Modernizm kobiecy - Barbara Stelingowska

Modernizm kobiecy

Wydawnictwo: haveanicEbook.pl
ISBN: 978-83-64820-13-0
Język: Polski
Data wydania: 31 grudnia 2015
Liczba stron: 287
Rozmiar pliku: 1,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 19,90 zł
Wybrany format: Ebook  - Barbara Stelingowska w formacie EPUB Pozostałe formaty:


Autorka dowiodła, iż teksty poetyckie Komornickiej i proza Mar są dziełami, bez względu na ich jakość artystyczną, znaczącymi na tle epoki modernizmu. Biorąc je na warsztat literaturoznawczy, badaczka nie tylko wydobyła tego rodzaju twórczość z naukowego niebytu, lecz zarazem w sposób znaczący poszerzyła perspektywy oglądu literatury kobiecej.

Fragment recenzji prof.dr hab. Izabelli Malej

Spis treści

Wstęp
Twórczość kobiet w krajach słowiańskich przełomu XIX i XX wieku (wybrane przykłady)
Modernistyczne koncepcje kobiece w literaturach słowiańskich
Stereotypy kobiecości w polskiej i rosyjskiej literaturze przełomu XIX i XX wieku
Funkcja i rola kobiety w modernizmie polskim
Wizja kobiety w literaturze rosyjskiej srebrnego wieku
Kategorie ciała
Ciało „odwartościowane” i „dowartościowane”
Fantazmaty kobiecego ciała w kulturze młodopolskiej
Fantazmaty kobiecego ciała w kulturze srebrnego wieku
Metamorfozy ciała w kulturze XIX i XX wieku
Wokół biografii marii komornickiej
Odkrywanie tożsamości płciowej (gender identity)
Niedoskonałość fizyczna a próby poszukiwania ideału
Kobiece projekcje płciowości
Dwoje w jednym ciele
Problem odmienności (teoria queer)
Granice perwersji
Perwersja w literaturze europejskiej
Perwersja w literaturze rosyjskiej
Anny mar spojrzenie na kobietę
Lesbianizm w powieści kobieta na krzyżu
Masochizm w powieści kobieta na krzyżu
Kuszenie św. Antoniego Féliciena Ropsa a kobieta na krzyżu Anny Mar
Kobieta też ma płeć