Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
W kręgu kultury czytelniczej dzieci i młodzieży - Mariola Antczak

W kręgu kultury czytelniczej dzieci i młodzieży

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 978-83-7969-811-0
Język: Polski
Data wydania: 2015
Liczba stron: 217
Rozmiar pliku: 8,6 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa:
39,90 zł
Nasza cena:
19,95 zł

Dostępne formaty plików:

PDF

Książka składa się z czterech części zatytułowanych: 1. Dzieci i młodzież w świecie cyfrowym, 2. Dzieci i młodzież w świecie czasopism, 3. Działalność instytucjonalna na rzecz kultury czytelniczej dzieci i młodzieży oraz 4. Kultura czytelnicza dzieci i młodzieży w ujęciu międzynarodowym. Dowiemy się z niej m.in. na tematy różnorodnym funkcji nowoczesnych bibliotek oraz techniki (przede wszystkim technologii cyfrowych), która okazuje się w tym wypadku nie tyle alternatywą dla konwencjonalnej formy książki, ile nierzadko jedynym sposobem na kontakt z literaturą. Tym istotniejsze staje się podjęcie dyskusji społecznej nad możliwościami, ale i ograniczeniami cyfryzacji kultury, aby osoby dotychczas pozostające na marginesie zainteresowań badaczy czytelnictwa zostały docenione jako potencjalni odbiorcy sztuki słowa. Dzięki spojrzeniu z zewnątrz czytelnik może skonfrontować obraz kultury czytelniczej Zachodu (casus Francji) i charakterystycznej dla Europy Środkowo-Wschodniej na przykładzie Bułgarii. Książka będzie ciekawą lekturą dla: bibliologów, socjologów, psychologów, pedagogów, kulturoznawców, bibliotekarzy, nauczycieli, studentów, nauczycieli, rodziców, pracowników fundacji i programów rządowych związanych z czytelnictwem oraz wszystkich tych, których zainteresowania oscylują wokół kultury czytelniczej dzieci i młodzieży oraz podmiotów na nią wpływających.

Spis treści

Wstęp  9

Część I. Dzieci i młodzież w świecie cyfrowym. Children and youth in the digital world  21

Agnieszka Maroń, Będę pisać o książkach… - książkowa blogosfera i jej młodzi twórcy. I will write about books… – books blogosphere and its young creators  23

Grzegorz Gmiterek, eBook 2.0 Książka w rzeczywistości sieci drugiej generacji i mobilnych technologii. eBook 2.0 Book in the reality of Web 2.0 and mobile technologies  51

Agnieszka Przybyszewska, Inne czytanie i dziecięca literatura (roz)grywalna - od gamebooków do książek rzeczywistości rozszerzonej. Reading in the other way Playable literature for children - from gamebooks to AR books  69

Bożena Czerwińska, Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej czy Kawiarenka Internetowa w szkole? ICIM or Internet Café in school library?  81

Część II. Dzieci i młodzież w świecie czasopism. Children and youth in the world of magazines  109

Magdalena Przybysz-Stawska, Prasa dla młodzieży w Polsce po 1989 roku: zarys problematyki. Press for youth in Poland after 1989: outline of the topic  111

Dorota Lewandowska-Jaros, Zmiany w języku czasopism dla dzieci i młodzieży jako jeden z czynników wpływających na poziom czytelnictwa prasy skierowanej do młodych odbiorców (na przykładzie „My Little Pony” i „MLP Equestria Girls”). Changes in language of magazines for children and youth as one of the factors affecting the level of newspaper readership aimed at a young audience (for example “My Little Pony” and “MLP Equestria Girls”)  125

Część III. Działalność instytucjonalna na rzecz kultury czytelniczej dzieci i młodzieży. Institutional activity for the reading culture of children and youth  137

Anna Krawczyk, Centrum Literatury Dziecięcej - aby służyć tym, którzy służą dzieciom. Children’s Literature Center - to serve people who serve the children  139

Irena Łabiszewska, Urszula Kowalewska, „Ładne Halo” – łódzkie wydawnictwo niespodzianek. „Ładne Halo” – the Łódź’s publishing house of surprises  149

Marta Deńca, Rola biblioteki szkolnej w rozwijaniu kompetencji czytelniczych uczniów niesłyszących. The role of school library in developing reading competencies of deaf students  169

Część IV. Kultura czytelnicza dzieci i młodzieży w ujęciu międzynarodowym. Reading culture of children and youth in the international approach  191

Stanisława Kurek-Kokocińska, Panorama czytelnictwa młodzieży francuskiej w epoce cyfrowej. Panorama of youth’s readership in France in the digital age  193


Lubomira Parijkova, Bulgarian good practices for reading competence. Dobre praktyki w zakresie rozwoju kompetencji czytelniczych w Bułgarii  205

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 600 757 926
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »