Strona główna » Księgarnia » Tajemnica przedsiębiorstwa w ofercie przetargowej

Kategorie ebooków

Tajemnica przedsiębiorstwa w ofercie przetargowej - Opracowanie zbiorowe

Tajemnica przedsiębiorstwa w ofercie przetargowej

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
ISBN: 978-83-269-4431-4
Język: Polski
Data wydania: 26 listopada 2015
Liczba stron: 29
Rozmiar pliku: 966,8 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa: 29,00 zł
Nasza cena: 29,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Opracowanie zbiorowe  w formacie PDF


Wykonawca w dokumentacj ofertowych podaje wiele ważnych informacji, które - jeśli dostaną sie w niepowołane ręce - mogą zostać wykorzystane przez jego konkurentów. Na szczęście przepisy Pzp przewidują możliwość utajnienia tego rodzaju informacji. Wcześniej trzeba jednak spełnić szereg warunków. W e-poradniku piszemy, jak zrobić to skutecznie, czyli jak zdobyć zamówienie i nie stracić przewagi konkurencyjnej.
W opracowaniu piszemy o tym, jak umotywować zastrzeżenie tajności informacji oraz jakie dane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Publikujemy także wzór uzasadnienia dla utajnienia danych, które wykonawca może złożyć wraz z zastrzeżonym dokumentem.

Spis treści

O czym trzeba wiedzieć, aby skutecz-nie utajnić część oferty
Kiedy wykonawca powinien uzasadnić utajnienie danych
Jak powinno zostać sporządzone umotywowanie
Wzór ogólnej części wyjaśnień dotyczących zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa tajności danych
Zaświadczenia z KRK i ZUS nie mogą, co do zasady, stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa
W ofercie można utajnić sposób kalkulacji ceny i rozliczenia z innymi podmiotami
Obowiązek wykazania, że informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa spoczywa na wykonawcy