odpowiada za zaległości przedsiębiorcy wobec ZUS - Opracowanie zbiorowe

Kto odpowiada za zaległości przedsiębiorcy wobec ZUS

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
ISBN: 978-83-269-4365-2
Język: Polski
Data wydania: października 2015
Liczba stron: 8
Rozmiar pliku: 583,8 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 36,78 zł
Wybrany format: Ebook  - Opracowanie zbiorowe  w formacie PDF


Za powstałe zadłużenie z tytułu nieopłaconych w terminie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ponosi odpowiedzialność płatnik składek. Jednak w pewnych okolicznościach, a zwłaszcza w przypadku, gdy niemożliwe jest wyegzekwowanie tych należności od płatnika składek, przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych dopuszczają pociągnięcie do odpowiedzialności osób trzecich. Za zobowiązania z tytułu składek osoby trzecie mogą być pociągnięte do odpowiedzialności na podstawie decyzji ZUS.