Strona główna » Księgarnia » Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach, wydanie wrzesień-październi...

Kategorie ebooków

Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach, wydanie wrzesień-październi... - Opracowanie zbiorowe

Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach, wydanie wrzesień-październi...

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
ISBN:
Język: Polski
Data wydania: września 2015
Liczba stron: 12
Rozmiar pliku: 1,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa: 39,90 zł
Nasza cena: 39,90 zł
Wybrany format: Ebook  - Opracowanie zbiorowe  w formacie EPUB Pozostałe formaty:


Publikacja ma unikalną wartość dostarczania porad i wskazówek opartych na wątpliwościach zgłaszanych przez Czytelników. Prezentowane są zaawansowane rozwiązania kadrowe sytuacji wyjątkowo skomplikowanych, niejednoznacznych i niejasnych. Pozwalają one na zastosowanie najlepszego i najbardziej efektywnego sposobu postępowania.

Spis treści

UMOWY I DOKUMENTACJA
1.Co kryją akta – jakie dokumenty gromadzić w teczce osobowej pracownika
2.Przekształcenie umowy na zastępstwo w umowę na czas określony
3.Która to umowa – limit umów terminowych pod rządami ustawy antykryzysowej oraz obecnych i zmienionych przepisów
CZAS PRACY
4.Ustalanie limitu godzin ponadwymiarowych w odniesieniu do etatu – dobowo lub tygodniowo
5.Kiedy wolne za niedzielę można zastąpić dodatkiem
6.Raz dłużej, raz krócej – jak zmienić godziny pracy w urzędzie
TEMAT NUMERU
7.Chory czy nie? Pracodawca dowie się w czasie kontroli
WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA
8.Szczepienia przeciw grypie raczej nie ze środków ZFŚS
9.Niektóre okresy nieskładkowe bez wpływu na staż pracy
URLOPY I ZWOLNIENIA
10.Ile urlopu dla pracownika – byłego żołnierza w roku zwolnienia ze służby
11.Odwołanie z urlopu bezpłatnego udzielonego pracownikowi w wieku przedemerytalnym
ODPOWIEDZIALNOŚĆ I OBOWIĄZKI STRON
12.Zwolnienie lekarskie z powodu ciąży zaraz po przerwaniu urlopu wychowawczego
13.Czy ministerstwo musi wiedzieć o kolejnych wyborach do rady pracowników?
BHP w kadrach
14.Fachowiec z zewnątrz czy pracownik na etacie – jak wywiązać się z obowiązków w zakresie bhp
ZDANIEM PIP
15.Okoliczności uzasadniające wprowadzanie zmian w rozkładach czasu pracy