Strona główna » Księgarnia » eBooki » Prawo i Podatki » Inne » Zmiany w sprawozdaniu finansowym NGO
Zmiany w sprawozdaniu finansowym NGO - Katarzyna Trzpioła

Zmiany w sprawozdaniu finansowym NGO

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
ISBN: 978-83-269-4329-4
Język: Polski
Data wydania: października 2015
Liczba stron: 28
Rozmiar pliku: 1,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 29,90 zł
Wybrany format: Ebook  - Katarzyna Trzpioła w formacie PDF


Dotychczas fundacje i stowarzyszenia, niebędące jednostkami mikro, najczęściej sporządzały sprawozdanie finansowe z uwzględnieniem art. 50 ust. 2 uor. Prezentowały w nim dane wykazując informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 1 literami i cyframi rzymskimi. Informację dodatkową sporządzano w odpowiednio uproszczonej formie. Od 1 stycznia 2016 r. przepis ten zostanie uchylony. Oznacza to, że mniejsze i średnie organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą albo będą sporządzały sprawozdania zgodnie z zakresem informacji wskazanym w załączniku nr 1 do ustawy, albo – jeśli tak zdecydują ich organy zatwierdzające sprawozdania finansowe – według załącznika nr 5, jeśli oczywiście nieprzekroczone zostaną kryteria wielkościowe wskazane w art. 3 ust. 1 pkt 1c uor. Zakres elementów sprawozdania finansowego będzie uzależniony od decyzji organu zatwierdzającego.