Strona główna » Księgarnia » eBooki » Prawo i Podatki » Pracy » Sporządzanie i przekazywanie do ZUS dokumentów ubezpieczeniowych
Sporządzanie i przekazywanie do ZUS dokumentów ubezpieczeniowych - Opracowanie zbiorowe

Sporządzanie i przekazywanie do ZUS dokumentów ubezpieczeniowych

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
ISBN: 978-83-269-4360-7
Język: Polski
Data wydania: października 2015
Liczba stron: 16
Rozmiar pliku: 737,7 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 49,08 zł
Wybrany format: Ebook  - Opracowanie zbiorowe  w formacie PDF


Płatnicy składek zobowiązani są do:
  1. dokonania zgłoszenia płatnika składek, informowania o każdej zmianie danych płatnika,
  2. ustalenia dla każdego ubezpieczonego obowiązku ubezpieczeń społecznych w rozbiciu na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe,
  3. ustalenia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego,
  4. zgłoszenia każdego ubezpieczonego do ubezpieczeń, informowania o zmianach, a następnie wyrejestrowania po ustaniu tytułu do ubezpieczeń,
  5. comiesięcznego rozliczania składek na poszczególne ubezpieczenia za każdego ubezpieczonego,
  6. przekazywania dokumentów rozliczeniowych i opłacenia składek,
  7. w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przekazanych do ZUS danych skorygowania błędnych danych.