Strona główna » Księgarnia » eBooki » Prawo i Podatki » Pracy » Uprawnienia urlopowe pracowników samorządowych
Uprawnienia urlopowe pracowników samorządowych - Opracowanie zbiorowe

Uprawnienia urlopowe pracowników samorządowych

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
ISBN: 978-83-269-4282-2
Język: Polski
Data wydania: listopada 2015
Liczba stron: 8
Rozmiar pliku: 456,0 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 24,48 zł
Wybrany format: Ebook  - Opracowanie zbiorowe  w formacie PDF


Roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne (art. 291 § 1 kp).
Urlop jest „należnością” ze stosunku pracy i niewykorzystany w określonym czasie również może ulec przedawnieniu. Jednak w chwili gdy trzeba ustalić ów 3-letni okres przedawnienia, powstają wątpliwości co do daty, od której należy liczyć ten okres, skoro pracodawca z jednej strony powinien udzielić urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo (art. 161 kp), a z drugiej – może przesunąć termin wykorzystania tego urlopu (z przyczyn dotyczących pracownika lub pracodawcy) i udzielić go do końca września następnego roku.