Strona główna » Księgarnia » eBooki » Akademickie » Prawo » Jurysprudencja 6. Transcendentalna filozofia prawa. O zewnętrznym obo...
Jurysprudencja 6. Transcendentalna filozofia prawa. O zewnętrznym obo... - Tomasz Bekrycht

Jurysprudencja 6. Transcendentalna filozofia prawa. O zewnętrznym obo...

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 978-83-7969-587-4
Język: Polski
Data wydania: 2015
Liczba stron: 201
Rozmiar pliku: 1,3 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa: 45,15 zł
Nasza cena: 30,10 zł
Wybrany format: Ebook  - Tomasz Bekrycht w formacie PDF


Skomplikowany charakter rzeczywistości „wymusza” normy działania, które zawarte są zwłaszcza w treści pojęcia prawa. Również jego powstawanie, istnienie, status ontologiczny i ważnościowy (odpowiednio deontologiczny) są intelektualnym wyzwaniem, które wprawia we frustrację poznawczą. Problematyka poznania zasadności prawa zawiera się w pytaniach o istnienie uniwersalnych struktur kategorii bytu, jaką jest prawo, a także o możliwość jego obiektywnego poznania (jako kategorii ontologicznej i deontologicznej – czyli bytu, który w osobliwy sposób określa powinność) w zakresie satysfakcjonującym o tyle, o ile poznanie takie odsłania uzasadnienie jego istnienia. Tym samym problem ten staje zagadnieniem transcendentalnym, opisującym warunki możliwości istnienia prawa. Nie pozwala ono zrezygnować z poszukiwania czegoś uniwersalnego, niezmiennego, być może tylko formalnie uchwytnego, co uzasadnia i warunkuje istnienie prawa niezależnie od przyjęcia tego uzasadnienia jako faktycznego i w jakikolwiek praktyczny sposób nośnego argumentu za istnieniem porządku społecznego bądź jako podstawy do budowy kolejnej czy wzmacniania którejś z istniejących już teorii normatywnych. Poszukiwanie to jest wyrazem transcendentalnej i transcendującej zastany porządek fenomenalny dążności intelektu. Tego rodzaju poznanie mogłoby dostarczyć koronnego, ale także powszechnie zrozumiałego i dlatego też wiążącego argumentu, przemawiającego za tym, by prawa po prostu przestrzegać.

Spis treści

Wstęp. Założenia metodologiczne. Struktura pracy  7

Rozdział 1. Pojęcie uzasadnienia  31

1.1. Uzasadnienie w rozumieniu epistemicznym  31

1.2. Uzasadnienie w rozumieniu socjologii wiedzy  36

1.3. Pytanie o uzasadnienie prawa  45

Rozdział 2. Horyzont pytania o istotę bądź ideę prawa  57

2.1. Wprowadzenie  57

2.2. Analiza ejdetyczna. Fenomenologia. Ontologia. Metafizyka  58

2.3. Ontologia prawa jako analiza ogólnej idei prawa  65

Rozdział 3. Uzasadnienie prawa w projekcie filozofii transcendentalnej  79

3.1. Filozofia transcendentalna i pojęcie transcendentalizmu  79

3.2. Argument transcendentalny  88

3.3. Uzasadnienie prawa jako uzasadnienie warunków możliwości istnienia intersubiektywnej komunikowalności  103

Rozdział 4. Fenomen prawa pozytywnego  131

4.1. Perspektywa fenomenologiczna  131

4.2. Perspektywa transcendentalna  144

4.3. Grundnorm 153

Rozdział 5. Uzasadnienie i warunek możliwości prawa: transcendens  161

Zakończenie  179


Bibliografia  193