Strona główna » Księgarnia » eBooki » Duchowość » Frank i frankiści polscy 1726-1816. Monografia historyczna osnuta na ...
Frank i frankiści polscy 1726-1816. Monografia historyczna osnuta na ... - Aleksander Kraushar

Frank i frankiści polscy 1726-1816. Monografia historyczna osnuta na ...

Wydawnictwo: Armoryka
ISBN: 978-83-8064-119-8
Język: Polski
Data wydania: 21 listopada 2015
Liczba stron: 277
Rozmiar pliku: 1,7 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa: 50,00 zł
Nasza cena: 25,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Aleksander Kraushar w formacie PDF


Frankiści – zwolennicy Jakuba Franka, członkowie żydowskiej grupy religijnej, sekty heretyckiej w stosunku do judaizmu. Sekta istniała w drugiej połowie XVIII wieku do około 1820 roku, głównie na terenach południowej Polski oraz w Czechach, Austrii, Turcji, Rumunii i południowych Niemczech. Frankizm jako ruch religijno-społeczno-polityczny cechował się asymilacją, powierzchownością, synkretyzmem, mesjanizmem i ezoteryzmem. Za początek frankizmu uznaje się rok 1755, kiedy to Jakub Frank po powrocie z Turcji ogłosił, że jest Mesjaszem. Korzenie frankizmu znajdują się w sabataizmie i mesjanizmie żydowskim XVII i XVIII wieku. Frankiści odrzucali prawo Mojżeszowe i Talmud, a opierali się na kabalistycznej księdze Zohar i jej sabataistycznych interpretacjach. Frank miał być trzecim po Sabataju Cwi i Baruchji Russo Mesjaszem, utożsamianym z Jezusem Parakletem – ostatecznym zbawicielem. (…) Frankiści (...) oczekiwali na przyjście obiecanego królestwa mesjańskiego, którego miejscem powstania miała być Polska. Po śmierci Jakuba Franka w 1791 roku ruch frankistów, pozbawiony charyzmatycznego przywódcy (roli tej nie potrafiła spełnić wyznaczona przez Franka jego córka Ewa), osłabł. Na początku XIX wieku większość z nich przyjęła katolicyzm. Ostatni około 1820 roku. (http://pl.wikipedia.org/wiki/Frankiści).