Strona główna » Księgarnia » eBooki » Akademickie » Psychologia » Modele psychologicznego opiniodawstwa w sprawach karnych
Modele psychologicznego opiniodawstwa w sprawach karnych - Danuta Rode

Modele psychologicznego opiniodawstwa w sprawach karnych

Wydawnictwo: GWP Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
ISBN: 978-83-7489-646-7
Język: Polski
Data wydania: 6 maja 2015
Liczba stron: 359
Rozmiar pliku: 4,6 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa: 89,90 zł
Nasza cena: 89,90 zł
Wybrany format: Ebook  - Danuta Rode w formacie MOBI Pozostałe formaty:


Opinia biegłego psychologa stanowi jedną z wytycznych przy ustalaniu stanu zdrowia psychicznego oskarżonego, a co za tym idzie – ma znaczenie dla opracowania postanowień sądu. W polskim sądownictwie psycholog może w trakcie procesu pełnić dwojaką rolę: konsultanta, udzielając wskazówek pomocnych organowi procesowemu, lub opiniodawcy, sporządzając ekspertyzę na zlecenie sądu. Jest to funkcja odpowiedzialna i związana z wieloma trudnościami, przede wszystkim w zakresie diagnostyki osoby poddawanej obserwacji psychologicznej. Autorzy przybliżają główne problemy diagnostyczne i opiniodawcze dotyczące spraw karnych zarówno osób dorosłych, jak i nieletnich. Książka składa się z trzech części, poświęconych najważniejszym zagadnieniom opiniodawstwa psychologicznego. Wybór tematyki wynika z zapotrzebowania biegłych sporządzających opinie w sprawach karnych. Pierwsza część książki dotyczy psychologicznych i psychiatrycznych aspektów diagnostyki i opiniowania sądowego w kontekście stanu psychicznego jednostki. Druga poświęcona jest modelom psychologicznego opiniodawstwa sądowego w sprawach przestępstw z użyciem przemocy, trzecia zaś – postępowaniu diagnostycznemu w sprawach nieletnich.