Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Władza lokalna a państwo, społeczeństwo i rynek. Studia przypadkó... - Eugeniusz Wojciechowski

Władza lokalna a państwo, społeczeństwo i rynek. Studia przypadkó...

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 978-83-7969-650-5
Język: Polski
Data wydania: 2015
Liczba stron: 248
Rozmiar pliku: 1,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa:
40,95 zł
Nasza cena:
20,50 zł

Dostępne formaty plików:

PDF

Niniejsza publikacja jest efektem drugiego etapu badań dotyczących współpracy i konkurencji w gminach, zrealizowanego w latach 2011−2013 w ramach projektu „Władza lokalna między państwem, społeczeństwem i rynkiem. Współpraca i konkurencja”. Zawiera wyniki pogłębionych badań w gminach województwa łódzkiego, stanowiących uzupełnienie pierwszej publikacji dotyczącej gmin w ujęciu ogólnopolskim. Obecnie analizą ilościową objęto 16 łódzkich gmin wytypowanych na podstawie wyników badania ogólnopolskiego, a 6 spośród nich poddano analizie jakościowej w postaci studiów przypadków. Przyjęta formuła badania pozwoliła na analizę mechanizmów i czynników warunkujących współpracę. Celem badań była próba identyfikacji lokalnych uwarunkowań kooperacji w wybranych gminach. W części pierwszej zawarto charakterystykę województwa łódzkiego, w której skoncentrowano uwagę na działalności gmin, ich kondycji finansowej oraz sposobach realizacji zadań publicznych. Rozdział drugi poświęcony został omówieniu zastosowanych metod badawczych, a w rozdziale trzecim scharakteryzowano wybrane gminy oraz zaprezentowano ilościowe ujęcie zachodzących w nich procesów współpracy. Najobszerniejszy jest rozdział czwarty, poświęcony analizie studiów przypadków 6 gmin wybranych na podstawie stopnia zaangażowania we współpracę. W kolejnej części przedstawiono działalność lokalnych grup działania, w skład których wchodzą analizowane gminy wiejskie i miejsko-wiejskie. W rozdziale szóstym przeprowadzono analizę treści podstawowych programów samorządowych pod kątem programowania działań współpracy. Publikację zamyka karta dobrej praktyki, która ma szansę wzbogacić nadal jeszcze skromną wiedzę w zakresie zintegrowanego podejścia do współpracy na poziomie gminy.

Książka jest polecana wszystkim osobom zainteresowanym problematyką samorządu terytorialnego, a w szczególności aspektami współpracy i konkurencji międzysektorowej.

Spis treści

Wstęp  7

Rozdział 1. Charakterystyka województwa łódzkiego 9

Rozdział 2. Założenia badawcze 19

Rozdział 3. Prezentacja wyników badań – ujęcie ilościowe 23

3.1. Charakterystyka wybranych gmin województwa łódzkiego  23

3.2. Współpraca pomiędzy władzami lokalnymi a mieszkańcami – ocena z punktu widzenia mieszkańców  27

3.3. Współpraca organizacji pozarządowych z władzami lokalnymi – ocena z punktu widzenia organizacji pozarządowych  33

3.4. Współpraca przedsiębiorców z władzami lokalnymi – ocena z punktu widzenia przedsiębiorców  42

3.5. Wnioski  55

Rozdział 4. Analiza Procesów współpracy w gminach – studia przypadków 59

4.1. Gmina Sadkowice  59

4.2. Gmina Łask  75

4.3. Miasto Rawa Mazowiecka  98

4.4. Gmina Rzeczyca  117

4.5. Gmina Poddębice  132

4.6. Gmina Radomsko  152

4.7. Analiza programów samorządowych w badanych gminach  175

4.8. Wnioski  178

Rozdział 5. Aktywność badanych gmin w lokalnych grupach działania 191

5.1. Lokalne Grupy działania jako forma współpracy międzysektorowej gmin  191

5.2. Sadkowice – uczestnictwo w LGD Kraina Rawki  194

5.3. Rzeczyca – uczestnictwo w LGD Tradycja, Kultura, Rozwój  199

5.4. Łask – działalność w LGD dolina Rzeki Grabi  203

5.5. LGD Poddębice i Zadzim – Kraina bez Barier  208

5.6. Ocena funkcjonowania badanych LGD 213

Wnioski i rekomendacje  219

Rekomendacje – Karta dobrej praktyki zintegrowanego podejścia do współpracy międzysektorowej  225

Bibliografia  227

Załączniki  231

Spis tabel  241

 

Spis rysunków, wykresów i załączników  247

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 600 757 926
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »